anh 9 unit 3 getting started


2. Fill the gaps with the words in the box. In some cases more phàn nàn one word may be suitable. Điền kể từ nhập điểm rỗng tuếch. Một số tình huống hoàn toàn có thể dùng nhiều hơn thế nữa 1 thứ tự.

Tổng thích hợp đề ganh đua học tập kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: anh 9 unit 3 getting started

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1 a

Video chỉ dẫn giải

Task 1. Listen and read.

(Nghe và hiểu.)

"She's been a bit tense lately..."

Amelie: Hi Phuc! Where’s Mai? Isn’t she coming?

Phuc: She said she was too tired and didn’t want to tát go out. She’s been staying up late studying for the exam.

Nick: Does she need to tát be that stressed out?

Phuc: Maybe not. But my parents always expect her to tát get good grades and she doesn’t want to tát disappoint them. They want her to tát go to tát a top college and study medicine.

Amelie: Really? She told mạ she wanted to tát be a designer…

Phuc: Yes, that’s why she’s been a bit tense lately. She doesn’t know what to tát bởi. Her parents said design graduates wouldn’t find jobs easily and they wanted her to tát get a medical degree.

Amelie: Oh, I understand. Sometimes I wish my parents could put themselves in my shoes…

Nick: Anyway, Mai needs to tát take a break. I’ll Điện thoại tư vấn and ask her if she wants to tát go and see a film with us tomorrow.

Phuc: Oh, I doubt it... She’s already fully booked for the weekend with her maths class, English class, judo class, and music lesson!

a. Find the OPPOSITE of the following words in the conversation 

(Tìm kể từ trái khoáy nghĩa với những kể từ sau trong khúc thoại.)

1. to tát go to tát bed early

______

2. to tát be relaxed

______

3. bad exam results

______

4. to tát make someone happy

______

5. to tát work continuously

______

6. to tát have no plans

______

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại: 

Amelie: Chào Phúc! Mai đâu rồi? Cô ấy không tới à? 

Phúc: Cô ấy cô ấy khá mệt nhọc và không thích ra bên ngoài. Cô ấy cần thức khuya nhằm ôn ganh đua.

Nick: Có nhất thiết cần áp lực nặng nề vậy không? 

Phúc: Không. Nhưng cha mẹ của cô ấy ấy luôn luôn mong muốn cô ấy đạt điểm trên cao và cô ấy thì không thích phụ thân u tuyệt vọng. Họ mong muốn Mai đỗ ngôi trường ĐH có tiếng và học tập ngành nó. 

Amelie: Thật chứ? Cô ấy bảo bản thân là mong muốn phát triển thành một ngôi nhà design. 

Phúc: Đúng rồi. Đó là lí bởi vì sao mùa mới gần đây Mai khá mệt mỏi. Cô ấy ko biết cần làm những gì. Ba u cô ấy thưa chất lượng tốt nghiệp ngành design khó khăn tìm ra việc và chúng ta mong muốn cô ấy lấy được tấm vì thế ngành nó. 

Amelie: Ồ bản thân hiểu. Thỉnh phảng phất bản thân ước là cha mẹ hoàn toàn có thể bịa chúng ta nhập địa điểm của tớ. 

Nick: Dầu sao thì Mai cũng cần phải nghỉ dưỡng. Mình tiếp tục gọi mang đến Mai chất vấn coi cô ấy vẫn muốn chuồn coi với bọn chúng bản thân ngày mai không?

Phúc: Mình e là ko. Hình như Mai kín lịch học tập vào buổi tối cuối tuần lớp học tập Toán, Tiếng Anh, judo và lớp học tập nhạc nữa. 

Lời giải chi tiết:

1. to tát stay up late

(đi ngủ sớm >< thức muộn)

2. to tát be relaxed / to tát be stressed out

(thư giãn >< bị căng thẳng)

3. good grades

(kết trái khoáy ganh đua tệ >< điểm tốt)

4. to tát disappoint someone

(làm ai cơ niềm hạnh phúc >< thực hiện ai cơ thất vọng)

5. to tát take a break

(tiếp tục thao tác làm việc >< ngủ ngơi)

6. to tát be fully booked

(không lên kế hoạch >< được sẵn sàng lênh láng đủ)

Bài 1 b

b. Choose the best answer 

(Chọn đáp án trúng nhất.)

1. Why is Mai not playing badminton with Phuc, Nick, and Amelie?

A. She doesn't lượt thích playing badminton.

B. She is late.

C. She wants to tát stay at home page.

2. Why is Mai working very hard for the exam?

A. She failed the last exam.

B. She wants her parents to tát be proud of her.

C. She wants to tát compete with her classmates.

3. How is Mai feeling now?

A. Confident and tired

B. Tense and disappointed

C. Tired and stressed

4. What bởi Mai's parents want her to tát be?

A. A medical doctor

B. A designer

C. A musician

5. What does Mai want to tát be?

A. A medical doctor

B.  A designer

C. A musician

6. What are Phuc, Nick, and Amelie trying to tát do? 

A. Understand Mai's situation and help her feel better.

B. Make Mai feel left out.

C. Find somebody else to tát replace Mai for the badminton.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Tại sao Mai ko đang được nghịch ngợm cầu lông với Phúc , Nick và Amelie?

A. Cô ấy ko quí nghịch ngợm cầu lông.

B. Cô ấy bị muộn.

C. Cô ấy mong muốn trong nhà.

2. Tại sao Mai đang được học tập cần cù mang đến kì thi?

A. Cô ấy trượt kỳ ganh đua trước. 

B. Cô ấy mong muốn cha mẹ cô ấy kiêu hãnh về cô ấy.

C. Cô ấy mong muốn tranh giành tài với chúng ta nhập lớp.

3. Bây giờ Mai cảm nhận thấy thế nào?

A. Tự tin cẩn và mệt nhọc mỏi

B. Căng trực tiếp và thất vọng

C. Mệt mỏi và căng thẳng

4. Bố u của Mai mong muốn cô ấy phát triển thành gì?

A. Dược sĩ

B. Nhà thiết kế

C. Nhạc sĩ

5. Mai mong muốn thực hiện nghề ngỗng gì?

A. Dược sĩ

B. Nhà thiết kế

C. Nhạc sĩ

6. Phúc, Nick, và Amelie đang được nỗ lực thực hiện gì?

A. Hiểu hiện tượng của Mai và canh ty cô ấy cảm nhận thấy chất lượng tốt rộng lớn.

B. Làm Mai cảm nhận thấy quá thải.

C. Tìm ai cơ không giống để thay thế thế Mai nghịch ngợm cầu lông.

Lời giải chi tiết:

1. C   2. B  3. C
4. A 5. B 6. A

1. Why is Mai not playing badminton with Phuc, Nick, and Amelie ? => C. She wants to tát stay at home page. 

(Tại sao Mai ko nghịch ngợm cầu lông với Phúc, Nick và Amelie? => C. Cô ấy mong muốn trong nhà.)

2. Why is Mai working very hard for the exam? => B. She wants her parents to tát be proud of her. 

(Tại sao Mai rất siêng chỉ mang đến kỳ thi? => B. Cô ấy mong muốn cha mẹ cô ấy kiêu hãnh về cô ấy.)

3. How is Mai feeling now? => C. Tired and stressed

(Cảm giác của Mai lúc này như vậy nào? => C. Mệt mỏi và căng thẳng)

4. What bởi Mai's parents want her to tát be? => A. A medical doctor

(Bố u Mai mong muốn cô ấy phát triển thành người như vậy nào? => A. Một bác bỏ sĩ nó khoa)

5. What does Mai want to tát be? => B. A designer

(Mai mong muốn phát triển thành người như vậy nào? => B. Một ngôi nhà thiết kế)

Xem thêm: tác dụng của dấu phẩy

6. What are Phuc, Nick, and Amelie trying to tát do? => A. Understand Mai's situation and help her feel better.

(Phúc, Nick và Amelie đang được nỗ lực thực hiện gì? => A. Hiểu thực trạng của Mai và canh ty cô ấy cảm nhận thấy chất lượng tốt rộng lớn.)

Bài 1 c

c. What bởi you think Amelie means when she says, ‘Sometimes I wish my parents could put themselves in my shoes? 

(Bạn nghĩ về gì về Amelie Khi cô ấy thưa " Thỉnh phảng phất bản thân ước là cha mẹ hoàn toàn có thể bịa chúng ta nhập địa điểm của mình?") 

Lời giải chi tiết:

Amelie wishes her parents could put themselves in her situation to tát better understand her. 

(Amelie ước cha mẹ của cô ấy ấy hoàn toàn có thể bịa bản thân nhập trường hợp của cô ấy ấy nhằm hiểu cô ấy rộng lớn.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Fill the gaps with the words in the box. In some cases more phàn nàn one word may be suitable. 

(Điền kể từ nhập điểm rỗng tuếch. Một số tình huống hoàn toàn có thể dùng nhiều hơn thế nữa 1 thứ tự.)

tense               frustrated                 delighted                confident              relaxed                       worried

depressed           calm                  stressed

1. Thu had been studying very hard for the exam, but she still felt ___________. Now that she has done well in the exam she is feeling much more ___________.

2. My mother is a strong person. She stays ___________ even in the worst situations.

3. Linh is feeling a bit ___________ about her study. She's failed the exam once again!

4. I think taking a speech class is a good idea if you want to tát be more ___________.

5. Emma is feeling sánh ___________ with her fashionable new hairstyle.

6. Phuc, Nick, and Amelie feel ___________. They want to tát help Mai but don't know what they can bởi for her.

Phương pháp giải:

- tense (adj): căng thẳng

- frustrated (adj): bực bội

- delighted (adj): hài lòng

- confident (adj): tự tin             

- relaxed (adj): thư giãn

- worried (adj): lo lắng

- depressed (adj): chán nản

- calm (adj): bình tĩnh

- stressed (adj): bị áp lực

Lời giải chi tiết:

1. Thu had been studying very hard for the exam, but she still felt worried/tense/stressed. Now that she has done well in the exam she is feeling much more relaxed/confident.

(Thu đang được học hành rất siêng chỉ mang đến kỳ ganh đua, tuy nhiên cô vẫn cảm nhận thấy phiền lòng / mệt mỏi / áp lực nặng nề. Bây giờ cô ấy đã thử chất lượng tốt nhập kỳ ganh đua cô ấy cảm nhận thấy tự do thoải mái / thoải mái tự tin rất nhiều.)

2. My mother is a strong person. She stays calm even in the worst situations. 

(Mẹ tôi là một trong người mạnh mẽ và uy lực. Mẹ luôn  điềm đạm trong cả trong mỗi trường hợp tồi tàn nhất.)

3. Linh is feeling a bit depressed/frustrated about her study. She’s failed the exam once again!

(Linh cảm nhận thấy ngán chán nản / tuyệt vọng về sự học tập của tớ. Cô ấy đang được thất bại nhập kỳ ganh đua một thứ tự nữa!)

4. I think taking a speech class is a good idea if you want to tát be more confident/relaxed/calm

Tôi nghĩ về nhập cuộc lớp học tập thưa là một trong ý tưởng phát minh hoặc nếu như mình thích thoải mái tự tin rộng lớn / thư giãn và giải trí / điềm đạm.)

5. Emma is feeling so delighted/confident with her fashionable new hairstyle.  

(Emma cảm nhận thấy vô cùng thỏa mãn/ thoải mái tự tin với loại tóc năng động mới mẻ của tớ.)

6. Phuc, Nick, and Amelie feel frustrated/worried. They want to tát help Mai but don’t know what they can bởi for her.

(Phúc, Nick, và Amelie cảm nhận thấy tuyệt vọng / phiền lòng. Họ mong muốn canh ty Mai tuy nhiên chúng ta ko biết chúng ta hoàn toàn có thể làm những gì mang đến cô ấy.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Match the statements with the functions.

(Nối những câu sau với ý nghĩa sâu sắc của chính nó.)

give advice to tát someone                 encourage someone                             emphathise with someone                  assure someone

1. ‘Go on! I know you can bởi it!’

_______________

2. ‘If I were you, I would (get some sleep).’

_______________

3. ‘You must have been really disappointed.’

_______________

4. ‘Stay calm. Everything will be alright.’

_______________

5. ‘I understand how you feel.’

_______________

6. ‘Well done! You did a really great job!’

_______________

Lời giải chi tiết:

1. ‘Go on! I know you can bởi it!’

('Tiến lên! Tôi biết chúng ta cũng có thể thực hiện được!') 

encourage someone

(khuyến khích ai đó)

2. ‘If I were you, I would (get some sleep).’

('Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục ngủ nhiều một ít.') 

give advice to tát someone

(đưa điều răn dạy mang đến ai đó)

3. ‘You must have been really disappointed.’

('Bạn có lẽ rằng thực sự thất vọng')

empathise with someone

(đồng cảm với ai đó)

4. ‘Stay calm. Everything will be alright.’

('Giữ điềm đạm. Mọi loại tiếp tục ổn định thôi')

assure someone

(đảm bảo với ai đó)

5. ‘I understand how you feel.’

('Tôi hiểu xúc cảm của khách hàng thế nào')

empathise with someone

(đồng cảm với ai đó)

6. ‘Well done! You did a really great job!’

('Làm chất lượng tốt lắm! quý khách đã thử thực sự tốt!')

encourage someone

(khuyến khích ai đó)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. How bởi you feel today?

(Hôm nya chúng ta thấy thế nào?)

Work in pairs. Tell your friend how you today and what has happened that made feel that way. Your friend responds to tát using one statement from the box in 3.

(Làm việc theo gót cặp. Nói cho chính mình của khách hàng nghe thời điểm hôm nay chúng ta thế nào là và chuyện gì thực hiện chúng ta xúc cảm như thế. quý khách của khách hàng vấn đáp bằng phương pháp dùng 1 trong số những câu trong  bài xích 3.)

A: Today, I feel happy and motivated. My English teacher gave mạ 10 marks for my test.

(Hôm ni tớ cảm nhận thấy vô cùng hí hửng. Cô giáo Tiếng Anh mang đến tớ 10 điểm nhập bài xích lần tra đấy.)

B: Well done! You did a really great job!

(Tuyệt vời! Cậu thực sự đã thử vô cùng tốt!)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.

8. 

9. 


Bình luận

Chia sẻ

 • A Closer Look 1 Unit 3 trang 28 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  1. Complete the paragraph with the words in the box. There is one word that you don't need. 2. Match the source of stress and pressure to tát the expression. 3. Which of the following can be done in the above situations? Discuss with your partner. (More phàn nàn one solution can be suitable for one situation.) 4. Have you ever been in any of these situations? If sánh, what did you bởi to tát giảm giá with them?

 • A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Đọc lại đoạn đối thoại tại vị trí Getting Started. Gạch chân những câu trần thuật, viết lách lại câu thẳng nhưng mà Mai thưa với Phúc và cha mẹ cô ấy.

 • Communication Unit 3 trang 31 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Tổng thích hợp những bài xích luyện phần Communication Trang 30 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Skills 1 Unit 3 trang 32 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Tổng thích hợp những bài xích luyện phần Skills 2 Trang 32 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Skills 2 Unit 3 trang 33 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  3. Which of the following expressions are more likely to tát be used by Miss Sweetie when she gives advice?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới mẻ - Xem ngay

Xem thêm: dữ liệu trong một csdl được lưu trong

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện nhập lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định canh ty học viên lớp 9 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.