a closer look 2 unit 6 lớp 9


Tổng phù hợp bài bác tập dượt phần A closer look 2 Trang 63 Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

Tổng phù hợp đề ganh đua học tập kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: a closer look 2 unit 6 lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Grammar 

Task 1. Fill in each blank with the past perfect size of the verb in brackets.

(Điền từng khu vực trống trải một động kể từ ở dạng quá khứ triển khai xong.)

1. Before the 1990s, trams (be) _________ a popular means of transport in Ha Noi.

2. I won the game because I (play) _________ it a lot with my brother.

3. How long  you (use) _________ your mobile phone before it broke down?

4. Before the invention of television, people  only (see) _________ films at the cinema.

5. Before the 1990s, Viet Nam (have) _________ an old banking system.

6. Viet Nam (experience) _________ decades of fighting for freedom before the country became totally independent.

Lời giải chi tiết:

1. Before the 1990s, trams had been a popular means of transport In Ha Noi.

(Trước trong những năm 1990, xe pháo năng lượng điện đang trở thành phương tiện đi lại thông dụng ở thủ đô.)

2. I won the game because I had played It a lot with my brother.

(Tôi tiếp tục thắng trò nghịch tặc vì thế tôi tiếp tục nghịch tặc nó thật nhiều phiên với anh tôi.)

3. How long had you used your mobile phone before it broke down?

(Bạn tiếp tục dùng Smartphone địa hình bao lâu rồi trước lúc nó bị vỡ?)

4. Before the invention of television, people only had only seen films at the cinema.

(Trước Lúc sáng tạo rời khỏi truyền hình, người tao chỉ coi phim bên trên rạp chiếu phim.)

5. Before the 1990s, Viet Nam had had an old banking system.

(Trước trong những năm 90, nước Việt Nam tiếp tục với cùng một khối hệ thống ngân hàng cũ.)

6. Viet Nam had experienced decades of fighting for freedom before the country became totally independent.

(Việt Nam tiếp tục trải qua loa sản phẩm thập kỷ trổ tài mang đến tự tại trước lúc giang sơn trọn vẹn song lập.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Ask and answer the following questions using the cues.

(Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau với dùng khêu gợi ý.)

Example: (Ví dụ)

- How long had King Duc Duc ruled our country before he was overthrown?

(Vua Dục Đức trị vì thế việt nam bao lâu thì bị lật đổ?)

- He had ruled the country for only three days.

(Ông tao tiếp tục trị vì thế giang sơn chỉ nhập tía ngày.)

1. - What/family groups/Vietnamese people/live in before 1990?

    - They/live/extended family.

2. - How/people in Viet Nam/travel/before the first motorbike/imported?

    - They/travel/bicycle.

3. - How/Vietnamese people/live/before the open-door policy in 1986?

    - They/had/harder life.

4. - Where/your family/spend/holidays/before 2005?

    - We/holidays/Viet Nam/only/before then.

5. - Who/rule/Viet Nam right before the Tran dynasty?

    - Ly Chieu Hoang/rule/before the Tran dynasty.

Lời giải chi tiết:

1. - What family groups had Vietnamese people lived in before 1990?

(Nhóm những mái ấm gia đình người nước Việt Nam sinh sống cùng với nhau trước năm 1990 là gì?)

    - They had lived in extended families.

(Họ tiếp tục sinh sống trong số mái ấm gia đình rộng lớn.)

 2. - How had people in Viet Nam travelled before the first motorbike was imported?

(Người dân ở nước Việt Nam chuồn trước lúc nhập vào xe pháo máy đầu tiên?)

    - They had travelled by bicycle.

(Họ chuồn vị xe đạp điện.)

3. - How had Vietnamese people lived before the open-door policy in 1986?

(Người nước Việt Nam tiếp tục sinh sống thế nào trước quyết sách Open nhập năm 1986?)

    - They had had a harder life.

(Họ tiếp tục với cùng một cuộc sống đời thường trở ngại rộng lớn.)

4. - Where had your family spent holidays before 2005?

(Gia đình chúng ta tiếp tục dành riêng kì ngủ ở đâu trước năm 2005?)

    - We had spent our holidays only in Viet Nam before then.

(Trước tê liệt Shop chúng tôi tiếp tục trải qua loa những ngày nghỉ dịp lễ ở nước Việt Nam.)

5. - Who had ruled Viet Nam right before the Tran dynasty?

(Ai tiếp tục thống trị nước Việt Nam ngay lập tức trước triều Trần?)

    - Ly Chieu Hoang had ruled the country before the Tran dynasty.

(Lý Chiêu Hoàng tiếp tục thống trị giang sơn trước triều Trần.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Match the first half of the sentence in A with the second half in B.

(Nối 1/2 của câu ở mục A với 1/2 của câu ở mục B.) 

1. It was smart of her

2. It was brave of him

3. It was kind of her

4. It was unprofessional of her

5. It is useful for us

6. It is hard for us

a. to stay in the old house alone the whole night.

b. to lend bu her book.

c. lớn get along with people from other cultures.

d. to know about how our people used lớn live in the past.

e. to be late for the meeting.

f. to be able lớn solve the maths problem.

Lời giải chi tiết:

1. f

2. a

3. b

4. e

5. d

6. c

1 - f. It was smart of her - lớn be able lớn solve the maths problem.

(Cô ấy thiệt mưu trí - nhằm xử lý những yếu tố toán học tập.)

2 - a. It was brave of him - lớn stay in the old house alone the whole night.

(Anh ấy thiệt dũng cảm - nhằm ở nhập mái ấm cũ 1 mình xuyên suốt đêm.)

3 - b. It was kind of her - lớn lend bu her book.

(Cô ấy thiệt đảm bảo chất lượng bụng - Lúc mang đến tôi mượn sách của cô ý ấy.)

4 - e. It was unprofessional of her - lớn be late for the meeting.

(Cô ấy thiệt ko có tính chuyên nghiệp - lúc đến trễ những buổi họp.)

5 - d. It is useful for us - lớn know about how our people used lớn live in the past.

(Chúng tôi thấy hữu ích - lúc biết cơ hội dân tao sinh sống nhập quá khứ.)

Xem thêm: đề thi vào 10 năm 2022

6 - c. It is hard for us - lớn get along with people from other cultures. 

(Thật khó khăn mang đến tất cả chúng ta - nhằm hòa phù hợp với những người dân kể từ những nền văn hóa truyền thống không giống.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. Fill in each blank with one adjective from the box. More than thở one adjective can be used.

(Điền vào cụ thể từng khu vực trống trải 1 tính kể từ nhập bảng. đa phần rộng lớn 1 tính kể từ được đồng ý.)

glad                    sure                   sorry                   certain                   confident             astonished                   pleased                   relieved                   surprised

1. I was __________ lớn meet my best friend yesterday.

2. He is __________ lớn have sánh little time for his family.

3. They were __________ lớn finish their last performance.

4. She's __________ lớn get the job. The interview went really well.

5. The mother was __________ lớn hear that her smart son failed the exam.

6. All the students were __________ lớn have passed the exams.

Phương pháp giải:

- glad (adj): hài lòng

- sure =  certain (adj): kiên cố chắn

- sorry (adj): tiếc, van lỗi                                   

- confident (adj): ngạc nhiên

-  astonished = surprised (adj): ngạc nhiên                 

- pleased (adj): sướng lòng                  

- relieved (adj): nhẹ nhõm nhõm                  

Lời giải chi tiết:

1. I was glad / pleased to meet my best friend yesterday.

(Tôi sướng Lúc bắt gặp bạn tri kỷ của tôi nhập ngày hôm qua.)

2. He is sorry to have sánh little time for his family.

(Anh ấy vô cùng tiếc vì thế với không nhiều thời hạn dành riêng cho mái ấm gia đình bản thân.)

3. They were relieved/ pleased to finish their last performance.

(Họ thoải mái / lý tưởng Lúc triển khai xong phần trình trình diễn một vừa hai phải rồi.)

4. She’s sure / certain to get the job. The interview went really well.

(Cô ấy chắc chắn rằng là sẽ có được việc. Cuộc phỏng vấn rất hay.)

5. The mother was surprised / astonished to hear that her smart son failed the exam.

(Bà u tiếp tục kinh ngạc mặc nghe đứa nam nhi mưu trí của bà ấy trượt kỳ ganh đua.)

6. All the students were relieved / pleased to have passed the exams.

(Tất cả học viên đều thoải mái / lý tưởng vì thế tiếp tục băng qua kì ganh đua.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Task 5. Create one sentence by combining each pair of sentences using subject + be + adjective + that-clause.

(Viết câu bằng phương pháp phối kết hợp 2 câu dùng cấu hình S+ be+ tính từ+ that+ mệnh đề.)

1. We did well in the exam. We were relieved about that.

(Chúng tôi đã từng đảm bảo chất lượng nhập kỳ ganh đua. Chúng tôi đang được thoải mái về vấn đề này.)

2. I am sorry about the school facilities our parents had. They were very poor.

(Tôi vô cùng tiếc về hạ tầng vật hóa học những ngôi trường học tập nhưng mà phụ thân u Shop chúng tôi học tập. Họ vô cùng túng bấn nàn.)

3. Everyone was glad. The government had decided lớn invest more in education.

(Mọi người đều mừng. nhà nước tiếp tục ra quyết định góp vốn đầu tư nhiều hơn thế nữa nhập dạy dỗ.)

4. It will be much safer lớn have elevated walkways and underpass systems for pedestrians.

(Nó tiếp tục đáng tin cậy rất là nhiều nếu như với khối hệ thống tầng hầm và lối đi dạo bên trên cao cho những người đi dạo. Mọi người đều biết rõ điều này.)

5. Life in the countryside has improved considerably. All of us are delighted about that.

(Cuộc sinh sống ở nông thônđã được nâng cao đáng chú ý. Tất cả Shop chúng tôi đều biết rõ.)

Lời giải chi tiết:

1. We were relieved that we had done well in the exam.

(Chúng tôi cảm nhận thấy thoải mái Lúc Shop chúng tôi đã từng đảm bảo chất lượng nhập kỳ ganh đua.)

2. I am sorry that our parents had very poor school facilities.

(Tôi vô cùng tiếc vì thế phụ thân u Shop chúng tôi tiếp tục học tập ở hạ tầng vật hóa học vô cùng túng bấn.)

3. Everyone was glad that the government had decided lớn invest more in education.

(Mọi người đều mừng vì thế chính phủ nước nhà tiếp tục ra quyết định góp vốn đầu tư nhiều hơn thế nữa nhập dạy dỗ.)

4. Everyone is aware that it will be much safer lớn have elevated walkways and underpass systems for pedestrians

(Mọi người đều hiểu được tiếp tục đáng tin cậy rất là nhiều Lúc với khối hệ thống tầng hầm và tầng hầm cao cho những người đi dạo.)

5. All of us are delighted that life in the countryside has improved considerably.

(Tất cả chủng tối điều biết về sự việc cuộc sống đời thường ở vùng quê tiếp tục thay cho thay đổi đáng chú ý.)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

Task 6. Finish the following sentences using your own ideas. Then compare your ideas with a partner.

(Hoàn trở nên những câu sau dùng phát minh của doanh nghiệp. Sau tê liệt đối chiếu với chúng ta cặp của tôi.)

1. It was kind of them _______________.

2. They were certain lớn _______________.

3. She is confident that _______________.

4. He was afraid that _______________.

5. The teachers are aware that _______________.

6. The head teacher was astonished lớn _______________.

Lời giải chi tiết:

1. It was kind of them to tư vấn the victims after the disaster.

(Họ thiệt đảm bảo chất lượng bụng Lúc tương hỗ những nàn nhân sau thiên tai.)

2. They were certain to be able lớn build the country into a powerful one.

(Họ chắc chắn rằng hoàn toàn có thể kiến tạo giang sơn trở nên một cường quốc.)

3. She is confident that Viet Nam has good potential for tourism.

(Cô ấy tin yêu tưởng rằng nước Việt Nam với tiềm năng phượt đảm bảo chất lượng.)

4. He was afraid that there would be less land for agriculture in Viet Nam.

(Anh ấy kinh khủng rằng tiếp tục càng ngày càng không nhiều khu đất nông nghiệp ở nước Việt Nam.)

5. The teachers are aware that non-academic subjects are also significant.

(Các nghề giáo trí tuệ được rằng những môn học tập phi học tập thuật cũng cần thiết.)

6. The head teacher was astonished to learn that some of his students could not get scholarships.

(Giáo viên mái ấm nhiệm tiếp tục không thể tinh được lúc biết rằng một vài học viên của anh ấy ấy ko thể giành được học tập bổng.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Communication Unit 6 trang 65 SGK giờ Anh 9 mới nhất

  Tổng phù hợp bài bác tập dượt phần Communication Unit 6 Trang 65 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

 • Skills 1 Unit 6 trang 66 SGK giờ Anh 9 mới nhất

  Tổng phù hợp bài bác tập dượt phần Skills 1 Unit 6 Trang 66 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

 • Skills 2 Unit 6 trang 67 SGK giờ Anh 9 mới nhất

  Tổng phù hợp bài bác tập dượt phần Skills 2 Unit 6 Trang 67 SGK Tiếng Anh 9 tập dượt 1 mới nhất

 • Looking back Unit 6 trang 68 SGK giờ Anh 9 mới nhất

  Tổng phù hợp bài bác tập dượt phần Looking back Unit 6 Trang 68 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

 • Project Unit 6 trang 69 SGK giờ Anh 9 mới nhất

  Tổng phù hợp bài bác tập dượt phần Project Unit 6 Trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới nhất - Xem ngay

Xem thêm: nói có sách mách có chứng

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện nhập lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định chung học viên lớp 9 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.