vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào

Câu hỏi:

13/04/2020 74,445

Bạn đang xem: vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào

B. Cách sóng và thực chất môi trường

D. Bản hóa học môi trường xung quanh truyền sóng

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án D

Sóng cơ học tập là sóng vật hóa học, nên véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng cơ học tập tùy thuộc vào thực chất của môi trường xung quanh truyền sóng, môi trường xung quanh đem tỷ lệ thành phần vật hóa học dày thì truyền rằng càng nhanh chóng.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đồ thị màn trình diễn sự tùy thuộc vào thời hạn của năng lượng điện ở một phiên bản tụ năng lượng điện nhập mạch xê dịch LC lí tưởng đem dạng như hình vẽ. Phương trình xê dịch của năng lượng điện ở phiên bản tụ năng lượng điện này là

A. q=q0cos(107π3t+π3) (C)

B. q=q0cos(107π6t+π3) (C)

C. q=q0cos(107π6t-π3) (C)

D. q=q0cos(107π3t-π3) (C)

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây sai Khi nói đến lưỡng tính sóng phân tử của ánh sáng?

A. Hiện tượng kí thác quẹt thể hiện tại độ sáng đem đặc điểm sóng.

B. Sóng năng lượng điện kể từ đem bước sóng càng ngắn ngủi càng thể hiện tại rõ rệt đặc điểm sóng.

C. Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện ngoài thể hiện tại độ sáng đem đặc điểm phân tử.

D. Các sóng năng lượng điện kể từ đem bước sóng càng nhiều năm càng thể hiện tại rõ rệt đặc điểm sóng.

Câu 3:

Trong vấn đề liên hệ vì như thế sóng vô tuyến, mạch đổi thay điệu có công năng là gì?

A. Biến thay đổi tín hiệu tiếng động trở nên tín hiệu năng lượng điện.

Xem thêm: which of the following statements is true

B. Trộn sóng âm tần với sóng cao tần.

C. Biến thay đổi tín hiệu năng lượng điện trở nên tín hiệu tiếng động.

D. Tăng biên phỏng của tín hiệu.

Câu 4:

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều đem tần số f nhập nhị đầu một tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C. Dung kháng của tụ tính theo gót công thức

A. ZC=2πfC

B. ZC=f.C

C. ZC=12πfC

D. 2πfC

Câu 5:

Giao quẹt sóng với nhị mối cung cấp phối kết hợp nằm trong trộn bịa đặt bên trên A và B xa nhau 50 centimet với bước sóng 7,5 centimet. Điểm C phía trên đàng trung trực AB sao mang lại AC = AB. Gọi M là vấn đề bên trên đoạn BC và đem biên phỏng cực lớn. Khoảng cơ hội nhanh nhất kể từ M cho tới B là

A. 3,4 cm

B. 2,3 cm

C. 4,5 cm

D. 1,2 cm

Câu 6:

Điện áp xoay chiều đằm thắm nhị đầu một trang bị lệch sóng 60°so với độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua quýt trang bị cơ. Hệ số năng suất của trang bị thời điểm hiện tại là

A. 0,87

B. 0,71

C. 0,50

Xem thêm: bài tập thì hiện tại đơn lớp 6

D. 1,00