vấn đề nổi bật trong việc sử dụng đất nông nghiệp ở đồng bằng sông hồng là

Câu hỏi:

27/05/2020 22,731

Bạn đang xem: vấn đề nổi bật trong việc sử dụng đất nông nghiệp ở đồng bằng sông hồng là

A. tài năng không ngừng mở rộng diện tích S tương đối rộng.

B. phần rộng lớn diện tích S khu đất phù tụt xuống ko được bồi đắp điếm từng năm.

C. diện tích S khu đất nông nghiệp bị lãng phí mạc hóa rộng lớn.

D. khu đất đất ở nhiều điểm bị bạc mầu.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: D

Giải thích: ĐBSH đem khối hệ thống kênh mương xung quanh nên vùng khu đất nhập đê ko được bồi đắp điếm phù tụt xuống mới mẻ từng năm, hiệu suất dùng cao. Vì vậy, khu đất bị tha hóa bạc mầu và càng ngày càng không ngừng mở rộng, thực hiện tách diện tích S khu đất nông nghiệp. Trong khi tài năng không ngừng mở rộng khu đất nông nghiệp ở vùng đặc biệt giới hạn. Đặt đi ra yếu tố rộng lớn trong các việc dùng khu đất nông nghiệp ở ĐBSH.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm này tại đây ko đúng vào lúc nói đến biểu lộ của mức độ xay của dân sinh so với việc cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội ở Đồng bởi vì sông Hồng?

A. Phần rộng lớn nguyên vật liệu mang lại công nghiệp cần đem kể từ vùng không giống cho tới.

B. Bình quân diện tích S khu đất nông nghiệp bên trên đầu người thấp.

C. Việc xử lý việc thực hiện gặp gỡ nhiều nan giải, nhất là ở những TP.HCM.

D. Sản lượng thực phẩm trung bình đầu người thấp.

Câu 2:

Đặc điểm nổi trội về mặt mũi người ở – làm việc của Đồng bởi vì sông Hồng là

A. dân sinh nhộn nhịp, mối cung cấp làm việc đầy đủ và đem trình độ chuyên môn.

B. mối cung cấp làm việc lớn số 1 toàn nước.

C. làm việc đem trình độ chuyên môn tối đa cả nước

D. làm việc triệu tập hầu hết ở những TP.HCM rộng lớn.

Câu 3:

Hậu trái khoáy của sự việc ngày càng tăng dân sinh thời gian nhanh ở Đồng bởi vì sông Hồng là

Xem thêm: tác dụng của dấu phẩy

A. rừng và khu đất lâm nghiệp càng ngày càng tách.

B. khu đất thổ cư và khu đất thường sử dụng càng ngày càng thu hẹp.

C. diện tích S khu đất canh tác trung bình đầu người càng ngày càng tách.

D. diện tích S khu đất nông nghiệp càng ngày càng được không ngừng mở rộng.

Câu 4:

Phát biểu này tại đây chính về kim chỉ nan chuyển dời cơ cấu tổ chức nhập ngành trồng trọt ở Đồng bởi vì sông Hồng?

A. Giảm tỉ trọng của cây thức ăn, tăng cây thực phẩm.

B. Giảm tỉ trọng của cây thực phẩm, tăng cây thức ăn.

C. Giảm tỉ trọng của cây lâu năm, tách cây thực phẩm.

D. Tăng tỉ trọng của cây thực phẩm, tăng cây lâu năm.

Câu 5:

Nguồn làm việc đầy đủ, thị ngôi trường hấp phụ to lớn là thế mạnh nhằm vùng Đồng bởi vì sông Hồng

A. xúc tiến ngành khai khoáng cách tân và phát triển.

B. cách tân và phát triển thời gian nhanh vận tốc đô thị mới.

C. quy đổi cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

D. cách tân và phát triển những ngành kinh tế tài chính.

Câu 6:

Vùng này việt nam đem lịch sử dân tộc khai quật cương vực lâu lăm nhất?

A. Đông Nam Sở.

B. Duyên Hải Nam Trung Sở.

C. Đồng bởi vì sông Hồng.

Xem thêm: sự chênh lệch giữa số người xuất cư và số người nhập cư được gọi là

D. Đồng bởi vì sông Cửu Long.