unit 13 lớp 12 language focus


Match a half-sentenec from box A with a suitable half-sentence from box B. (Ghép nửa câu ở sườn A nửa câu phù hợp ở sườn B.)

Tổng phù hợp đề ganh đua học tập kì 1 lớp 12 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: unit 13 lớp 12 language focus

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Pronunciation

I. PRONUNCIATION

Practise reading these sentences. Make sure you liên kết the words together as shown.

(Thực hành hiểu những câu này. Hãy chắc chắn rằng rằng các bạn link những kể từ cùng nhau.)

1. Lookat these pictures. 

(Hãy nom những tấm hình này.)

2. The plane tookoff despite the fog.

(Chiếc máy cất cánh tiếp tục hạ cánh tuy nhiên đem sương thong manh.)

3. Mrs. Brown's quiteold.

(Bà Brown khá già nua.)

4. She’s fromAustralia.

(Cô ấy tới từ Úc.)

5. She has many friendsin London.

(Cô ấy có rất nhiều các bạn ở Luân Đôn.)

6. It upstairs.

(Nó tại tầng bên trên.)

7. Tomused đồ sộ live here.

(Tom từng sinh sống ở phía trên.)

8. Puton your helmet, please.

(Làm ơn team nón bảo đảm của khách hàng.)

9. I want đồ sộ moveto the new flat with some friends.

(Tôi mong muốn gửi cho tới chung cư mới mẻ với một trong những bạn hữu.)

10. Don’t forget đồ sộ turnoff the lights.

(Đừng quên tắt đèn.)

Grammar 1

II. GRAMMAR

1. Match a half-sentence from box A with a suitable half-sentence from box B.

(Ghép nửa câu ở cột A nửa câu phù hợp ở cột B.)

A

B

 1. Finding a job is becoming

 2. Travelling is becoming

 3. As I waited for my interview, I became

 4. That hole in your pullover is getting

 5. As the conversation went on he became

 6. The suitcase seemed đồ sộ get

 7. Her English is improving; it’s getting

 a. more and more nervous

 b. bigger and bigger

 c.  more and more difficult

 d. more and more talkative

 e. more and more expensive

 f. better and better

 g. heavier and heavier as I carried it upstairs

Lời giải chi tiết:

 1 - c . Finding a job is becoming more and more difficult.

(Tìm một việc làm đang được trở thành càng ngày càng trở ngại rộng lớn.)

 2 - e. Travelling is becoming more and more expensive.

(Du lịch đang được càng ngày càng trở thành vướng đỏ chót rộng lớn.)

 3 - a. As I waited for my interview, I became more and more nervous.

(Khi tôi hóng phỏng vấn, tôi dần dần lo ngại rộng lớn.)

 4 - b. That hole in your pullover is getting bigger and bigger.

(Cái lỗ bên trên cái áo thun của khách hàng đang được trở thành to ra nhiều thêm.)

 5 - d. As the conversation went on he became more and more talkative.

(Khi cuộc chat chit nối tiếp, anh tớ trở thành lắm chuyện.) 

 6 - g. The suitcase seemed đồ sộ get heavier and heavier as I carried it upstairs.

(Va li nhịn nhường như trở nên ngày càng nặng trĩu hơn  Khi tôi đem nó lên gác.)

 7 - f. Her English is improving; it’s getting better and better

(Tiếng Anh của cô ý ấy đang rất được cải thiện; nó đang được trở thành đảm bảo chất lượng rộng lớn.)

Grammar 2

Exercise 2: Complete each of the following sentences, using the structure comparative + and + comparative  with the words in brackets

(Hoàn chỉnh những câu sau, người sử dụng cấu tạo “comparative + and + comparative" với kể từ vô ngoặc.)

1. His visit đồ sộ Thủ đô New York seemed đồ sộ get……...because he was very busy at work. (short)

2. Eating and travelling in this thành phố is getting……………. (expensive)

3. As the day went on, the weather got………………... (bad)

4. We had đồ sộ stop the discussion because the question was becoming ……... (complicated)

5. Your English is OK now. Your pronunciation has got…………………. (good)

Xem thêm: cách chứng minh trung điểm

6. Little John is becoming…………………. (active) 

7. As it was getting dark, it was becoming……………to see everything in the house without electricity. (difficult)

8. I feel happy as my birthday is coming……………. (close)

Lời giải chi tiết:

1. His visit đồ sộ Thủ đô New York seemed đồ sộ get shorter and shorter because he was very busy at work.

(Chuyến thăm hỏi Thủ đô New York của ông nhịn nhường như càng ngày càng cộc vì thế ông rất rất dành hết thời gian vô việc làm.)

Giải thích: short là tính kể từ cộc => shorter and shorter

2. Eating and travelling in this thành phố is getting more and more expensive.

(Ăn tu và đi đi lại lại vô TP. Hồ Chí Minh này càng ngày càng vướng đỏ chót.)

Giải thích: expensive là tính kể từ dài => more and more expensive.

3. As the day went on, the weather got worse and worse.

(Ngày qua chuyện ngày, không khí trở thành ngày càng xấu xí lên đường.)

Giải thích: tính kể từ bad gửi sang trọng dạng đối chiếu rộng lớn là worse.

4. We had đồ sộ stop the discussion because the question was becoming more and more complicated.

(Chúng tôi sẽ rất cần ngừng cuộc thảo luận vì thế thắc mắc tiếp tục trở thành mỗi lúc càng phức tạp.)

Giải thích: tính kể từ complicated là tính kể từ lâu năm => đối chiếu rộng lớn là more complicated.

5. Your English is OK now. Your pronunciation has got better and better.

(Tiếng Anh của khách hàng giờ đây rất tuyệt. Phát âm của khách hàng ngày càng đảm bảo chất lượng.)

Giải thích: tính kể từ good gửi sang trọng đối chiếu rộng lớn là better.

6. Little John is becoming more and more active.

(Little John trở thành càng ngày càng biến hóa năng động.)

Giải thích: tính kể từ active là tính kể từ lâu năm => đối chiếu rộng lớn là more active.

7. As it was getting dark, it was becoming more and more difficult to see everything in the house without electricity. 

(Khi trời tiếp tục tối, mỗi lúc càng khó khăn giúp xem tất cả vô mái ấm tuy nhiên không tồn tại năng lượng điện.)

Giải thích: tính kể từ difficult là tính kể từ lâu năm => đối chiếu rộng lớn là more difficult.

8. I feel happy as my birthday is coming closer and closer.

(Tôi cảm nhận thấy niềm hạnh phúc Khi sinh nhật của tôi sắp đến càng ngày càng ngay gần.)

Giải thích: close là tính kể từ cộc => đối chiếu rộng lớn là closer.

Grammar 3

Exercise 3: Complete each of the following sentences, using the structure: the + comparative, the comparative. Choose a suitable half-sentence from the box.

(Hoàn chỉnh từng câu sau, người sử dụng cấu trúc: the + comparative, the + comparative. Chọn nửa câu phù hợp vô sườn.)

the faster you will learn               the more I liked him                                the more impatient he became     the better I feel                          the sooner we will arrive              the more you want                                  the higher your bill will be           the better the service

Example: 

The earlier we leave ……………………

=> The earlier we leave, the sooner we will arrive.

(Bạn tách lên đường càng cấp tốc, các bạn cho tới tê liệt càng cấp tốc.)

1. The warmer the weather………………………

2. The more you practise your English………………

3. The longer he waited…………………………     

4. The more electricity you use ……………………

5. The more expensive the khách sạn ……………       

6. The more I got đồ sộ know him …………………

7. The more you have ……………………

Lời giải chi tiết:

1. The warmer the weather, the better I feel.

(Thời tiết càng rét tôi càng thấy khỏe khoắn rộng lớn.)

2. The more you practise your English, the faster you will learn.

(Bạn thực hành thực tế giờ Anh thêm thắt bàn sinh hoạt giờ Anh càng thời gian nhanh.)

3. The longer he waited, the more impatient he became.

(Bạn thực hành thực tế giờ Anh thêm thắt bàn sinh hoạt giờ Anh càng thời gian nhanh.)

4. The more electricity you use, the higher your bill will he.

(Bạn người sử dụng thêm thắt năng lượng điện hóa đơn chi phí năng lượng điện càng tốt.)

5. The more expensive the khách sạn, the better the service.

(Khách sạn càng nhiều tiền công ty càng đảm bảo chất lượng.)

6. The more I got đồ sộ know him, the more I liked him.

(Càng biết nhiều về anh ấy tôi càng quí anh.)

7. The more you have, the more you want. 

(Bạn đạt thêm mình muốn thêm thắt.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Test Yourself E - Unit 13 trang 148 Tiếng Anh 12

  Listen đồ sộ the text and write down the missing word or number. The first one has been done as an example.

 • Writing - Unit 13 trang 144 Tiếng Anh 12

  You are going đồ sộ write a mô tả tìm kiếm of a football mach between your school’s team and one of your neighbouring schools’ teams.

 • Listening- Unit 13 trang 142 Tiếng Anh 12

  Work in pairs. Ask and answer the following questions. ( Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau.)

 • Speaking - Unit 13 trang 141 Tiếng Anh 12

  Work in pairs. Discuss and write the name of the sport under each symbol. Which sport(s) vì thế you lượt thích / dislike? Give your reasons.

 • Reading - Unit 13 trang 138 Tiếng Anh 12

  Work in pairs. Look at the picture. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng song. Nhìn hình và vấn đáp những thắc mắc sau.)

>> Xem thêm

Xem thêm: văn tả cây cối lớp 5 ngắn gọn

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Luyện ganh đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo xuất sắc, không thiếu những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện ganh đua chuyên nghiệp sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.