trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng

Câu hỏi:

03/10/2019 10,054

Bạn đang xem: trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng

Trong thực nghiệm phó sứt sẹo khả năng chiếu sáng, khả năng chiếu sáng sử dụng nhập thực nghiệm là khả năng chiếu sáng white với bước sóng kể từ 400nm cho tới 750 nm. Bề rộng lớn quang quẻ phổ bậc 1 khi đầu đo được là 0,7 milimet. Khi dịch trả mùng theo đòi phương vuông góc với mặt mày bằng chứa chấp nhì khe một khoảng tầm là 40 centimet thì chiều rộng quang quẻ phổ bậc 1 đo được là 0,84mm. Khoảng cơ hội thân thiện nhì khe là

A. 1,5cm

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

Ban đầu:

Sau khi dịch trả màn:

Trừ nhì phương trình lẫn nhau tao được:

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phân tách suất của nước là 4/3. Một người nom một hòn sỏi nhỏ S nằm tại lòng một bể nước sâu sắc 1,2 m theo đòi phương sát vuông góc với mặt mày nước, thấy hình họa S’ ở cơ hội mặt mày nước một khoảng tầm bằng

A. 1,5 m

B. 80 centimet.

C. 90 cm

D. 1 m

Câu 2:

Hiện tượng phó sứt sẹo khả năng chiếu sáng là vì thế xác thực nghiệm chứng minh ánh sáng 

A. là sóng siêu thanh.

B. là sóng dọc

C. với đặc điểm hạt

D. với đặc điểm sóng.

Câu 3:

Gọi nc, nv, n thứu tự là phân tách suất của nước so với những khả năng chiếu sáng đơn sắc chàm, vàng và lục. Hệ thức nào là tại đây đúng?

A. nc > nv > n 

B. nv> nℓ > nc. 

C. n > nc > nv.

Xem thêm: cuộc khởi nghĩa hương khê

D. nc > n > nv.

Câu 4:

Trong thực nghiệm Young vì thế khả năng chiếu sáng white ( với bước sóng kể từ 0,45μm cho tới 0,75μm), khoảng cách kể từ mối cung cấp cho tới mùng là 2m. Khoảng cơ hội thân thiện nhì mối cung cấp là 2mm. Số phản xạ mang đến vân sáng sủa bên trên M cơ hội vân trung tâm 4mm là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 5:

Một học viên thực hiện thực nghiệm Y – âng về phó sứt sẹo khả năng chiếu sáng nhằm đo bước sóng khả năng chiếu sáng. Khoảng cơ hội nhì khe sáng sủa là một trong,00 ± 0,05 (mm). Khoảng cơ hội kể từ mặt mày bằng chứa chấp nhì khe cho tới mùng đo được là 2,00 ± 0,01 (m); khoảng cách thân thiện 10 vân sáng sủa thường xuyên đo được là 10,80 ± 0,14 (mm). Cách sóng bằng

A. 0,54 ± 0,03 (µm)

B. 0,54 ± 0,04 (µm)

C. 0,60 ± 0,03 (µm)

D. 0,60 ± 0,04 (µm)

Câu 6:

Khi triển khai thực nghiệm phó sứt sẹo Y- âng với khả năng chiếu sáng đơn sắc nhập một bể chứa chấp nước, người tao đo được khoảng cách thân thiện nhì vân sáng sủa là một trong,2mm.sành phân tách suất của nước vì thế 4/3. Nếu rút không còn nước nhập bể thì khoảng cách thân thiện nhì vân sáng sủa thường xuyên bại là

A. 0,9mm

B. 0,8 mm

C. 1,6 mm

D. 1,2 mm

Câu 7:

Trong thực nghiệm Y-âng về phó sứt sẹo khả năng chiếu sáng, khoảng cách thân thiện nhì khe hẹp vì thế 1,2 milimet và khoảng cách thân thiện nhì khe cho tới mùng vì thế 1,6 m. Chiếu áng những khe vì thế khả năng chiếu sáng white với bước sóng kể từ 0,38μm cho tới 0,76μm. Tại điểm M cơ hội vân trung tâm 6,4mm, bước sóng lớn số 1 mang đến vân sáng sủa bên trên M là

A. 0,53 μm

B. 0,69 μm.

C. 0,6 μm

Xem thêm: hợp tử phát triển thành gì

D. 0,48 μm