trong không gian oxyz cho mặt cầu s

  1. SHub-icon

    Trang chủ

    Bạn đang xem: trong không gian oxyz cho mặt cầu s

  2. Trong không khí Oxyz, mang lại mặt mũi cầu (S) (x+2)P +y? +(z-1)? =13 , đường thẳng liền mạch d trải qua tâm I của mặt mũi cầu (S) và hạn chế mặt mũi cầu (S) bên trên nhị điểm B, CViết phương trình đường thẳng liền mạch d hiểu được điểm B phía trên tia Oz.

hint-header

Trong không khí Oxyz, mang lại mặt mũi cầu (S) (x+2)P +y? +(z-1)? =13 , đường thẳng liền mạch d trải qua tâm I của mặt mũi cầu (S) và hạn chế mặt mũi cầu (S) bên trên nhị điểm B, CViết phương trình đường thẳng liền mạch d hiểu được điểm B phía trên tia Oz.

Cập nhật ngày: 22-10-2022


Chia sẻ bởi: Hoàng Hải


Trong không khí Oxyz, mang lại mặt mũi cầu (S) , đường thẳng liền mạch d trải qua tâm I của mặt mũi cầu (S) và hạn chế mặt mũi cầu (S) bên trên nhị điểm B, CViết phương trình đường thẳng liền mạch d hiểu được điểm B phía trên tia Oz.

Xem thêm: viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ

B

D