toán lớp 4 trang 159

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 159

Video chỉ dẫn giải

Chiều nhiều năm bảng của lớp học tập là \(3m\). Em hãy vẽ đoạn trực tiếp hiển thị chiều nhiều năm bảng bên trên bạn dạng loại tỉ trọng \(1: 50.\)

Phương pháp giải:

- Đổi \(3m= 300cm\) (hoặc \(3m= 3000mm\)).

- Tính chừng nhiều năm của chiều nhiều năm bảng bên trên bạn dạng loại tao lấy \(300cm\) phân tách mang đến \(50\) (hoặc lấy \(3000mm\) phân tách mang đến \(50\)).

- Vẽ đoạn trực tiếp có tính nhiều năm vừa vặn tính được ở bước bên trên trên bạn dạng loại.

Lời giải chi tiết:

Đổi \(3m= 300cm\)

Độ nhiều năm của chiều nhiều năm bảng bên trên bạn dạng loại là:

                   \(300 : 50 = 6cm\) 

Vẽ một quãng trực tiếp có tính nhiều năm \(6cm\) bên trên bạn dạng loại. Đó đó là đoạn thẳng hiển thị chiều nhiều năm bảng bên trên bạn dạng loại tỉ trọng \(1: 50.\)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Nền của một chống học tập là hình chữ nhật đem chiều nhiều năm \(8m\), chiều rộng lớn \(6m\). Em hãy vẽ hình chữ nhật biểu thị nền chống học tập ê bên trên bạn dạng loại tỉ trọng \(1: 200.\)

Xem thêm: biểu đồ miền là gì

Phương pháp giải:

- Đổi số đo chiều nhiều năm và chiều rộng lớn quý phái đơn vị chức năng đem số đo là xăng-ti-mét.

- Với bạn dạng sụp tỉ trọng \(1 : 200\), ham muốn lần chừng nhiều năm bên trên bạn dạng loại của những cạnh tao lấy chiều nhiều năm thực tiễn của những cạnh ê (với đơn vị chức năng đo là xăng-ti-mét) phân tách mang đến \(200\).

- Vẽ hình chữ nhật với những độ dài rộng vừa vặn tìm ra phía trên.

Lời giải chi tiết:

Đổi \(8m= 800cm\), \(6m= 600cm\)

Chiều nhiều năm nền chống học tập ê bên trên bạn dạng loại là :

                      \(800 : 200 = 4\; (cm)\) 

Chiều rộng lớn nền chống học tập ê bên trên bạn dạng loại là :

                      \(600 : 200 = 3\; (cm)\) 

Vẽ hình chữ nhật đem chiều nhiều năm \(4cm\), chiều rộng lớn \(3cm\). Đó đó là hình chữ nhật biểu thị nền chống học tập ê bên trên bạn dạng loại tỉ trọng \(1: 200.\)

Lý thuyết

Ví dụ : Một các bạn đo chừng nhiều năm đoạn trực tiếp AB bên trên mặt mày khu đất được 20cm. Hãy vẽ đoạn trực tiếp AB ê bên trên bạn dạng loại đem tỉ trọng 1 : 400.

Ta hoàn toàn có thể triển khai như sau :

- Đổi 20m = 2000cm.

- Tính chừng nhiều năm của đoạn trực tiếp AB bên trên bạn dạng loại :

Xem thêm: diện tích xq hình nón

                    2000 : 400 = 5 (cm)

- Vẽ đoạn trực tiếp AB có tính nhiều năm 5cm bên trên bạn dạng loại.