toán 5 trang 19 20


Mua 12 quyển vở không còn 24 000 đồng. Hỏi mua sắm 30 quyển vở như vậy không còn từng nào tiền? quý khách hàng Hà mua sắm nhì tá cây bút chì không còn 30 000 đồng. Hỏi chúng ta Mai ham muốn mua sắm 8 loại cây bút chì như vậy thì cần trả người bán sản phẩm từng nào tiền?

Tổng thích hợp đề đua học tập kì 1 lớp 5 toàn bộ những môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh sở hữu đáp án và lời nói giải chi tiết

Bạn đang xem: toán 5 trang 19 20

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Mua \(12\) quyển vở không còn \(24 000\) đồng. Hỏi mua sắm \(30\) quyển vở như vậy không còn từng nào tiền?

Phương pháp giải:

Có thể giải việc vị cách thức rút về đơn vị:

- Tìm số chi phí mua sắm \(1\) quyển vở = số chi phí mua sắm \(12\) quyển vở \(:\,12\).

- Tìm số chi phí mua sắm \(30\) quyển vở = số chi phí mua sắm \(1\) quyển vở \(\times\,30\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

12 quyển: 24 000 đồng

30 quyển: .... đồng ?

Bài giải

Mua \(1\) quyển vở không còn số chi phí là:

        \(24 000 : 12 = 2000\) (đồng)

Mua \(30\) quyển vở thì không còn số chi phí là:

        \(2000 × 30 = 60 000\) (đồng)

                            Đáp số: \(60 000\) đồng.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Bạn Hà mua sắm nhì tá cây bút chì không còn 30 000 đồng. Hỏi chúng ta Mai ham muốn mua sắm 8 loại cây bút chì như vậy thì cần trả người bán sản phẩm từng nào tiền?

Phương pháp giải:

Có thể giải vị 2 cách:

Cách 1: Dùng cách thức rút về đơn vị chức năng.

Cách 2: Dùng cách thức dò thám tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

2 tá cây bút chì: 30000 đồng

8 loại cây bút chì: ? đồng

Cách 1.

Đổi: \(1\) tá  \(= 12\). 

Bạn Hà mua sắm số loại cây bút chì là:

              \(12 \times 2 = 24\) (cái)

Số tiền mua \(1\) cái cây bút chì là:

              \(30000 : 24 = 1250\) (đồng)

Số chi phí mua \(8\) cái cây bút chì là:

               \(1250 \times 8 = 10000\) (đồng)

                                  Đáp số: \(10 000\) đồng.

Cách 2.

Bạn Hà mua sắm số loại cây bút chì là:

              \(12 \times 2 = 24\) (cái)

\(24\) loại cây bút chì vội vàng \(8\) loại cây bút chì số chuyến là:

              24 : 8 = 3 (lần)

Mua \(8\) cái cây bút chì thì cần trả số chi phí là :

             30000 : 3 = 10000 (đồng)

Xem thêm: văn bản những ngôi sao xa xôi

                                  Đáp số: \(10000\) đồng.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một ngôi trường tổ chức triển khai mang đến học viên cút tham ô quan liêu di tích lịch sử lịch sử hào hùng. Đợt loại nhất cần phải có 3 xe cộ xe hơi nhằm chở 120 học viên. Hỏi lần thứ nhì ham muốn chở 160 học viên cút tham ô quan liêu thì nên sử dụng bao nhiêu xe cộ xe hơi như vậy ?

Phương pháp giải:

Có thể giải việc vị cách thức rút về đơn vị chức năng :

- Tìm số học viên nhưng mà 1 xe cộ chở được = số học viên 3 xe cộ chở được : 3.

- Tìm số xe cộ mùa 2 nên dùng =  160 : số học viên nhưng mà 1 xe cộ chở được.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

120 học tập sinh: 3 dù tô

160 học tập sinh: ... xe hơi ?

Bài giải

Mỗi xe cộ xe hơi chở được số học viên là:

             120 : 3 = 40 (học sinh)

Số xe cộ xe hơi nhằm chở 160 học viên lần thứ nhì là:

             160 : 40 = 4 (xe dù tô)

                                 Đáp số: 4 xe cộ xe hơi.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một người làm thuê trong hai ngày được trả 72 000 đồng. Hỏi với nút trả lương bổng như vậy, nếu như thực hiện nhập 5 ngày thì người này được trả từng nào tiền?

Phương pháp giải:

Có thể giải việc vị cách thức rút về đơn vị:

- Tính số chi phí công trong một ngày = số chi phí công trong hai ngày : 2.

- Tính số chi phí công nhập 5 ngày = số chi phí công trong một ngày x 5.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

2 ngày: 72 000 đồng

5 ngày: ? đồng

Bài giải

Số chi phí công người này được trả trong một ngày là:

             72 000 : 2 = 36 000 (đồng)

Số chi phí công người này được trả nhập 5 ngày là:

            36 000 x 5 = 180 000 (đồng)

                               Đáp số: 180 000 đồng.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 21 Ôn tập luyện và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo)

  10 người thực hiện kết thúc một việc làm cần không còn 7 ngày. Nay ham muốn thực hiện kết thúc việc làm cơ nhập 5 ngày thì nên từng nào người? (Mức thực hiện của từng người như nhau)

 • Toán lớp 5 trang 21 Luyện tập luyện

  Một người tiêu dùng 25 quyển vở, giá bán 3000 đồng một quyển thì một vừa hai phải không còn số chi phí đang sẵn có. Cũng với số chi phí cơ, nếu như mua sắm vở với giá bán 1500 đồng một quyển thì người cơ mua sắm được từng nào quyển vở?

 • Toán lớp 5 trang 22 Luyện tập luyện công cộng

  Một lớp học tập sở hữu 28 học viên, nhập cơ số em phái nam vị 2/5 số em phái đẹp. Hỏi lớp học tập cơ sở hữu từng nào em phái đẹp, từng nào em nam?

 • Toán lớp 5 trang 22, 23 Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm

  a) Viết mang đến không hề thiếu vị đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm sau: Viết số hoặc phân số phù hợp nhập địa điểm chấm:

 • Toán lớp 5 trang 23, 24 Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo lượng

  a) Viết mang đến không hề thiếu bảng đơn vị chức năng đo lượng sau. Viết số phù hợp nhập địa điểm chấm:

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: nguyên nhân chủ yếu gây nên hiệu ứng nhà kính trên toàn thế giới là chất khí

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.