tiếng anh 8 unit 11 communicationLời giải bài xích luyện Unit 11 lớp 8 Communication trang 119 nhập Unit 11: Science and technology Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài xích luyện Tiếng Anh 8 Unit 11.

Tiếng Anh 8 Unit 11 Communication (trang 119) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 11 communication

Everyday English

Giving and responding đồ sộ good news

1 (trang 119 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and read the conversation. Pay attention đồ sộ the highlighted sentences. (Nghe và phát âm đoạn đối thoại. Chú ý những câu được tiến công dấu)

Bài nghe:

Nick: Great news for us. We'll have school clouds sánh we won't have đồ sộ carry lots of books đồ sộ school.

Mi: Great!

Nick: And I won first prize in the essay contest and got an iPad sánh I can read books from the school clouds.

Mi: Congratulations!

Hướng dẫn dịch:

Nick: Tin tuyệt hảo cho tới tất cả chúng ta. Chúng tao sẽ có được đám mây ngôi trường học tập nên tất cả chúng ta sẽ không còn nên đem nhiều sách cho tới ngôi trường.

Mị: Tuyệt!

Nick: Và tôi tiếp tục giành quán quân nhập cuộc thi đua ghi chép luận và sẽ có được một cái iPad nhằm tôi rất có thể xem sách kể từ cloud của ngôi trường.

My: Xin chúc mừng!

2 (trang 119 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Give news and respond đồ sộ the news in the following situations. (Làm việc theo dõi cặp. Đưa tin cẩn và vấn đáp tin cẩn trong số trường hợp sau)

1. You tell your classmate about the new vending machine at your school.

2. You tell your classmate about a new máy tính xách tay that your dad gave you on your birthday.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Quý khách hàng trình bày với chúng ta nằm trong lớp về máy bán sản phẩm tự động hóa mới nhất ở ngôi trường của chúng ta.

2. Quý khách hàng trình bày với chúng ta nằm trong lớp về cái máy tính cầm tay mới nhất tuy nhiên phụ vương chúng ta tiếp tục tặng chúng ta vào trong ngày sinh nhật của chúng ta.

Gợi ý:

1.

A: Great news for us. Our school has the news vending machine.

B: Great!

2.

A: Hi, B. What's up? My dad just gave má a new máy tính xách tay on my birthday.

B: Great. Happy birthday đồ sộ you, A.

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Tin tuyệt hảo cho tới tất cả chúng ta. Trường học tập của tất cả chúng ta với máy cung cấp thông tin tự động hóa.

B: Tuyệt vời!

2.

A: Chào, B. Có chuyện gì vậy? Ba tôi vừa phải tặng tôi một cái máy tính cầm tay mới nhất vào trong ngày sinh nhật của tôi.

B: Tuyệt vời. Chúc mừng sinh nhật chúng ta, A.

Online learning

3 (trang 119 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Read the posts from some students about online learning and complete the table. (Làm việc theo dõi cặp. Đọc nội dung bài viết của một vài học viên về học tập trực tuyến và hoàn thành xong bảng)

Mi: Our teacher uses Zoom đồ sộ teach. But some students don't have computers or smartphones. Others complain about the poor connection. I also feel more stressed when learning online.

Quảng cáo

Tom: Our teacher uses Google Meet for đoạn phim conferencing. It’s quite convenient, and we don't have đồ sộ get up early. Still, I prefer đồ sộ study face đồ sộ face. I want đồ sộ see my classmates.

Phong: We use Microsoft Teams. I don't lượt thích online learning. My eyes get tired. I can’t concentrate well. But online learning helps us become more independent.

Nick: We use Zoom đồ sộ discuss and share ideas. We interact in breakout rooms. It also helps us avoid traffic jams. But I’m not happy about the Internet connection at times.

Hướng dẫn dịch:

Mi: Giáo viên của Cửa Hàng chúng tôi dùng Zoom nhằm giảng dạy dỗ. Nhưng một vài SV không tồn tại PC hoặc điện thoại cảm ứng mưu trí. Những người không giống phàn nàn về liên kết xoàng xĩnh. Tôi cũng cảm nhận thấy mệt mỏi rộng lớn khi tham gia học trực tuyến.

Tom: Giáo viên của Cửa Hàng chúng tôi dùng Google Meet cho tới hội nghị truyền hình. Nó khá tiện lợi và Cửa Hàng chúng tôi ko nên dậy sớm. Tuy nhiên, tôi quí học tập thẳng rộng lớn. Tôi mong muốn bắt gặp chúng ta nằm trong lớp của tôi.

Phong: Chúng tôi dùng Microsoft Teams. Tôi ko quí học tập trực tuyến. Mắt tôi mỏi nhừ. Tôi ko thể triệu tập chất lượng. Nhưng học tập trực tuyến chung tất cả chúng ta trở thành song lập rộng lớn.

Nick: Chúng tôi dùng Zoom nhằm thảo luận và share phát minh. Chúng tôi tương tác trong số chống đột đập phá. Nó cũng chung tất cả chúng ta tách tắc đàng. Nhưng nhiều lúc tôi ko lý tưởng về liên kết Internet.

Tiếng Anh 8 Unit 11 Communication (trang 119) | Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Đáp án:

Benefits       

Problems

1. It’s convenient.   

1. Some students don’t have computers or smart phones.

2. Students don’t have đồ sộ get up early.      

2. The Internet connection is poor.

3. It helps students become more independent.

3. It makes some students feel more stressed when learning online.

Xem thêm: tác dụng của dấu phẩy

4. It helps students avoid traffic jams.  

4. Students can’t meet their classmates.

5. Some students get tired eyes and can’t concentrate well.

Hướng dẫn dịch:

Lợi ích

Vấn đề

1. Tiện lợi.

1. Một số học viên không tồn tại PC hoặc điện thoại cảm ứng mưu trí.

2. Học sinh ko nên dậy sớm.

2. Đường truyền Internet xoàng xĩnh.

3. Nó chung học viên trở thành song lập rộng lớn.

3. Nó khiến cho một vài SV cảm nhận thấy mệt mỏi rộng lớn khi tham gia học trực tuyến.

4. Nó chung học viên tách tắc đàng.

4. Học sinh ko thể gặp gỡ chúng ta nằm trong lớp.

5. Một số học viên mỏi đôi mắt và ko thể triệu tập chất lượng.

4 (trang 119 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in groups. Talk about a platform you use for your online classes or one you know about. What are the benefits and problems of using it? (Làm việc group. Nói về một nền tảng chúng ta dùng cho tới trực tuyến của chúng ta những lớp học tập hoặc một trong mỗi chúng ta biết về. Những quyền lợi là gì và yếu tố của việc dùng nó?)

Gợi ý:

Platforms use for online classes: Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, ...

Benefits       

Problems

1. Easy đồ sộ use and deploy

2. Zoom App Pricing goes easy on the budget

1. Zoom Security Concerns

2. Cyber Attacks may shrink the number of users

Hướng dẫn dịch:

Các nền tảng dùng cho tới lớp học tập trực tuyến: Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, ...

Lợi ích

Vấn đề

1. Dễ dùng và triển khai

2. Giá phần mềm Zoom phù phù hợp với ngân sách

1. Mối quan hoài về bảo mật thông tin của Zoom

2. Tấn công mạng rất có thể thu hẹp con số người dùng

5 (trang 119 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Report the answers of one of your group members đồ sộ the class. (Báo cáo câu vấn đáp của một trong số member nhập group của chúng ta trước lớp)

Gợi ý:

Lan said that her extra class used Microsoft Teams. She said that she and her classmates found it difficult đồ sộ use. However, it is convenient đồ sộ have online classes on Microsoft Teams when the weather is bad.

Hướng dẫn dịch:

Lan bảo rằng lớp học tập tăng của cô ấy ấy tiếp tục dùng Microsoft Teams. Cô ấy bảo rằng cô ấy và chúng ta nằm trong lớp cảm nhận thấy khó khăn dùng. Tuy nhiên, thiệt tiện lợi khi với những lớp học tập trực tuyến bên trên Microsoft Teams khi khí hậu xấu xa.

Lời giải bài xích luyện Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 11

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Getting Started (trang 114, 115)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 1 (trang 116, 117)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 2 (trang 117, 118)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 1 (trang 120, 121)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 2 (trang 121, 122)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Looking Back (trang 122, 123)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Project (trang 123)

Xem tăng lời nói giải bài xích luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Review 3
 • Unit 10: Communication in the future
 • Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets
 • Tiếng Anh 8 Review 4

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập chất lượng Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài xích luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất với đáp án
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới nhất.

Xem thêm: đề thi vào 10 năm 2022

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-11-science-and-technology.jspGiải bài xích luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học