thực dân anh thực hiện đạo luật bengal nhằm mục đích gì

Câu hỏi:

Thực dân Anh tiến hành luật đạo Bengal nhằm mục đích mục tiêu gì?

A. Phát triển kinh tế

Bạn đang xem: thực dân anh thực hiện đạo luật bengal nhằm mục đích gì

B. Ổn lăm le xã hội

C. Khai thác tài nguyên

D. Chia rẽ kết hợp dân tộc

Đáp án chính D.

Thực dân Anh tiến hành luật đạo Bengal nhằm mục đích mục tiêu Chia rẽ kết hợp dân tộc bản địa, Anh còn mò mẫm cơ hội khơi thâm thúy sự cách quãng về chủng tộc, tôn giáo và quý phái vô xã hội nhằm dễ dàng bề thống trị.

Giải mến nguyên do lựa chọn đáp án thực sự D

– Quá trình thực dân xâm lăng nén Độ

+ Từ đầu thế kỉ XVII, cuộc đấu tranh giành giành quyền lực tối cao trong những chúa phong con kiến nội địa thực hiện cho tới nén Độ suy giảm.

+ Thực dân Anh không ngừng mở rộng việc làm khai quật nén Độ với quy tế bào to lớn.

+ Ra mức độ vơ vét những mối cung cấp vật liệu và tách bóc lột người công nhân rẻ rúng nhằm thu ROI. nén Độ phát triển thành nằm trong địa cần thiết nhất nền công nghiệp Anh hỗ trợ ngày phổ quát hoa màu, vật liệu cho tới chủ yếu quốc.

– Về chủ yếu trị – xã hội:

Xem thêm: đại học kinh doanh công nghệ hà nội

+ nhà nước Anh bắt quyền thống trị thẳng nén Độ.

+ Thực dân Anh đang được thực hiện quyết sách phân tách nhằm trị, mua sắm chuộc giai tầng đem quyền lực vô giai cấp cho phong con kiến phiên bản xứ.

+ Anh còn mò mẫm cơ hội khơi thâm thúy sự cách quãng về chủng tộc, tôn giáo và quý phái vô xã hội nhằm dễ dàng bề thống trị.

– Về văn hóa truyền thống – giáo dục: Thi hành quyết sách dạy dỗ ngu dân, khuyến nghị tập dượt quán lỗi thời và hủ tục thượng cổ.

– Hậu quả:

+ Kinh tế sút giảm, túng thiếu.

+ Đời sinh sống quần chúng. # rất rất cực.

– Điểm tương đương cơ phiên bản vô quyết sách thống trị của thực dân Anh ở nén Độ và của thực dân Pháp ở nước Việt Nam cuối thế kỉ XIX:

+ Đều tiến hành cơ chế thống trị thẳng, phân tách nhằm trị (chủ nghĩa thực dân cũ).

Xem thêm: ai đã đặt tên cho dòng sông pdf

+ Tại nước Việt Nam, thực dân Pháp phân tách nước Việt Nam trở thành 3 xứ: Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì, sáp nhập vô Liên bang Đông Dương.

Đứng đầu là 1 trong viên Toàn quyền là kẻ Pháp. Đứng đầu từng tỉnh đều phải có một viên công sứ người Pháp tiến hành tính năng bảo lãnh,…

Đây đó là quyết sách trực trị, phân tách nhằm trị nhằm mục đích mục tiêu nhằm phân tách rẽ kết hợp dân tộc bản địa.