tế bào biểu bì vảy hành

Câu 63 : Đơn vị kết cấu và tác dụng cơ phiên bản nhất của từng khung hình sinh sống là?A.  Mô              B.  Tế bào                   C.  Cơ quan                               D.  Hệ cơ quan Câu 64 :  Tế bào biểu so bì vảy hành sở hữu hình dạng gì?A.  Hình cầu                      B.  Hình sợi                       C.  Hình đĩa       D.  Hình lục giácCâu 65 :  Trong những loại tế bào tiếp sau đây, tế bào nào là lâu năm nhất?A.  Tế bào thần kinh                   ...

Đọc tiếp

Bạn đang xem: tế bào biểu bì vảy hành

Câu 63 : Đơn vị kết cấu và tác dụng cơ phiên bản nhất của từng khung hình sinh sống là?

A.  Mô              B.  Tế bào                   C.  Cơ quan                               D.  Hệ cơ quan

 Câu 64 :  Tế bào biểu so bì vảy hành sở hữu hình dạng gì?

Xem thêm: tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng

A.  Hình cầu                      B.  Hình sợi                       C.  Hình đĩa       D.  Hình lục giác

Xem thêm: nguyên tử khối của k

Câu 65 :  Trong những loại tế bào tiếp sau đây, tế bào nào là lâu năm nhất?

A.  Tế bào thần kinh                                              B.  Tế bào sợi gai

C.  Tế bào thịt ngược cà chua                                    D.  Tế bào tép bưởi