sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào

Câu hỏi:

28/08/2020 31,084

Bạn đang xem: sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào

A. Gradien độ đậm đặc hóa học tan

C. Trao thay đổi hóa học của tế bào

D. Cung cấp cho năng lượng

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án là D

Sự bú mớm khoáng dữ thế chủ động của tế bào dựa vào hầu hết nhập tích điện được cung cấp

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần rộng lớn những khoáng chất được hít vào nhập cây một cơ hội dữ thế chủ động được ra mắt theo gót công thức nào?

A. Vận gửi kể từ điểm với độ đậm đặc cao cho tới điểm với độ đậm đặc thấp ở rễ cần thiết không nhiều năng lượng

B. Vận gửi kể từ điểm với độ đậm đặc cao cho tới điểm với độ đậm đặc thấp ở rễ

C. Vận gửi kể từ điểm với độ đậm đặc thấp cho tới điểm với độ đậm đặc cao ở rễ ko cần thiết tiêu tốn năng lượng

D. Vận gửi kể từ điểm với độ đậm đặc thấp cho tới điểm với độ đậm đặc cao ở rễ cần thiết tiêu tốn năng lượng

Câu 2:

Nước cút nhập mạch mộc theo gót con phố gian dối bào cho tới nội tị nạnh thì gửi lịch sự con phố tế bào hóa học vì

A. Tế bào nội tị nạnh với đai caspari ngấm nước nên nước vận chuyển sang được

B. Tế bào nội tị nạnh ko ngấm nước nên nước ko vận chuyển sang được

C. Nội tị nạnh với đai caspari ko ngấm nước nên nước ko ngấm qua chuyện được

D. Áp suất thấm vào của tế bào nội tị nạnh thấp nên nước nên dịch rời lịch sự con phố khác

Câu 3:

Sự bú mớm khoáng thụ động của tế bào dựa vào hầu hết vào

A. Hoạt động trao thay đổi chất

Xem thêm: căn bậc 2 của 16

B. Chênh chếch độ đậm đặc ion

C. Cung cấp cho năng lượng

D. Hoạt động thẩm thấu

Câu 4:

Nước và ion khoáng được hít vào nhập mạch mộc của rễ qua chuyện con phố nào?

A. Con đàng qua chuyện trở thành tế bào -  ko bào

B. Con đàng qua chuyện hóa học vẹn toàn sinh – gian dối bào

C. Con đàng qua chuyện ko bào – gian dối bào

D. Con đàng qua chuyện hóa học vẹn toàn sinh – ko bào

Câu 5:

Bón phân vượt lên liều lĩnh lượng, cây bị héo và bị tiêu diệt là do

A. Làm mang đến cây rét và héo lá

B. Các vẹn toàn lố khoáng nhập tế bào nhiều, làm mất đi ổn định toan bộ phận hóa học vẹn toàn sinh của tế bào lông hút

C. Nồng chừng dịch khu đất cao hơn nữa độ đậm đặc dịch bào thực hiện mang đến tế bào lông bú mớm ko bú mớm được nước bởi vì hình thức thẩm thấu

D. Thành phần khoáng hóa học làm mất đi ổn định toan đặc thù lí hoá của keo dán đất

Câu 6:

Vòng đai Caspari với vai trò

A. Điều chỉnh dòng sản phẩm vận gửi nhập trung trụ

B. Điều chỉnh sự đóng góp cởi của khí khổng

C. Điều chỉnh quy trình quang đãng ăn ý của cây

Xem thêm: một thư viện có 60/100

D. Điều chỉnh sinh hoạt thở của rễ