sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra theo hướng nào

Câu hỏi:

29/07/2019 90,743

A. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nội bào kết phù hợp với nước ngoài bào → Tiêu hóa nước ngoài bào.

Bạn đang xem: sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra theo hướng nào

Đáp án chủ yếu xác

B. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nội bào kết phù hợp với nước ngoài bào → Tiêu hóa nội bào.

C. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nước ngoài bào → Tiêu hóa nội bào kết phù hợp với nước ngoài bào.

D. Tiêu hóa nội bào kết phù hợp với nước ngoài bào → Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nước ngoài bào.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong ống hấp thụ của những người, những ban ngành hấp thụ được chuẩn bị theo đòi loại tự?

A. Miệng → ruột non→ dạ dày→ hầu → ruột già→ hậu môn

B. Miệng →thực quản ngại → bao tử → ruột non → ruột già→ hậu môn

C. Miệng → ruột non→ thực quản ngại → bao tử → đại tràng → hậu môn

D. Miệng → bao tử → ruột non → thực quản ngại → đại tràng → hậu môn

Câu 2:

Ở hấp thụ nội bào, đồ ăn được hấp thụ ở đâu?

A. Không bào hấp thụ.

B. Túi hấp thụ.

C. Ống hấp thụ.

D. Không bao hấp thụ tiếp sau đó cho tới túi hấp thụ.

Câu 3:

Trong ống hấp thụ của giun khu đất, những ban ngành hấp thụ được chuẩn bị theo đòi loại tự?

A. Miệng → hầu → thực quản ngại → diều → mề → ruột → hậu môn

B. Miệng → hầu→ mề→ thực quản ngại → diều → ruột → hậu môn

C. Miệng→ hầu → diều → thực quản ngại → mề → ruột→hậu môn

D. Miệng → hầu → thực quản ngại → mề → diều→ ruột→ hậu môn

Xem thêm: ví dụ về chí công vô tư

Câu 4:

Phương án chú quí đích cho những thành phần ống hấp thụ của chim là:

       

A. 1 - mồm ; 2 - diều ; 3 - thực quản ngại ; 4 - bao tử tuyến ; 5 - bao tử cơ ; 6 - ruột ; 7 - hậu môn

B. 1 - mồm ; 2 - thực quản ngại ; 3 - diều ; 4 - bao tử cơ ; 5 - bao tử tuyến ; 6 - ruột ; 7 - hậu môn

C. 1 - mồm ; 2 - diều ; 3 - thực quản ngại ; 4 - bao tử cơ ; 5 - bao tử tuyến ; 6 - ruột ; 7 - hậu môn

D. 1 - mồm ; 2 - thực quản ngại ; 3 - diều ; 4 - bao tử tuyến ; 5 - bao tử cơ ; 6 - ruột ; 7 - hậu môn

Câu 5:

Hình mặt mũi là quy trình hấp thụ đồ ăn vào trong túi hấp thụ của thủy tức. Em hãy chú quí cho những số bên trên hình bằng phương pháp ghép với vần âm tương ứng

a) Miệng

b) Thức ăn

c) Tế bào bên trên trở nên túi tiết đi ra enzim chi tiêu hóa

d) Thức ăn đang được hấp thụ dở dang tiếp tục nối tiếp được hấp thụ nội bào

e) Túi chi tiêu hóa

         

Phương án vấn đáp đích là:

A. 1-a ; 2-e ; 3-b ; 4-c ; 5-d

B. 1-a ; 2-e ; 3-b ; 4-d ; 5-c

C. 1-a ; 2-c ; 3-b ; 4-e ; 5-d

D. 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-c ; 5-d

Câu 6:

Hình mặt mũi là ông hấp thụ của giun khu đất và châu chấu. Em hãy xác lập những thành phần ứng giống như nhau của nhị loại này bằng phương pháp ghép vần âm bên trên ống hấp thụ của châu chấu với số ứng bên trên ống hấp thụ của giun đất

           

           

Phương án vấn đáp đích là:

A. 1 - a ; 3 - b ; 4 - c ; 5 - d ; 6 - e ; 7 - f

B. 1 - a ; 2 - b ; 4 - c ; 5 - d ; 6 - e ; 7 - f

C. 1 - a ; 3 - c ; 4 - d ; 5 - d ; 6 - e ; 7 - f

Xem thêm: giải pháp bảo vệ môi trường

D. 1 - a ; 2 - b ; 3 - c ; 4 - d ; 6 - e ; 7 - f