sách giáo khoa toán 7

THCS.TOANMATH.com ra mắt cho tới quý thầy, gia sư và những em học viên lớp 7 Sách giáo khoa Toán 7 (tập 1) (Chân Trời Sáng Tạo).

Bạn đang xem: sách giáo khoa toán 7

PHÂN SỐ VÀ ĐẠI SỐ.
CHƯƠNG 1. SỐ HỮU TỈ.
Bài 1. Tập thích hợp những số hữu tỉ.
Bài 2. Các phép tắc tính với số hữu tỉ.
Bài 3. Luỹ quá của một trong những hữu tỉ.
Bài 4. Quy tắc vết ngoặc và quy tắc đem vế.
Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm: Thực hành tính chi phí năng lượng điện.
Bài luyện cuối chương 1.

CHƯƠNG 2. SỐ THỰC.
Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc nhị số học tập.
Bài 2. Số thực. Giá trị vô cùng của một trong những thực.
Bài 3. Làm tròn trặn số và ước tính sản phẩm.
Bài 4. Hoạt động thực hành thực tế và hưởng thụ.
Tính chỉ số Reviews thể trạng BMI (Body Mass Index).
Bài luyện cuối chương 2.

Xem thêm: kết bài nói với con

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
HÌNH HỌC TRỰC QUAN.
CHƯƠNG 3. CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN.
Bài 1. Hình vỏ hộp chữ nhật – Hình lập phương.
Bài 2. Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương.
Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác – Hình lăng trụ đứng tứ giác.
Bài 4. Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.
Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế và hưởng thụ.
Các câu hỏi về đo lường và cấp hình.
Bài luyện cuối chương 3.

Xem thêm: phân tích sóng xuân quỳnh

HÌNH HỌC PHẲNG.
CHƯƠNG 4. GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
Bài 1. Các góc ở địa điểm quan trọng đặc biệt.
Bài 2. Tia phân giác.
Bài 3. Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên tuy nhiên.
Bài 4. Định lí và minh chứng một lăm le lí.
Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế và hưởng thụ.
Vẽ hai tuyến phố trực tiếp tuy nhiên song và đo góc vày ứng dụng GeoGebra.
Bài luyện cuối chương 4.

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
CHƯƠNG 5. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ.
Bài 1. Thu thập và phân loại tài liệu.
Bài 2. Biểu đồ gia dụng hình quạt tròn trặn.
Bài 3. Biểu đồ gia dụng đoạn trực tiếp.
Bài 4. Hoạt động thực hành thực tế và hưởng thụ.
Dùng biểu đồ gia dụng nhằm phân tách sản phẩm học hành môn Toán của lớp.
Bài luyện cuối chương 5.
Bảng lý giải thuật ngữ.
Bảng tra cứu vãn thuật ngữ.

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả rất có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]