saccarozơ và fructozơ đều thuộc loại

Câu hỏi:

23/03/2020 22,684

Bạn đang xem: saccarozơ và fructozơ đều thuộc loại

D. cacbohiđrat

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Chọn đáp án D

Saccarozơ và fructozơ đều nằm trong loại cacbohiđrat

Trong đó:

Mono saccarit: Frutozơ, glucozơ

Đisaccarit: Saccarozơ, mantozơ

Polisaccarit: xenlulozơ, tinh nghịch bột

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên tắc phân loại cacbohiđrat là dựa vào?

A. thương hiệu gọi

B. tính khử

C. tính oxi hóa

D. phản xạ thủy phân

Câu 2:

Tinh bột và xenlulozơ đều không nằm trong loại?

A. monnosaccarit

B. gluxit

C. polisaccarit

D. cacbohiđrat

Câu 3:

Loại lối không đem tính khử là:

Xem thêm: at the moment là thì gì

A. Glucozơ

B. Fructozơ

C. Mantozơ

D. Saccarozơ

Câu 4:

Tinh bột nhập gạo nếp chứa chấp khoảng chừng 98% là:

A. Amilozơ

B. Amilopectin

C. Glixerol

D. Alanin

Câu 5:

Công thức của xenlulozơ axetat là:

A. [C6H7O2(OOCCH3)3]n

B. [C6H7O2(OOCCH3)3-x(OH)x]n. (x≤3)

C. [C6H7O2(OOCCH3)2(OH)]n

D. [C6H7O2(OOCCH3)(OH)2]n

Câu 6:

Hợp hóa học lối lúc lắc bộ phận đa phần nhập mật ong là:

A. glucozơ

B. fructozơ

C. mantozơ

D. saccarozơ

Xem thêm: cách mở bài nghị luận xã hội