ở điều kiện thường chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom

Chất này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom

Ở ĐK thông thường hóa học này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2 được VnDoc tổ hợp, biên soạn chỉ dẫn giải cụ thể thắc mắc hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom. Cũng như thể hiện nội dung lý thuyết thắc mắc bài xích luyện tương quan cho tới những hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom.

Bạn đang xem: ở điều kiện thường chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom

Ở ĐK thông thường hóa học này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2

A. Butan.

B. Benzen.

C. Metan.

D. Etilen.

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Những hóa học này đem link π kém cỏi bền vô phân tử đem tài năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br=CH2Br

Đáp án D

Những hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom là

Anken, Ankin, Ankadien, … và những phù hợp hóa học tương tự động (Hợp hóa học hidrocabon ko no)

Xicloankan vòng ba cạnh

 Andehit và những phù hợp hóa học tương tự động đem group CHO như glucozo, fructozo, mantozo, HCOOR

Phenol, anilin, C6H5O-Na, C6H5O-R, C6H5-N(R1)-R2

Câu chất vấn áp dụng tương quan

Câu 1. Cho những hóa học sau: ancol etylic, phenol, stiren, toluen, benzen. Số hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom là

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Xem đáp án

Đáp án D

Các hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom là: phenol; stiren.

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr
                                      ↓ trắng

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

Câu 2. Hỗn phù hợp khí này tại đây ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom và KMnO4?

A. SO2, CO2, H2

B. CO2, H2, CH4

C. C2H4, C2H6, C3H8

D. CH4, C2H4, N2

Xem đáp án

Đáp án B

Hỗn phù hợp khí làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom và KMnO4: SO2, C3H8, C2H4

Phương trình phản xạ minh họa

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4

C3H8 + 2Br2 → C3H6Br2 + 2HBr

3C3H8 + 5KMnO4 + H2O → 3C3H7O2 + 5MnO2 + 5KOH

CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MnO2 + 2KOH

CH2 = CH2 + Br2 → Br - CH2 - CH2 - Br

Câu 3. Chất này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom

A. metylpropan

Xem thêm: toán lớp 5 trang 18 19

B. cacbon đioxit

C. butan

D. but-1-en

Xem đáp án

Đáp án D

Những hóa học này đem link π kém cỏi bền vô phân tử đem tài năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2.

(trừ link pi trong khoảng benzen).

Vậy but-1-en làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom.

Phương trình hóa học

CH2 = CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

Câu 4. Nhận ấn định này tại đây sai?

A. Stiren làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom ở ĐK thông thường.

B. Benzen làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom khi đem xúc tác bột Fe.

C. Cumen làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím khi đun giá.

D. Toluen làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím khi đun giá.

Xem đáp án

Đáp án B

A đúng  Stiren làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom ở ĐK thông thường.

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

B sai Vì benzen ko phản xạ với hỗn hợp brom (chỉ phản xạ với brom khan khi đem xúc tác bột sắt).

C trúng Cumen làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím khi đun giá.

7C6H5CH(CH3)2 + 22KMnO4 → 9C6H5COOH + 22MnO2 + 22KOH + 4H2O

D trúng Toluen làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím khi đun giá.

C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2+ H2O

Câu 5. Chất này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom ở nhiệt độ chừng thường

A. Benzen

B. Toluen

C. Metan

D. Etilen

Xem đáp án

Đáp án D

Trong ĐK thông thường, etilen làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom bởi một link kém cỏi bền vô link song bị đứt đi ra và phân tử etilen phối kết hợp thêm 1 phân tử brom

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br=CH2Br

Câu 6. Dãy những hóa học đều làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom là

A. C2H2, C6H6, CH4.

B. C2H2, CH4, C2H4.

C. C2H2, C2H4.

D. C2H2, H2, CH4.

Xem thêm: 40 đề thi thpt quốc gia môn tiếng anh (có lời giải chi tiết) 2023

---------------------------------------

Trên phía trên VnDoc.com vừa phải ra mắt cho tới độc giả Tại ĐK thông thường hóa học này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2, nội dung bài viết đang được gửi cho tới độc giả những nội dung về những hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2. Mong rằng qua quýt phía trên độc giả nhận thêm tư liệu ôn luyện môn Hóa học tập lớp 11 nhé. Mời độc giả nằm trong tìm hiểu thêm thêm thắt Trắc nghiệm Hóa học tập 11, Phương trình phản xạ Hóa học tập...

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm thắt một số trong những nội dung tư liệu liên quan:

  • Nhỏ nước brom vô hỗn hợp phenol xẩy ra hiện tượng kỳ lạ gì
  • Dẫn khí X vô nước brom thấy nước brom rơi rụng màu sắc khí X là
  • Toluen đem làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom không
  • Cho vài ba giọt nước brom vô hỗn hợp phenol nhấp lên xuống nhẹ nhõm thấy xuất hiện