nhiệm vụ của sử học

Đọc vấn đề, tư liệu và để ý Sơ vật 1.1 hãy: Nêu tính năng và trọng trách của Sử học tập. Cho ví dụ

68.5k 11/05/2023

Câu chất vấn trang 7 Lịch Sử 10: Đọc vấn đề, tư liệu và để ý Sơ vật 1.1 hãy: Nêu tính năng và trọng trách của Sử học tập. Cho ví dụ.

Bạn đang xem: nhiệm vụ của sử học

Đọc vấn đề, tư liệu và để ý Sơ vật 1.1 hãy: Nêu tính năng và trọng trách của Sử học

Trả tiếng

- Chức năng và nhiệm vụ của sử học:

+ Chức năng của Sử học tập là Phục hồi một cách thực tế lịch sử vẻ vang thiệt đúng mực, khách hàng quan tiền (chức năng khoa học) và đáp ứng cuộc sống đời thường của quả đât lúc này trải qua những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề được đúc rút kể từ trái khoáy khứ (chức năng xã hội).

+ Nhiệm vụ của Sử học tập là hỗ trợ những học thức khoa học tập về lịch sử vẻ vang và dạy dỗ, nêu gương.

- Ví dụ: Khi phân tích về việc sụp sụp đổ ở trong phòng nước Âu Lạc sụp đổ trước trận chiến tranh giành xâm lăng của quân Nam Việt (năm 179 TCN)

+ Nhiệm vụ của sử học: hỗ trợ những học thức khoa học tập về vẹn toàn nhân thất bại và mốc thời hạn sụp sụp đổ ở trong phòng nước Âu Lạc; phía quả đât cho tới niềm tin cảnh giác nhập quy trình đấu tranh giành bảo đảm Tổ quốc

Xem thêm: viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ

+ Chức năng sử học: kể từ sự sụp sụp đổ ở trong phòng nước Âu Lạc, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể rút rời khỏi nhiều bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề kể từ vượt lên trước khứ nhằm đáp ứng mang đến quy trình đấu tranh giành bảo đảm Tổ quốc lúc bấy giờ, như: nâng lên niềm tin cảnh giác trước từng thủ đoạn và hành vi của kẻ thù…

Xem tăng tiếng giải bài bác tập dượt Lịch sử lớp 10 Cánh diều hoặc, cụ thể khác:

Bài 1: Hiện thực lịch sử vẻ vang và trí tuệ lịch sử

Bài 2: Tri thức lịch sử vẻ vang và cuộc sống

Bài 3: Sử học tập với những nghành nghề dịch vụ khoa học tập khác

Xem thêm: c++ cơ bản

Bài 4: Sử học tập với một vài nghành nghề dịch vụ, ngành hiện nay đại

Bài 5: Khái niệm văn minh

Bài 6: Một số nền văn minh Phương Đông