nguyên hàm e^x^2

Bảng vẹn toàn hàm của những hàm số thông thường bắt gặp, nguyen ham cac ham sánh teo ban nang cao, không thiếu, bảng vẹn toàn hàm phanh rộng

(www.MATHVN.com) - Bảng Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp, bao gồm đầy đủ những hàm số cơ phiên bản. Bảng này được biên soạn bởi thầy Trương Hoài Trung (đã gửi đăng bên trên web).

Bạn đang xem: nguyên hàm e^x^2

Bảng những vẹn toàn hàm cơ bản

bang nguyen ham cac ham sánh thuong gap, teo ban
Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp

Bảng vẹn toàn hàm không ngừng mở rộng (a ≠ 0)

bang nguyen ham mo rong
Bảng vẹn toàn hàm phanh rộng

bảng vẹn toàn hàm phanh rộng

Xem thêm: khi nói về ưu thế lai phát biểu nào sau đây đúng

Xem thêm: văn tả cái bàn học lớp 4 ngăn gọn

Thực rời khỏi, tớ đang được vận dụng đặc thù sau đây: Nếu F(x) là một trong vẹn toàn hàm của f(x) thì:

tinh chat cua nguyen ham

Bảng vẹn toàn hàm nâng lên (a ≠ 0)

bảng vẹn toàn hàm nâng lên phanh rộng
Bảng vẹn toàn hàm nâng cao

Xem thêm: Bảng Đạo hàm những hàm số cơ bản / Bảng Công thức Lượng giác ăm ắp đủ / BÀI TẬP Nguyên hàm, Tích phân ôn đua Đại học