nguyên hàm cos bình x

1 nếu như \(\int_0^2\) f(x)dx=-10 thì \(\int_0^2f\left(2x\right)dx\) bằng 2 mang lại số phức z thỏa z+\(\)\(z+3\overline{z}=8+14i\). Phần ảo của số phức vẫn mang lại bằng 3 diện tích S hình bằng phẳng giói hạn bỏi những lối nó =lnx, y=0, x=\(\frac{1}{e}\) và x=e 4 biết \(\int_0^{\frac{\pi}{3}}f\left(x\right)=4\) , độ quý hiếm của \(\int_0^{\frac{\pi}{3}}\left[f\left(x\right)+2sinx\right]dx\) 5 mang lại nhì số thực x và nó vừa lòng (4x+y)+(y-x)i=(x+2y-6)+(3x-1)i với i là...

Đọc tiếp

Bạn đang xem: nguyên hàm cos bình x

1 nếu như \(\int_0^2\) f(x)dx=-10 thì \(\int_0^2f\left(2x\right)dx\) bằng

2 mang lại số phức z thỏa z+\(\)\(z+3\overline{z}=8+14i\). Phần ảo của số phức vẫn mang lại bằng

3 diện tích S hình bằng phẳng giói hạn bỏi những lối nó =lnx, y=0, x=\(\frac{1}{e}\) và x=e

4 biết \(\int_0^{\frac{\pi}{3}}f\left(x\right)=4\) , độ quý hiếm của \(\int_0^{\frac{\pi}{3}}\left[f\left(x\right)+2sinx\right]dx\)

5 mang lại nhì số thực x và nó vừa lòng (4x+y)+(y-x)i=(x+2y-6)+(3x-1)i với i là đơn vị chức năng ảo . Gía trị của 6x-y bằng

6 bọn họ toàn bộ vẹn toàn hàm của hàm số f(x)=\(\frac{x+2}{x+1}\) bên trên khoảng chừng (-1,\(+\infty\)) là

7 vô ko gian giảo Oxyz, mang lại nhì điểm M (-3;1;2) và N (1;3;-3) , mat95 bằng phẳng vuông góc với MN bên trên điểm M đem pt là

8 mang lại hình nón đem độ cao vì chưng \(a\sqrt{6}\) và tiết diện trải qua trục của khối nón này là tam giác đều, thể tích khối nón bằng

Xem thêm: bạo lưc học đường powerpoint

9 mang lại số phức z vừa lòng 2(\(\overline{z}\) +i)+(2+i)z=6+5i. Mô đun của số phức z bằng

10 vô ko gian giảo Oxyz, mang lại \(\overline{a}\left(2;3;-1\right),\overline{b}\left(-1;0;2\right)\) . Tính \(\overrightarrow{a}\left(\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}\right)\)

11 bọn họ toàn bộ những vẹn toàn hàm của hàm số f(x) =x^4 -3e^x là

12 mang lại hình chóp tứ giác đều sở hữu toàn bộ những cạnh vì chưng 2a. Diện tích mặt mày cầu nước ngoài tiếp hình chóp vẫn mang lại bằng

13 mang lại hàm số f(x) liên tiếp bên trên R , biết e^X là một trong vẹn toàn hàm của hàm số \(f\left(x\right)e^{-x}\) . Họ toàn bộ những vẹn toàn hàm của hàm số x.\(f^,\left(x\right)là\)

14 biết\(\int\frac{dx}{e^x+e^{-x}+2}\) =\(a\left(e^x+1\right)^b+C\) với a,b,c \(\in Z\) . Tính S=2a-3b

15 bọn họ toàn bộ những vẹn toàn hàm của ham số nó =6xlnx bên trên khoảng chừng \(\left(0;+\infty\right)\)

Xem thêm: Mi Tom  TV soi kèo tỷ lệ bóng đá mọi lúc mọi nơi

16 mang lại hình trụ đem độ cao vì chưng 4a. tường rằng khi tách hình trụ vì chưng một phía bằng phẳng tuy nhiên song với trục và cơ hội trục một khoảng chừng 2a, tiết diện thu dc là một trong hình vuông vắn. Thể tích khối trụ dc số lượng giới hạn vì chưng hình trụ vẫn mang lại vì chưng

17 vô ko gian giảo oxyz, mang lại điểm M (1;-3;2) và mặt mày phang73 (P) :x-3y-2z+5=0 , biết mặt mày bằng phẳng (Q) :ax-2y+bz-7=0 trải qua M và vuông góc (P) , độ quý hiếm của 3a+2b bằng

18 mang lại hình nón đem nửa đường kính vì chưng \(a\sqrt{3}\) và chiêu cao a. Một mp thay cho thay đổi qa đỉnh nón và tách hình nón theo đuổi tiết diện là tam giác cân nặng. Tính diện tích S lớn số 1 tam giác cân nặng đó