nguyên hàm a mũ x

Bảng nguyên vẹn hàm của những hàm số thông thường bắt gặp, nguyen ham cac ham sánh teo ban nang cao, khá đầy đủ, bảng nguyên vẹn hàm banh rộng

(www.MATHVN.com) - Bảng Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp, bao gồm đầy đủ những hàm số cơ bạn dạng. Bảng này được biên soạn bởi thầy Trương Hoài Trung (đã gửi đăng bên trên web).

Bạn đang xem: nguyên hàm a mũ x

Bảng những nguyên vẹn hàm cơ bản

bang nguyen ham cac ham sánh thuong gap, teo ban
Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp

Bảng nguyên vẹn hàm không ngừng mở rộng (a ≠ 0)

bang nguyen ham mo rong
Bảng nguyên vẹn hàm banh rộng

bảng nguyên vẹn hàm banh rộng

Xem thêm: số chẵn lớn nhất có 5 chữ số

Xem thêm: thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp

Thực rời khỏi, tớ tiếp tục vận dụng đặc thù sau đây: Nếu F(x) là 1 trong nguyên vẹn hàm của f(x) thì:

tinh chat cua nguyen ham

Bảng nguyên vẹn hàm nâng lên (a ≠ 0)

bảng nguyên vẹn hàm nâng lên banh rộng
Bảng nguyên vẹn hàm nâng cao

Xem thêm: Bảng Đạo hàm những hàm số cơ bản / Bảng Công thức Lượng giác chan chứa đủ / BÀI TẬP Nguyên hàm, Tích phân ôn đua Đại học