ngữ pháp tiếng anh lớp 9

Key Takeaways

Ngữ pháp Unit 1:

Bạn đang xem: ngữ pháp tiếng anh lớp 9

 • Các loại mệnh đề song lập nhập câu phức (complex sentences)

 • Cụm động kể từ (Phrasal verbs)

Ngữ pháp Unit 2:

 • Ôn tập dượt về dạng đối chiếu rộng lớn của tính kể từ và trạng từ

 • Cụm động kể từ (Phrasal verbs) (tiếp theo)

Ngữ pháp Unit 3:

 • Ôn tập dượt câu trần thuật (Reported speech)

 • Từ nhằm chất vấn đứng trước động kể từ nguyên vẹn khuôn mẫu sở hữu to

Ngữ pháp Unit 4:

 • Ôn tập dượt cấu tạo used to

 • Cấu trúc thể hiện nay ước mơ mang đến hiện nay tại

Ngữ pháp Unit 5:

 • Câu thụ động khách hàng quan

 • Cấu trúc suggest + động kể từ V-ing / mệnh đề với should

Ngữ pháp Unit 6:

 • Ôn tập dượt thì vượt lên khứ hoàn thiện (Past perfect)

 • Cấu trúc tính kể từ + động kể từ nguyên vẹn khuôn mẫu sở hữu vĩ đại /

  mệnh đề that

Ngữ pháp Unit 7:

 • Ôn tập dượt về Lượng kể từ (Quantifiers)

 • Động kể từ khuyết thiếu nhập câu ĐK loại 1

Ngữ pháp Unit 8: Các cách sử dụng không giống của mạo kể từ (Articles)

Ngữ pháp Unit 9:

 • Ôn tập dượt về câu ĐK loại 2

 • Mệnh đề mối quan hệ (Relative clauses)

Ngữ pháp Unit 10:

 • Ôn tập dượt về thì Quá khứ đơn (Past simple) và thì Quá khứ hoàn thiện (Past perfect)

 • Mệnh đề mối quan hệ xác lập (Defining relative clauses)

Ngữ pháp Unit 11:

 • Ôn tập dượt về câu thụ động sau này (Future passive)

 • Mệnh đề mối quan hệ ko xác lập (Non-defining relative clauses)

Ngữ pháp Unit 12:

 • Ôn tập dượt cấu tạo Despite / In spite of

 • Động kể từ + động kể từ nguyên vẹn khuôn mẫu sở hữu vĩ đại / V-ing

Ngữ pháp lớp 9 Unit 1

Ngữ pháp lớp 9 Unit 1

Câu phức (Complex sentences)

Trong phần kiến thức và kỹ năng về Câu phức, người học tập cần thiết cảnh báo về những loại mệnh đề dựa vào không giống nhau:

 • Mệnh đề nhượng cỗ chính thức vì thế liên kể từ although / though / even though nhằm biểu diễn miêu tả một sản phẩm ko mong ngóng.

 • Mệnh đề mục tiêu chính thức vì thế liên kể từ so that / in order that nhằm biểu diễn miêu tả mục tiêu của hành vi nhập mệnh đề song lập.

 • Mệnh đề nguyên vẹn nhân chính thức vì thế liên kể từ because / since / as nhằm vấn đáp mang đến thắc mắc “Tại sao?“

 • Mệnh đề thời hạn chính thức với liên kể từ when / while / before / as soon as… nhằm biểu diễn miêu tả thời hạn tuy nhiên hành vi nhập mệnh đề song lập ra mắt.

Ví dụ:

 • Even though traditional crafts are an important part of the cultural heritage, globalization poses significant challenges vĩ đại the survival of traditional forms of craftsmanship.

  (Dù tay chân truyền thống lịch sử là một trong những phần cần thiết của di tích văn hóa truyền thống của không ít vương quốc, toàn thị trường quốc tế hóa đưa ra những thử thách đáng chú ý so với sự tồn bên trên của những mẫu mã tay chân truyền thống lịch sử.)

 • In order that traditional crafts can continue vĩ đại thrive, safeguarding attempts should concentrate on encouraging artisans vĩ đại continue producing craft and vĩ đại pass their skills and knowledge onto others because of the economic benefits and the cultural beauty of Vietnamese villages.

  (Để những nghề ngỗng tay chân truyền thống lịch sử hoàn toàn có thể kế tiếp trở nên tân tiến, những nỗ lực đảm bảo nên triệu tập nhập khuyến nghị những nghệ nhân kế tiếp phát triển và truyền đạt kĩ năng và kiến thức và kỹ năng của mình cho tất cả những người không giống cũng chính vì những nghề ngỗng tay chân truyền thống lịch sử không những mang đến quyền lợi kinh tế tài chính mà còn phải đựng nhiều phong tục và vẻ đẹp mắt văn hóa truyền thống của những buôn bản VN.)

 • As soon as young people in communities learn many traditional forms of craft, they can seek work in factories or service industry.

  (Ngay khi những người dân con trẻ nhập xã hội học tập được rất nhiều mẫu mã tay chân truyền thống lịch sử, chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu việc thực hiện trong những nhà máy sản xuất hoặc ngành công ty.)

Cụm động kể từ (Phrasal verbs)

Trong phần kiến thức và kỹ năng về Cụm động kể từ, người học tập cần thiết cảnh báo những nội dung sau:

 • Cụm động kể từ là một trong những động kể từ kết phù hợp với một giới kể từ (back, in, on, off, through, up…) sẽ tạo trở thành một nghĩa đặc trưng.

 • Một động kể từ hoàn toàn có thể kết phù hợp với nhị giới kể từ.

Ví dụ:

 • I’m going vĩ đại look up the meaning of this word in the dictionary. (Tôi tiếp tục tra cứu nghĩa của kể từ này nhập tự điển.)

 • I’m really looking forward to seeing you again next week. (Tôi vô cùng mong chờ được tái ngộ các bạn nhập tuần cho tới.)

Ngữ pháp lớp 9 Unit 2

Ngữ pháp lớp 9 Unit 2

Dạng đối chiếu của tính kể từ và trạng từ

Trong phần kiến thức và kỹ năng về dạng đối chiếu (so sánh rộng lớn, đối chiếu nhất) của tính kể từ và trạng kể từ, người học tập cần thiết cảnh báo những nội dung sau:

 • Có thể dùng much, a lot, a bit, a little với dạng đối chiếu rộng lớn của tính kể từ nhằm biểu diễn miêu tả cường độ không giống biệt

 • Có thể dùng second, third… nhập dạng đối chiếu nhất của tính từ

 • Có thể dùng by far nhằm nhấn mạnh vấn đề nhập dạng đối chiếu nhất

Ví dụ:

 • City life is much busier phàn nàn country life. (Cuộc sinh sống trở thành thị dành hết thời gian rất nhiều đối với cuộc sống thường ngày nông thôn)

 • Los Angeles is the second biggest thành phố in the USA. (Los Angeles là TP. Hồ Chí Minh rộng lớn loại nhị ở Hoa Kỳ)

 • People walk more quickly in the thành phố phàn nàn in the countryside. (Người tớ đi dạo nhanh chóng rộng lớn ở TP. Hồ Chí Minh đối với ở nông thôn)

 • Tokyo is by far the most populous thành phố in the world. (Tokyo là TP. Hồ Chí Minh nhộn nhịp dân nhất thế giới)

Cụm động kể từ (tiếp theo)

Trong phần kiến thức và kỹ năng về Cụm động kể từ (tiếp theo), người học tập cần thiết lưu ý:

Ngoài việc hiểu nghĩa của những cụm động kể từ, người học tập cần thiết nắm vững liệu động kể từ và giới kể từ hoàn toàn có thể tách nhau hay là không.

Ví dụ:

 • He gets by on a low salary in the thành phố. (Anh ấy xoay sở với nấc lương lậu thấp ở trở thành phố)

 • He looked the map over before he took the subway. (Anh ấy nhìn qua bạn dạng đồ vật trước lúc chuồn tàu năng lượng điện ngầm.)

Ngữ pháp lớp 9 Unit 3

Ngữ pháp lớp 9 Unit 3

Từ nhằm chất vấn đứng trước động kể từ nguyên vẹn khuôn mẫu sở hữu to

Trong phần kiến thức và kỹ năng này, người học tập cần thiết lưu ý:

 • Có thể dùng kể từ nhằm chất vấn what, who, where, how, when trước một động kể từ nguyên vẹn khuôn mẫu sở hữu to nhằm biểu diễn miêu tả trường hợp khó khăn hoặc ko cứng cáp chắn

Lưu ý: why ko thể người sử dụng trước động kể từ nguyên vẹn khuôn mẫu sở hữu to

 • Có thể dùng động kể từ ask, wonder, (not) be sure, have no idea, (not) know, (not) tell trước kể từ nhằm chất vấn + động kể từ nguyên vẹn khuôn mẫu sở hữu to

Ví dụ:

 • She knows how vĩ đại cope with stress and pressure at work. (Cô ấy biết cách đối phó với stress và áp lực nặng nề ở điểm thao tác.)

 • He has no idea what vĩ đại do when he feels stressed. (Anh ấy ko biết nên làm cái gi khi bị căng thẳng)

Câu chất vấn trần thuật với kể từ nhằm chất vấn đứng trước động kể từ nguyên vẹn khuôn mẫu sở hữu to

Trong phần kiến thức và kỹ năng này, người học tập cần thiết lưu ý:

Để trần thuật lại thắc mắc Yes/No, hoàn toàn có thể dùng whether đứng trước động kể từ nguyên vẹn khuôn mẫu sở hữu to.

Ví dụ: She asked whether vĩ đại quit her job because of the stress she endured. (Cô ấy chất vấn sở hữu nên quăng quật việc ko vì thế stress tuy nhiên cô ấy cần Chịu đựng đựng)

Ngữ pháp lớp 9 Unit 4

Ngữ pháp lớp 9 Unit 4

Cấu trúc Used to

Trong phần kiến thức và kỹ năng về cấu tạo used to, người học tập cần thiết lưu ý:

Cấu trúc used todidn’t use to được dùng làm biểu diễn miêu tả hành vi ra mắt lặp chuồn tái diễn nhập vượt lên khứ.

Ví dụ: People in the past used vĩ đại write letters instead of emails. (Người tớ thường viết thư thay cho tin nhắn nhập vượt lên khứ)

Cấu trúc thể hiện nay ước mơ mang đến hiện nay tại

Trong phần kiến thức và kỹ năng này, người học tập cần thiết lưu ý:

 • Sử dụng thì vượt lên khứ đơn khi thể hiện ước mơ mang đến thời điểm hiện tại hoặc tương lai

 • Sử dụng thì vượt lên khứ tiếp nối khi thể hiện ước mơ về điều gì xẩy ra ngay lập tức bên trên thời khắc nói

 • Sau wish, hoàn toàn có thể dùng cả was hoặc were cho những công ty ngữ I / he / she / it.

Ví dụ: I wish I lived in the past when life was simpler. (Tôi ước tôi sinh sống ở vượt lên khứ khi cuộc sống thường ngày giản dị và đơn giản rộng lớn.)

Ngữ pháp lớp 9 Unit 5

Ngữ pháp lớp 9 Unit 5

Cấu trúc thụ động khách hàng quan liêu (Impersonal passive)

Trong phần kiến thức và kỹ năng về câu thụ động khách hàng quan liêu, người học tập cần thiết lưu ý:

 • Cấu trúc: It + vĩ đại be + past participle + that + S + V.

  Xem thêm: công nghệ 11 bài 3 thực hành trang 21

 • Cách dùng: Sử dụng câu thụ động khách hàng quan liêu khi thể hiện nay ý kiến của một người, hoàn toàn có thể người sử dụng những động kể từ tường thuật: say, think, believe, know, hope, expect, report, understand, claim…

Ví dụ: It is said that Ha Long Bay is one of the most beautiful places in Vietnam. (Người tớ bảo rằng Vịnh Hạ Long là một trong những trong mỗi điểm đẹp tuyệt vời nhất ở VN.)

Tham khảo thêm: Câu thụ động nhập giờ đồng hồ Anh lớp 9 | Định nghĩa & bài bác tập dượt sở hữu đáp án.

Cấu trúc suggest

Trong phần kiến thức và kỹ năng về cấu tạo suggest, người học tập cần thiết lưu ý:

 • Sau động kể từ suggest, hoàn toàn có thể dùng động kể từ V-ing hoặc mệnh đề với should

 • Có thể dùng cấu tạo suggest + V-ing/mệnh đề với should nhằm thuật lại ý tưởng phát minh về sự việc người này cơ nên làm

Ví dụ:

 • I suggest visiting the ancient town of Hoi An, which is a UNESCO World Heritage Site. (Tôi đề xuất thăm hỏi phố cổ Hội An, một di tích toàn cầu của UNESCO.)

 • She suggests that we should see the spectacular waterfalls in Da Lat. (Cô ấy đề xuất tất cả chúng ta nên coi những thác nước rất đẹp vời ở Đà Lạt.)

Ngữ pháp lớp 9 Unit 6

Ngữ pháp lớp 9 Unit 6

Thì vượt lên khứ hoàn thiện (Past perfect)

Trong phần kiến thức và kỹ năng về thì vượt lên khứ hoàn thiện, người học tập cần thiết lưu ý:

 • Cấu trúc: S + had + V (past participle)

 • Thì vượt lên khứ hoàn thiện dùng làm biểu diễn miêu tả hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống nhập vượt lên khứ

Ví dụ: By the over of the Vietnam War in 1975, the country had been devastated by years of conflict. (Khi kết cổ động Chiến tranh giành VN nhập năm 1975, giang sơn đã biết thành tàn huỷ sau nhiều năm xung đột)

Câu trúc tính kể từ + động kể từ nguyên vẹn khuôn mẫu sở hữu to / mệnh đề that

Trong phần kiến thức và kỹ năng này, người học tập cần thiết lưu ý:

 • Cấu trúc: It + be + adjective + to-infinitive dùng làm nhấn mạnh vấn đề vấn đề bằng phương pháp hòn đảo lên đầu mệnh đề (có thể tăng for/of + danh từ/đại từ)

 • Cấu trúc: S + be + adjective + to-infinitive/that-clause dùng làm thể hiện nay xúc cảm, sự thoải mái tự tin hoặc phiền lòng (các tính kể từ hoàn toàn có thể là tính kể từ chỉ cảm xúc)

Ví dụ:

 • It’s amazing vĩ đại see how much Vietnam has developed over the years. (Thật tuyệt khi phát hiện ra VN vẫn trở nên tân tiến ra làm sao trong mỗi năm vừa qua.)

 • I’m concerned that the rapid development of Vietnam will lead vĩ đại environmental problems. (Tôi phiền lòng rằng sự trở nên tân tiến nhanh gọn của VN tiếp tục kéo theo yếu tố môi trường)

Ngữ pháp lớp 9 Unit 7

Ngữ pháp lớp 9 Unit 7

Lượng kể từ (Quantifiers)

Trong phần kiến thức và kỹ năng về lượng kể từ, người học tập cần thiết lưu ý:

Sử dụng lượng kể từ về đồ ăn thức uống khi nói tới món ăn và công thức chế trở nên nhằm rõ ràng hóa con số. Ví dụ: a teaspoon of, a carton of, a bunch of…

Ví dụ: A carton of cornstarch is an essential ingredient for many recipes. (Một vỏ hộp bột năng để tạo độ sánh là một trong những nguyên vật liệu quan trọng mang đến nhiều công thức nấu bếp.)

Động kể từ khuyết thiếu nhập câu ĐK loại 1

Trong phần kiến thức và kỹ năng này, người học tập cần thiết lưu ý:

Thay vì thế dùng cấu tạo thường thì (will + động kể từ nguyên vẹn khuôn mẫu ở mệnh đề chính), người học tập hoàn toàn có thể thay cho thế will vì thế những động kể từ khuyết thiếu không giống như: can, must, may, might hoặc should nhập mệnh đề chủ yếu.

Ví dụ: If you eat a balanced diet, you may feel more energized throughout the day. (Nếu các bạn ăn một chính sách thức ăn cân đối, bạn cũng có thể cảm nhận thấy tích điện rộng lớn nhập xuyên suốt một ngày dài.)

Ngữ pháp lớp 9 Unit 8

Ngữ pháp lớp 9 Unit 8

Mạo kể từ (Articles)

Trong phần kiến thức và kỹ năng về mạo kể từ, người học tập cần thiết lưu ý:

Mạo kể từ a/an được dùng khi:

 • nói về một điều tuy nhiên người nghe không biết đến

 • miêu miêu tả một loại / người

Mạo kể từ the được dùng khi:

 • người nghe/đọc biết về điều đang rất được thưa đến

 • người thưa chỉ định và hướng dẫn rõ ràng vào một trong những vật/người

 • chỉ người/vật là duy nhất

 • chỉ toàn cầu hoặc môi trường xung quanh xung quanh

 • với một vài thương hiệu nước

Không dùng mạo từ:

 • với danh kể từ số nhiều hoặc danh kể từ ko điểm được khi nói tới vật thưa chung

 • với bữa tiệc, ngày, mon hoặc thời hạn điểm đặc trưng nhập năm

 • với đa số thương hiệu riêng

 • với thương hiệu của điểm địa lý

Ví dụ: A trip vĩ đại the Grand Canyon is a must-see for nature lovers. (Một chuyến du ngoạn cho tới Hẻm núi rộng lớn là vấn đề sẽ phải thấy so với những tình nhân thiên nhiên)

Ngữ pháp lớp 9 Unit 9

Câu ĐK loại 2

Trong phần kiến thức và kỹ năng về câu ĐK loại 2, người học tập cần thiết lưu ý:

Trong văn cảnh sang chảnh, were thông thường được dùng thay cho was.

Ví dụ: If I were you, I would practice speaking English every day. (Nếu tôi là các bạn, tôi tiếp tục rèn luyện giờ đồng hồ Anh hằng ngày)

Mệnh đề quan liêu hệ

Trong phần kiến thức và kỹ năng về mệnh đề mối quan hệ, người học tập cần thiết cảnh báo về những nội dung:

 • Mệnh đề mối quan hệ được chính thức vì thế một đại kể từ mối quan hệ who, whom, which, that, whose, where, why, when

 • who thông thường được dùng thay cho whom khi nói tới tân ngữ của mệnh đề quan liêu hệ; whom được sử dụng sau đó 1 giới từ; nhập văn cảnh ko sang chảnh, giới kể từ thông thường được đặt tại cuối mệnh đề và dùng who

 • Có thể thay cho thế when/where vì thế một giới kể từ + which. Trong văn cảnh ko trạng trọng, giới kể từ thông thường được bịa đặt cuối mệnh đề

Ví dụ: The English language, in which there are many idioms, can be challenging vĩ đại learn. (Ngôn ngữ giờ đồng hồ Anh, nhập cơ sở hữu thật nhiều trở thành ngữ, hoàn toàn có thể khó khăn học tập.)

Ngữ pháp lớp 9 Unit 10

Ngữ pháp lớp 9 Unit 10

Thì Quá khứ đơn (Past simple) và thì Quá khứ hoàn thiện (Past perfect)

Trong phần kiến thức và kỹ năng này, người học tập cần thiết cảnh báo về nội dung sau:

Trong những thì hoàn thiện, kể từ “already“ được bịa đặt sau trợ động kể từ have

Ví dụ: NASA had already sent astronauts vĩ đại the moon before the space shuttle program began. (NASA vẫn gửi phi hành gia cho tới mặt mũi trăng trước lúc công tác tàu con cái thoi bắt đầu)

Mệnh đề mối quan hệ xác lập (Defining relative clauses)

Trong phần kiến thức và kỹ năng này, người học tập cần thiết cảnh báo những nội dung sau:

 • Mệnh đề mối quan hệ xác lập thể hiện vấn đề quan trọng về một vật / người đang rất được nói đến việc (thông tin tưởng này chung làm rõ vật này là gì / người này là ai)

 • Mệnh đề mối quan hệ xác lập được chính thức vì thế đại kể từ quan liêu hệ: who, that, which, whose, whom, where, when

 • Nếu danh kể từ / cụm danh kể từ là tân ngữ của động kể từ nhập mệnh đề mối quan hệ thì lược quăng quật đại kể từ quan liêu hệ

 • Trong văn viết lách, lốt phẩy ko được dùng nhập mệnh đề mối quan hệ xác định

Ví dụ: The book that I’m reading is about space exploration. (Cuốn sách tuy nhiên tôi đang được hiểu là về tìm hiểu ngoài hành tinh.)

Ngữ pháp lớp 9 Unit 11

Ngữ pháp lớp 9 Unit 11

Câu thụ động sau này (Future passive)

Trong phần kiến thức và kỹ năng này, người học tập cần thiết ôn tập dượt về những nội dung:

 • Cấu trúc thụ động tương lai: will + be + V (past participle)

Ví dụ: If we continue vĩ đại work towards equality, progress will be made. (Nếu tất cả chúng ta kế tiếp thao tác vì thế sự đồng đẳng, tiến thủ cỗ sẽ tiến hành triển khai.)

Mệnh đề mối quan hệ ko xác lập (Non-defining relative clauses)

Trong phần kiến thức và kỹ năng này, người học tập cần thiết để ý những nội dung sau:

 • Mệnh đề mối quan hệ ko xác lập là mệnh đề được bịa đặt ngay lập tức sau đó 1 danh kể từ xác lập và bổ sung cập nhật chân thành và ý nghĩa mang đến danh kể từ đó

 • Mệnh đề mối quan hệ ko xác định:

  • được ngăn cơ hội với mệnh đề chủ yếu vì thế lốt phẩy

  • có thể bị lược quăng quật tuy nhiên không khiến khó khăn hiểu về nghĩa

  • “that“ ko được dùng làm thay cho thế “which“ và “who“

Ví dụ: Women, who have traditionally been homemakers, are now taking on more leadership roles in the workplace. (Phụ phái đẹp, người vốn liếng là những người dân nội trợ, hiện tại đang đảm nhiệm nhiều tầm quan trọng hướng dẫn rộng lớn nhập điểm thao tác.)

Ngữ pháp lớp 9 Unit 12

Ngữ pháp lớp 9 Unit 12

Despite / In spite of

Trong phần kiến thức và kỹ năng này, người học tập cần thiết để ý những nội dung sau:

 • Despite / In spite of được dùng làm thể hiện nay sự tương phản thân thuộc nhị vấn đề nhập và một câu văn.

 • Sau despite / in spite of là một trong những danh kể từ, cụm danh kể từ hoặc động kể từ V-ing

Ví dụ: In spite of the rise of automation, there will still be a demand for skilled workers. (Mặc mặc dù sự tăng thêm của tự động hóa hóa, vẫn tiếp tục mong muốn về những người công nhân sở hữu kĩ năng.)

Động kể từ + to-infinitive / V-ing

Trong phần kiến thức và kỹ năng này, người học tập cần thiết cảnh báo về những nội dung sau:

 • Các động kể từ thông thường bám theo sau vì thế to-infinitive: agree, expect, manage, pretend, promise, attempt…

 • Các động kể từ thông thường bám theo sau vì thế V-ing: finish, keep, stop, admit, deny, mind, avoid, discuss…

 • Một số động kể từ hoàn toàn có thể bám theo sau vì thế cả to-infinitive và V-ing và bất biến về nghĩa: start, begin, continue…

 • Một só động kể từ hoàn toàn có thể bám theo sau vì thế cả to-infinitive và V-ing, tuy nhiên sở hữu sự thay cho thay đổi về nghĩa: remember, forget, try, stop…

Ví dụ:

 • Some people may manage vĩ đại start their own business in the future. (Một số người hoàn toàn có thể thành công xuất sắc trong các công việc khởi nghiệp của riêng rẽ chúng ta nhập sau này.)

 • Employers should not deny their employees the opportunity vĩ đại learn new skills. (Nhà tuyển chọn dụng tránh việc kể từ chối mang đến nhân viên cấp dưới của mình thời cơ tiếp thu kiến thức kĩ năng mới nhất.)

Tham khảo thêm:

 • Tổng thích hợp Word khuông lớp 9 | Bài tập dượt sở hữu đáp án

  Xem thêm: trắc nghiệm lịch sử đảng

 • Tổng thích hợp Phrasal verb lớp 9 thông thường gặp gỡ nhất nhập giờ đồng hồ Anh

 • Cấu trúc Wish lớp 9 | Công thức, cách sử dụng & bài bác tập

Tổng kết

Bài viết lách bên trên vẫn tóm lược những điểm ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 sách mới bám theo từng Unit. Mong rằng qua quýt nội dung bài viết này, người học tập tiếp tục ghi lưu giữ và áp dụng kiến thức và kỹ năng ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 9 hiệu suất cao mang đến việc tiếp thu kiến thức bên trên lớp và mang đến quy trình dùng Tiếng Anh sau đây.