ngôn ngữ nào gần với ngôn ngữ tự nhiên nhất

Câu hỏi:

17/06/2022 11,912

A. Ngôn ngữ bậc cao.

Bạn đang xem: ngôn ngữ nào gần với ngôn ngữ tự nhiên nhất

Đáp án chủ yếu xác

D. Cả phụ thân phương án đều sai.

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án đích là: A

Ngôn ngữ thiết kế bậc cao đem những câu mệnh lệnh được ghi chép ngay sát với ngữ điệu đương nhiên hỗ trợ cho việc phát âm, hiểu lịch trình dễ dàng và đơn giản rộng lớn.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Output của mệnh lệnh sau là:

print(1+ 2 + 3+ 4)

A. 10.

B. 15.

C. 1 + 2 + 3 + 4.

D. 1 + 2 + 3.

Câu 2:

Ngôn ngữ này tại đây không nên ngữ điệu bậc cao?

A. C/C++.

B. Assembly.

C. Python.

D. Java.

Câu 3:

Phần không ngừng mở rộng này sau đó là đích của tệp Python?

A .python.

B .pl.

Xem thêm: công thức tính tỉ trọng

C .py.

D .p.

Câu 4:

Câu mệnh lệnh sau bị lỗi ở đâu?

>>> 3 + * 5

A. 3 .

B. + hoặc *.

C. *.

D. Không đem lỗi.

Câu 5:

Dùng câu mệnh lệnh print và kí tự động này nhằm ghi chép được đoạn văn xuống loại thân thuộc xâu?

A. Cặp vết nháy đơn.

B. Cặp phụ thân vết nháy kép.

C. Cặp vết nháy kép.

D. Không thể triển khai được.

Câu 6:

Giá trị của biểu thức Python sau được xem là bao nhiêu?

4 + 15 / 5

A. 7.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Xem thêm: thể tích khối trụ tròn xoay