nghị luận về tuổi trẻ và tương lai đất nước

                  
                       

Đề bài: Tuổi trẻ con và sau này quốc gia. “Non sông VN đem trở thành tươi tỉnh rất đẹp hay là không, dân tộc bản địa VN đem bước cho tới đài vinh quang đãng nhằm sánh vai với những cường quốc năm châu được hay là không, đó là nhờ 1 phần rộng lớn ở công tiếp thu kiến thức của những em”. Lời dạy dỗ của Bác hùn em hiểu đề bài bác bên trên như vậy nào?

Bạn đang xem: nghị luận về tuổi trẻ và tương lai đất nước

Dàn bài bác chi tiết:

I/ Mở bài:

- Sinh thời, quản trị Sài Gòn luôn luôn dành riêng một sự quan hoài quan trọng mang đến giáo dục và đào tạo, người tôn vinh tuổi hạc trẻ con so với sau này quốc gia.

- Nhân ngày khai ngôi trường thứ nhất, Bác đang được gửi thư cho những con cháu học tập sinh: "..."

* (Bắt buộc cần dẫn dắt câu vô đề bài).

II/ Thân bài:

a) Giải thích:

- Tuổi trẻ con là gì? Tại sao lại là sau này khu đất nước?

- Bác đang được sử dụng những kể từ ngữ, hình hình ảnh rất đẹp, trang trọng: tươi tỉnh rất đẹp, đài vinh quang đãng, sánh vai với mọi cường quốc năm châu.

⇨ Để nhấn mạnh vấn đề tầm quan trọng của học viên rằng riêng rẽ, của mới trẻ con rằng công cộng so với sau này của dân tộc bản địa.

Xem thêm: bài tập so sánh nhất

- Không chỉ tôn vinh tầm quan trọng của việc học tập qua loa lời nói của tôi, Bác còn khuyến khích khuyến nghị những con cháu tiếp thu kiến thức đảm bảo chất lượng.

b) Phân tích lý giải:

- Việc tiếp thu kiến thức của mới trẻ con tác động cho tới sau này quốc gia vì:

+ Thế hệ học viên ngày hôm nay đó là mới kế tiếp sự nghiệp thiết kế và đảm bảo Tổ quốc về sau.

+ Muốn thiết kế Tổ quốc, tuổi hạc trẻ con rất cần được đem kiến thức và kỹ năng. Vì vậy, tiếp thu kiến thức để sở hữu học thức, nhằm đoạt được những đỉnh điểm trí tuệ là vấn đề quan trọng cho từng học viên.

+ Thế giới càng ngày càng nâng cấp, thời đại và technology vấn đề cải tiến và phát triển như vũ bão với trí tuệ tự tạo. Do cơ, quốc gia cần cải tiến và phát triển về khoa học tập nghệ thuật.

⇨ Muốn vậy chỉ mất tuyến đường độc nhất là tiếp thu kiến thức.

- Thực tế lịch sử hào hùng đang được chứng tỏ việc tiếp thu kiến thức của tuổi hạc trẻ con đó là chi phí trang bị của khu đất nước:

+ Xưa: Những thế giới tài năng xuất bọn chúng như Lý Công Uẩn, Trần Quốc Tuấn. Sở dĩ đem những góp phần rộng lớn lao vĩ đại, ghi lốt được những chiến công hiển hách muôn thuở là vị những vị chi phí nhân ấy đang được chuyên cần tiếp thu kiến thức, luyện rèn kể từ thời trẻ con (dẫn hội chứng, phân tích).

Xem thêm: chim sơn ca và bông cúc trắng

+ Ngày nay: Tấm gương sáng sủa là Bác Hồ, những căn nhà khoa học tập như Lương Định Của, Trần Đại Nghĩa. Tại nước ngoài: Thomas Edison, Newton,...

c) điều đình banh rộng:

- Phê phán những người dân trẻ con tuổi hạc sinh sống vật vờ vĩnh, sinh sống ngót với đời quá, ko ước mơ, ko hành vi, ko ưa thích, thực hiện "tỷ phú thời gian" mang đến những cuộc sướng vô xẻ.