một người đi xe máy từ a đến b

Hãy nhập thắc mắc của doanh nghiệp vô phía trên, nếu trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu căn vặn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu căn vặn vip

Misaka

Misaka 11 mon 8 năm ngoái khi 15:39

Minh Triều

11 mon 8 năm ngoái khi 15:45

gọi x(km) là quãng đàng AB (x>0)

=>thời gian trá người ê chuồn kể từ A cho tới B là:\(\frac{x}{30}\) h

thời gian trá người ê về thừ B cho tới A là : \(\frac{x}{24}\) h

Vì thời gian trá về lâu rộng lớn thồi gian trá chuồn 30 phút= \(\frac{1}{2}\)h nên tớ đem PT:

\(\frac{x}{24}-\frac{x}{30}=\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{5x}{120}-\frac{4x}{120}=\frac{60}{120}\)

\(\Leftrightarrow x=60\)

Vậy quảng đàng AB nhiều năm 60 km

dinh ganh đua khanh ly

11 mon 8 năm ngoái khi 15:53

gọi quãng đàng ab nhiều năm x km. ganh đua thoi gian trá lucdi nguoi tự di la\(\frac{x}{30}\)

thì thời hạn khi về người ê chuồn là \(\frac{x}{24}\)

ta đem phương trình : \(\frac{x}{24}-\frac{x}{30}=0.5\)

vậy quãng đàng ab nhiều năm 60 km

Khánh Nam.....!  ( IDΣΛ亗 )

30 mon 7 2021 khi 20:16

1. Đổi 20p = 1/3h
Gọi chừng nhiều năm quãng đàng AB là x (x > 0) (km)
Thời gian trá xe cộ máy chuồn kể từ A cho tới B là x/25 (h)
Thời gian trá xe cộ máy chuồn kể từ B về A là x/30 (h)
Theo bài xích rời khỏi tớ có: x/25 - x/30 = 1/3
<=> 5x/750 = 1/3
<=> x/150 = 1/3
<=> x = 50 (TM)
Vậy quãng đàng AB nhiều năm 50km

ʕ•ᴥ•ʔ꧁♪²ᴷ⁹₷ųททƴღℳα¡²ᴷ⁹♪꧂ʕ•ᴥ•ʔ (💢đan...

30 mon 7 2021 khi 20:17

eoeo

Nguyễn Ngọc Huy Toàn

11 tháng tư 2022 khi 21:07

Gọi quãng đàng AB là x ( km )    ( x>0 )

Thời gian trá chuồn là \(\dfrac{x}{25}\) (h)

Thời gian trá về là: \(\dfrac{x}{30}\) (h)

20 phút = 1/3 giờ

Theo đề bài xích tớ đem pt:

\(\dfrac{x}{25}-\dfrac{x}{30}=\dfrac{1}{3}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{6x-5x}{150}=\dfrac{50}{150}\)

\(\Leftrightarrow x=50\left(tm\right)\)

Vậy quãng đàng AB nhiều năm 50 km

nguyen ganh đua mai

Hoang Nguyen

22 tháng tư năm ngoái khi 22:06

Gọi x là quãng đàng AB (x >0,km)

Thời gian trá khi chuồn là : x/40(h)

Thời gian trá khi về là: x/30(h)

45 phút = 3/4 giờ

theo câu hỏi tớ đem phương trình

x/30-x/40 =3/4

<=> x(1/30-1/40) =3/4

<=> 1/120x=3/4

<=> x=90

Vậy quãng đàng AB là 90km

tranyennhi

16 mon 3 2017 khi 21:55

90 nha ban

nguyen ganh đua mai

Cute phômaique

22 tháng tư năm ngoái khi 17:54

Hiệu véc tơ vận tốc tức thời của khi chuồn và về là:
40 - 30 = 10 (km/h)
10 km/h ứng với 45 phút vậy quãng đàng AB dài:
15 x (40 : 10) = 60 (km)
Đúng thì like

Lưu huỳnh ngọc

Ú Bé Heo (ARMY BLINK)

15 mon 8 2021 khi 14:24

Đổi: một phần hai tiếng = \(\dfrac{1}{2}\) (h)

Gọi quãng đàng AB là x (km) (x>0)

Vận tốc khi chuồn của những người chuồn xe cộ máy là 30 km/h

Thì thời gian lúc chuồn của những người chuồn xe cộ máy là \(\dfrac{x}{30}\) (h)

Vận tốc khi về của người chuồn xe cộ máy là 24 km/h

Thì thời gian lúc về của người chuồn xe cộ máy là \(\dfrac{x}{24}\) (h)

Theo bài xích rời khỏi tớ đem pt:

\(\dfrac{x}{24}\) - \(\dfrac{x}{30}\) = \(\dfrac{1}{2}\)

\(\dfrac{5x}{120}\) - \(\dfrac{4x}{120}\) = \(\dfrac{60}{120}\)

⇔ 5x - 4x = 60

⇔ x = 60 (TM)

Xem thêm: tác dụng của từ láy

Vậy quãng đàng AB nhiều năm 60 km.

Nguyễn Lê Phước Thịnh

15 mon 8 2021 khi 14:27

Gọi chừng nhiều năm quãng đàng AB là x

Theo đề,tớ đem phương trình:

\(\dfrac{x}{24}-\dfrac{x}{30}=\dfrac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{1}{2}:\left(\dfrac{1}{24}-\dfrac{1}{30}\right)=60\)

bí ẩn

bí ẩn 5 mon 2 2021 khi 15:22

Thanh Hoàng Thanh

5 mon 2 2021 khi 15:50

20 phút = \(\dfrac{1}{3}\)h

Gọi quãng đàng AB là x (km) (x > 0)

=> Thời gian xe máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 25km/h là: \(\dfrac{x}{25}\) h

Thời gian xe máy kể từ B về A với vận tốc 30km/h là: \(\dfrac{x}{30}\) h

Vì thời gian trá về thấp hơn thời hạn chuồn là \(\dfrac{1}{3}\)h

=> \(\dfrac{x}{25}\) -  \(\dfrac{x}{30}\) =  \(\dfrac{1}{3}\) 

<=> \(\dfrac{6x-5x}{150}\) = \(\dfrac{1}{3}\)   <=>  \(\dfrac{x}{150}\) = \(\dfrac{1}{3}\)

<=> 3x = 150          <=>   x = 50 (TMĐK)

Vậy quãng đàng AB nhiều năm là 50 km

nguyen khẩn khoản bao huy

Trần Đức Thắng

22 mon 6 năm ngoái khi 21:05

Gọi quãng đg ab là x (đk x>0)

Thời gian trá chuồn kể từ a - b là  x/40(giờ)

thời gian trá về ừ b - a là x /30 (giờ)

45 p = 0,75 h 

Theo bài xích rời khỏi tớ đem pt :

            x /30 - x /40 = 0,75

    => 4x - 3x            = 0,75 . 120

    => x                     = 90

Vậy AB là 90 km

thanh ngọc nguyễn

Nguyễn Lê Phước Thịnh

21 mon 3 2022 khi 10:00

Gọi chừng nhiều năm quãng đàng AB là x

Thời gian trá chuồn là x/45(h)

Thời gian trá về là x/30(h)

Theo đề, tớ đem x/30-x/45=1

hay x=90

Nguyễn Việt Lâm

21 mon 1 2022 khi 18:18

Đổi \(45ph=\dfrac{3}{4}\left(h\right)\)

Gọi chừng nhiều năm quãng đàng AB là x>0 (km)

Thời gian trá đi: \(\dfrac{x}{40}\) giờ

Thời gian trá về: \(\dfrac{x}{30}\) giờ

Do thời hạn về nhiều hơn thế nữa thời hạn chuồn 45ph nên tớ đem pt:

\(\dfrac{x}{30}-\dfrac{x}{40}=\dfrac{3}{4}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x}{120}=\dfrac{3}{4}\)

\(\Rightarrow x=90\left(km\right)\)

huy ngo

21 mon 1 2022 khi 18:24

hình như bn sai rồi