một hình chữ nhật có chiều dài

Công thức tính chiều lâu năm hình chữ nhật lúc biết được chu vi, đấy là dạng toán khá thịnh hành đòi hỏi tính chiều lâu năm hoặc chiều rộng lớn lúc biết chu vi

Công thức tính chiều lâu năm hình chữ nhật lúc biết được chu vi

Theo sách giáo khoa, chu vi hình chữ nhật tiếp tục bởi vì tổng chiều lâu năm với chiều rộng lớn nằm trong lại, tiếp sau đó lấy nhân tổng ấy với nhị. 

Bạn đang xem: một hình chữ nhật có chiều dài

Suy ra sức thức tính chu vi hình chữ nhật như sau: 

P = ( a + b ) x 2

Trong đó:

  • P là chu vi của hình chữ nhật
  • a là chiều rộng lớn hình chữ nhật
  • b là chiều lâu năm hình chữ nhật

Từ công thức bên trên tớ rất có thể đơn giản và dễ dàng suy ra sức thức tính chiều lâu năm hình chữ như lúc biết chu vi bằng phương pháp sau:

Với Phường = ( a + b ) x 2

=> a + b = P/2 

=> b = P/2 - a

Vậy công thức tính chiều lâu năm hình chữ nhật tiếp tục bởi vì chu vi của chính nó phân chia cho tới nhị rồi trừ cút chiều rộng lớn. 

  • Công thức: b = P/2 - a

Ví dụ: Nhà chúng ta Nga dự tính sẽ xây dựng một chiếc sảnh nhỏ hình chữ nhật trước căn nhà nhằm 2 người mẹ Nga rất có thể tự do thoải mái phấn chấn đùa từng chiều. Cha Nga nhờ Nga tính gom chiều lâu năm của sảnh và cho tới Nga biết sảnh đem chu vi là 30m, chiều rộng lớn là 5m. Hỏi chiều lâu năm của sảnh căn nhà Nga là từng nào mét?

Giải: 

Áp dụng công thức phía bên trên tớ đem chiều lâu năm sảnh căn nhà Nga là:

b = P/2 -a = 30/2 - 5 = 10m

Vậy chiều lâu năm sảnh căn nhà Nga sẽ xây dựng là 10m

Công thức tính chiều rộng lớn hình chữ nhật khi đề cho tới chu vi và chiều dài

Tương tự động với phương pháp tính chiều lâu năm, nhằm tính chiều rộng lớn hình chữ nhật tớ đem công thức như sau:

Với Phường = ( a + b ) x 2

=> a = P/2 - b

Vậy chiều rộng lớn hình chữ nhật tiếp tục bởi vì chu vi của chính nó phân chia cho tới nhị rồi trừ cút chiều lâu năm.

  • Công thức: a = P/2 - b

Ví dụ: quý khách hàng Thu mong muốn tặng u một tấm thiệp hình chữ nhật nhân Ngày của Mẹ. tường chu vi tấm thiệp là 40cm, chiều lâu năm là 8cm. Hỏi chiều rộng lớn tấm thiệp của khách hàng Thu là từng nào centimet?

Giải: 

Áp dụng công thức tính chiều rộng lớn hình chữ nhật phía trên tớ tính được chiều rộng lớn tấm thiệp là:

a = P/2 - b = 40/2 - 8 = 12cm

Vậy chiều rộng lớn tấm thiệp của khách hàng Thu là 12 centimet.

Xem thêm: 4 giờ bằng bao nhiêu phút

Công thức tính chiều lâu năm hình chữ nhật lúc biết được diện tích

Để tính chiều lâu năm (hoặc chiều rộng) lúc biết được diện tích S và chiều rộng lớn (hoặc chiều dài) tớ đem công thức như sau:

Với S = a x b => a = S/b 

hoặc => b = S/a

Trong đó:

  • S là diện tích S hình chữ nhật
  • a là chiều rộng lớn hình chữ nhật
  • b là chiều lâu năm hình chữ nhật

Ví dụ: Một miếng vườn hình chữ nhật đem diện tích S đo được là 36m2, chiều lâu năm là 4m. Hỏi chiều rộng lớn của miếng vườn ấy là bao nhiêu?

Áp dụng công thức bên trên tớ tính được chiều rộng lớn miếng vườn bằng:

a = S/b = 36/4 = 9m

Vậy miếng vườn đem chiều rộng lớn là 9m.

Bài tập luyện 1: Cô giáo của Nam trả cả lớp một bài xích như sau: cho 1 hình chữ nhật đem chu vi là 54cm, cô đo được chiều rộng lớn của chính nó là 19cm. Cô đòi hỏi cả lớp hãy thám thính rời khỏi chiều lâu năm của hình chữ nhật ấy kể từ những fake thiết cô đã lấy.

Giải:

Ta đem công thức chu vi hình chữ nhật: Phường = ( a +b ) x 2 

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

a + b = P/2 = 54/2 = 27cm

Chiều lâu năm hình chữ nhật là: 

b = 27 - a = 27 - 19 = 8cm

Vậy hình chữ nhật cô trả đem chiều lâu năm là 8cm

Bài tập luyện 2: Một dân cày đang được lăm le xây một chiếc chuồng gà hình chữ nhật, biết diện tích S chuồng gà là 50m2, chiều lâu năm là 5m. Hỏi chiều rộng lớn của chuồng gà bởi vì từng nào mét?

Giải:

Với công thức tính diện tích S hình chữ nhật: S = a x b, tớ có:

Chiều rộng lớn của chuồng gà là:

Xem thêm: giới hạn sinh thái gồm có

a = S/b = 50/5 = 10m

Vậy chuồng gà đem chiều rộng lớn là 10m

Trên đấy là những công thức tính chiều lâu năm hình chữ nhật và chiều rộng lớn hình chữ nhật cùng theo với ví dụ và bài xích tập luyện đi kèm theo. Mong rằng những bạn đã sở hữu thể tóm được thực chất của yếu tố và mạnh mẽ và tự tin rộng lớn khi thực hiện bài xích bên trên lớp. Hy vọng qua chuyện bài xích hiểu này chúng ta vẫn nắm vững công thức tính chiều lâu năm, chiều rộng lớn hình chữ nhật khi vẫn biết chu vi hoặc diện tích S cho tới trước.