lời dẫn trực tiếp là gì

Bài 14: Cách dẫn thẳng và cơ hội dẫn con gián tiếp

I. Kiến thức cần thiết nhớ

Bạn đang xem: lời dẫn trực tiếp là gì

Có nhị cơ hội dẫn lời nói thưa hoặc ý suy nghĩ (lời thưa mặt mũi trong) của một người, một nhân vật:

- Dẫn thẳng, tức là nói lại vẹn nguyên lời nói thưa hoặc ý nghĩa sâu sắc của những người hoặc nhân vật; lời nói dẫn thẳng được đặt điều vô vệt ngoặc ghép.

- Dẫn con gián tiếp, tức là thuật lại lời nói thưa hoặc ý suy nghĩ của những người hoặc anh hùng, với kiểm soát và điều chỉnh mang lại mến hợp; lời nói dẫn con gián tiếp ko đặt điều vô vệt ngoặc kép.

II. Soạn bài

1. Cách dẫn con gián tiếp

Bài 1.

- Trong đoạn trích a, phần in đậm là lời nói thưa.

- Phần in đậm được tách thoát khỏi phần đứng trước bởi vì vệt nhị chấm và vệt ngoặc kép.

Bài 2.

- Trong đoạn trích b, phần in đậm là ý suy nghĩ.

- Phần in đậm được tách thoát khỏi phần đứng trước bởi vì vệt nhị chấm và vệt ngoặc kép.

Bài 3.

- Thử thay cho thay vị trí:

+ “Đấy, chưng cũng chẳng “thèm” người là gì?” – con cháu thưa.

+ “Khách cho tới bất thần, cứng cáp cu cậu còn chưa kịp quét dọn tước đoạt dọn dẹp vệ sinh, còn chưa kịp vội vàng chăn chẳng hạn” – họa sỹ suy nghĩ thì thầm.

→ Hai phần tử ngăn cơ hội cùng nhau bởi vì vệt ngoặc kép và vệt gạch ốp ngang.

2. Cách dẫn con gián tiếp

Xem thêm: điểm chuẩn đại học fpt 2022

Bài 1.

- Trong đoạn trích a, phần in đậm là lời nói thưa.

- Phần in đậm và phần đứng trước không trở nên tách bởi vì vệt gì.

Bài 2.

- Trong đoạn trích a, phần in đậm là ý suy nghĩ.

- Phần in đậm và phần đứng trước ngăn cơ hội bởi vì kể từ “rằng”. cũng có thể thay cho kể từ “rằng” bởi vì kể từ “là” vô tình huống này.

III. Luyện tập

Bài 1.

a.

- Lời dẫn trực tiếp: “A! Lão già cả tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như vậy nhưng mà lão xử với tôi như vậy này à?”.

- Đây là cơ hội dẫn lời nói thưa.

b.

- Lời dẫn trực tiếp: “Cái vườn là của con cái tớ. Hồi còn mồ quái u nó, u nó cố thắt sống lưng buộc bụng, dè dẻn mãi, mới mẻ nhằm rời khỏi được năm mươi đồng tiền tậu. Hồi ấy, từng thức còn rẻ rúng cả…”.

- Đây là cơ hội dẫn ý suy nghĩ.

Bài 2.

- Dẫn trực tiếp: Trong “Báo cáo Chính trị bên trên Đại hội đại biểu toàn nước phiên loại II của Đảng”, Chủ tịch Sài Gòn nêu rõ: “Chúng tớ nên ghi ghi nhớ công phu của những vị hero dân tộc bản địa, vì như thế những vị ấy là vượt trội của một dân tộc bản địa anh hùng”.

Xem thêm: hội chứng tiếng mèo kêu

- Dẫn con gián tiếp: Trong “Báo cáo Chính trị bên trên Đại hội đại biểu toàn nước phiên loại II của Đảng”, Chủ tịch Sài Gòn bảo rằng người nước ta nên ghi ghi nhớ công phu của những vị hero dân tộc bản địa, vì như thế những vị ấy là vượt trội của một dân tộc bản địa hero.

Bài 3.

Tham khảo cơ hội fake sau: “Vũ Nương nhờ Phan Lang thưa hộ với chàng Trương rằng nếu như chàng Trương còn ghi nhớ chút tình xưa nghĩa cũ thì nên lập một đàn tẩy oan ở bến sông, thắp cây đèn thần chiếu xuống nước, Vũ Nương tiếp tục trở về”.