listening unit 13 lớp 11

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Before

Bạn đang xem: listening unit 13 lớp 11

Before you listen

Work with a partnerWrite down three benefits of reading books. Then share your ideas with the class. 

(Làm việc với bàn sinh hoạt. Viết 3 quyền lợi của việc xem sách. Sau ê share chủ ý của doanh nghiệp với lớp.)

Listen and repeat.

(Nghe và tái diễn.)

magazine     continually        otherwise       gigantic

profitably     available           bygone          ignorantly

Lời giải chi tiết:

Three benefits of reading books: (Ba quyền lợi của việc hiểu sách)

   + Books help to lớn widen our knowledge. (Sách hùn không ngừng mở rộng kỹ năng và kiến thức.)

   + Books give us valuable experience. (Sách mang đến tất cả chúng ta thưởng thức quý giá.)

   + Books are good sources of information. (Sách là mối cung cấp vấn đề chất lượng.)

Quảng cáo

While

While you listen

Task 1. You will hear a student talk about his hobby. Listen to lớn his talk and decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Bạn tiếp tục nghe thấy một học viên thủ thỉ về sở trường của doanh nghiệp ấy. Nghe mẩu truyện của doanh nghiệp ấy và đưa ra quyết định việc những report là đích thị (T) hoặc sai (F).)

1. The writer started his hobby when he was young.

(Tác fake chính thức sở trường của tôi lúc còn bé nhỏ.)

2. His parents were interested in reading fairy tales and other stories to lớn him.

(Cha u của anh ấy ấy quí việc hiểu truyện cổ tích và những mẩu truyện không giống mang đến anh ấy nghe.)

3. The writer didn't start with ABC books.

(Tác fake ko chính thức vì chưng sách ABC.)

4. Now he reads all the books available.

(Bây giờ anh ấy hiểu toàn bộ những cuốn sách có trước.)

5. Reading helps the writer to lớn know many things.

(Đọc hùn người sáng tác biết nhiều điều.)

6. According to lớn the writer, by reading he does not have to lớn study hard.

(Theo người sáng tác, bằng phương pháp hiểu anh ấy ko nên học hành vất vả.)

7. The writer is able to lớn know about a tiger through reading.

(Tác fake hoàn toàn có thể biết về một con cái hổ trải qua việc hiểu.)

8. Books might help him in his daily life.

(Sách hoàn toàn có thể hùn anh ấy nhập cuộc sống đời thường hằng ngày của tôi.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Xem thêm: máy biến thế dùng để làm gì

My hobby is reading. I read story books, magazines, newspapers and any kind of material that I find interesting.

My hobby got started when I was a little boy. I had always wanted my parents to lớn read fairy tales and other stories to lớn mạ. Soon they got fed up with having to lớn read to lớn mạ continually. So as soon as I could, I learned to lớn read. I started with simple ABC books. Soon I could read fairy tales and stories. Now I read just about anything that is available.

Reading enables mạ to lớn learn about ví many things. I learned about how people lived in bygone days. I learned about the wonders of the world, space travel, human achievements, gigantic whales, tiny viruses and other fascinating things.

The wonderful thing about reading is that I bởi not have to lớn learn things very hard way. For example, I bởi not have to lớn catch a disease to lớn know that it can kill mạ. I know the danger ví I can avoid it. Also I bởi not have to lớn deep into the jungle to lớn find out about tigers. I can read all aboul it in a book.

Books provide the reader with ví much information and facts. They have certainly helped mạ in my daily life. I am better equipped to lớn cope with living. Otherwise I would go about ignorantly learning things the hard way.

So I continue to lớn read. Besides being more informed about the world. I also spend my time profitably. It is indeed a good hobby.

Dịch bài bác nghe: 

Sở quí của tôi là hiểu. Tôi vẫn xem sách truyện, tập san, báo và ngẫu nhiên loại tư liệu nào là tuy nhiên tôi thấy thú vị.

Sở quí của tôi chính thức Lúc tôi còn nhỏ. Tôi luôn luôn ham muốn phụ vương u tôi hiểu truyện cổ tích và những mẩu truyện không giống mang đến tôi nghe. Chẳng bao lâu bọn họ vẫn ngán với việc nên hiểu mang đến tôi liên tiếp. Vì vậy, ngay trong lúc hoàn toàn có thể, tôi vẫn học tập hiểu. Tôi chính thức với sách ABC đơn giản và giản dị. Chẳng bao lâu hoàn toàn có thể hiểu rõ mẩu truyện cổ tích và những mẩu truyện. Bây giờ tôi chỉ hiểu về bất kể cái gì có trước.

Đọc hùn tôi tìm hiểu hiểu về thật nhiều điều. Tôi vẫn học tập được cơ hội người xem sinh sống trong mỗi ngày qua chuyện. Tôi vẫn học tập được về những kỳ quan lại của trái đất, du hành ngoài trái đất, trở thành tựu của loài người, cá voi lớn lao, vi rút nhỏ bé nhỏ và những loại thú vị không giống.

Điều ấn tượng về hiểu là tôi ko nên học tập tất cả thiệt trở ngại. Ví dụ, tôi ko nên giắt 1 căn căn bệnh nhằm hiểu được nó hoàn toàn có thể giết mổ bị tiêu diệt tôi. Tôi biết sự nguy khốn của chính nó chính vì vậy tôi hoàn toàn có thể tránh khỏi nó. Hình như tôi ko nên cút thâm thúy nhập rừng nhằm tìm hiểu hiểu về hổ. Tôi hoàn toàn có thể hiểu toàn bộ những về nó nhập một cuốn sách.

Sách hỗ trợ cho những người hiểu với thật nhiều vấn đề và sự khiếu nại. Chúng chắc hẳn rằng đã hỗ trợ tôi nhập cuộc sống đời thường hằng ngày của tôi. Tôi được chuẩn bị chất lượng rộng lớn nhằm ứng phó với cuộc sống đời thường. Nếu ko tôi tiếp tục những điều trở ngại một cơ hội trở ngại.

Vì vậy, tôi kế tiếp hiểu. Mé cạnh việc được vấn đề nhiều hơn nữa về trái đất. Tôi cũng được dành thời hạn của tôi nhằm một cơ hội chất lượng. Nó thực sự là 1 trong những sở trường chất lượng.

Lời giải chi tiết:

1. T   2. F   3. F 4. F
5. T  6. T   7. T 8. F

Task 2

Task 2. Listen again and write the missing words.

(Lắng nghe một đợt tiếp nhữa và viết lách những kể từ không đủ.)

The (1)                thing about reading is that I bởi not have to lớn learn things very hard way. For example, I bởi not have to lớn catch a (2)               to know that it can kill mạ. I know the danger ví I can avoid it. Also, I bởi not have to lớn go deep into the (3)                to find out about the tiger. I can read all about it in a book.

Books provide the reader with ví many facts and ví much information. They have (4)               helped mạ in my daily life. I am better equipped to lớn cope with living. Otherwise, I would ví about (5)            learning things the hard way.

So I continued to lớn read Besides being more informed about the world, I also spend my time profitably. It is indeed a good hobby.

Lời giải chi tiết:

(1) wonderful  (2) disease  (3) jungle
(4) certainly  (5) ignorantly   

The (1) wonderful thing about reading is that I bởi not have to lớn learn things very hard way. For example, I bởi not have to lớn catch a (2) disease to know that it can kill mạ. I know the danger ví I can avoid it. Also, I bởi not have to lớn go deep into the (3) jungle to find out about the tiger. I can read all about it in a book.

Books provide the reader with ví many facts and ví much information. They have (4) certainly helped mạ in my daily life. I am better equipped to lớn cope with living. Otherwise, I would ví about (5) ignorantly learning things the hard way.

So I continued to lớn read Besides being more informed about the world, I also spend my time profitably. It is indeed a good hobby.

Tạm dịch: 

Điều tuyệt vời về hiểu là tôi ko nên học tập tất cả thiệt trở ngại. Ví dụ, tôi ko nên giắt một căn bệnh để hiểu được nó hoàn toàn có thể giết mổ bị tiêu diệt tôi. Tôi biết sự nguy khốn của chính nó chính vì vậy tôi hoàn toàn có thể tránh khỏi nó. Hình như tôi ko nên cút thâm thúy vào rừng để tìm hiểu hiểu về hổ. Tôi hoàn toàn có thể hiểu toàn bộ những về nó nhập một cuốn sách.

Sách hỗ trợ cho những người hiểu với thật nhiều vấn đề và sự khiếu nại. Chúng chắc chắn đã hùn tôi nhập cuộc sống đời thường hằng ngày của tôi. Tôi được chuẩn bị chất lượng rộng lớn nhằm ứng phó với cuộc sống đời thường. Nếu ko tôi sẽ mù quáng học những điều này một cơ hội trở ngại.

Vì vậy, tôi kế tiếp hiểu. Mé cạnh việc được vấn đề nhiều hơn nữa về trái đất. Tôi cũng được dành thời hạn của tôi nhằm một cơ hội chất lượng. Nó thực sự là 1 trong những sở trường chất lượng.

After

After you listen

Work with a partner. Talk about the disadvantages of over reading.

(Làm việc với chúng ta nằm trong học tập. Nói về những tác sợ hãi của việc hiểu rất nhiều.)

Lời giải chi tiết:

Some disadvantages of over-reading: (Một số điểm yếu kém của hiểu vượt lên trước nhiều)

   + Becoming shortsighted (Bị cận thị)

Xem thêm: đề thi vào 10 năm 2022

   + Not having enough physical exercise (Không luyện thể thao thể hóa học lênh láng đủ)

   + Lacking practical knowledge (Thiếu kỹ năng và kiến thức thực tiễn)

   + Becoming a bookworm/ overweight (Trở trở thành một con cái ông tơ sách / quá cân)