ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất

Câu hỏi:

25/11/2019 69,943

B. Al3+.

Bạn đang xem: ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Thứ tự động xuất hiện nay những ion nhập mặt hàng năng lượng điện hóa: Al3+; Cu2+; Fe3+; Ag+.

→ Al3+ đem tính lão hóa yếu ớt nhấtThứ tự động xuất hiện nay những ion nhập mặt hàng năng lượng điện hóa: Al3+; Cu2+; Fe3+; Ag+.

→ Al3+ đem tính lão hóa yếu ớt nhất

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại được xếp theo gót trật tự tăng dần dần tính dẫn năng lượng điện kể từ trái ngược thanh lịch nên là

A. Fe, Cu, Al, Ag

B. Cu, Fe, Al, Ag

C. Ag, Cu, Al, Fe

D. Fe, Al, Cu, Ag

Câu 2:

Dãy những sắt kẽm kim loại được pha chế vày cách thức sức nóng luyện nhập công nghiệp là

A. Na, Fe, Sn, Pb

B. Ni, Zn, Fe, Cu

C. Cu, Fe, Pb, Mg

D. Al, Fe, Cu, Ni

Câu 3:

Trong những ion kim loại: Al3+, Ag+, Fe2+, Cu2+, ion này đem tính lão hóa mạnh nhất?

A. Al3+

B. Ag+

C. Cu2+

D. Fe2+

Xem thêm: sự sinh sản của ếch

Câu 4:

Cho những phán xét sau về kim loại:

          (1) Các sắt kẽm kim loại kiềm đều phải có nằm trong loại mạng tinh anh thể lập phương tâm khối.

(2) Tính hóa học vật lí công cộng của những sắt kẽm kim loại đều vì thế những electron tự tại tạo ra.

(3) Al là sắt kẽm kim loại lưỡng tính vì như thế một vừa hai phải phản xạ với hỗn hợp NaOH, một vừa hai phải phản xạ với hỗn hợp HCl.

(4) Các sắt kẽm kim loại Na, K và Al đều hoàn toàn có thể tan chất lượng tốt nhập hỗn hợp KOH ở ĐK thông thường.

(5) Trong thực tiễn người tao tạo ra Al nhập lò cao.

(6) Trong vỏ Trái Đất, Fe là sắt kẽm kim loại phổ cập nhất nhập toàn bộ những sắt kẽm kim loại.

Số phán xét chính là

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 2.

Câu 5:

Phát biểu này sau đấy là đúng

A. Trong thích hợp hóa học, toàn bộ những sắt kẽm kim loại kiềm đều phải có số lão hóa +1.

B. Trong group IA, tính khử của những sắt kẽm kim loại rời dần dần kể từ Li cho tới Cs.

C. Tất cả những hiđroxit của sắt kẽm kim loại group IIA đều dễ dàng tan nội địa.

D. Tất cả những sắt kẽm kim loại group IIA đều phải có mạng tinh anh thể lập phương tâm khối.

Câu 6:

Kim loại này tiếp sau đây tính năng với hỗn hợp NaOH, hỗn hợp HCl tuy nhiên ko tính năng với HNO3 quánh nguội

A. Zn

B. Fe

C. Cr

Xem thêm: căn bậc hai số học của 9 là

D. Al