hình học không gian lớp 11

Tài liệu bao gồm 255 trang, phân dạng và chỉ dẫn giải bài bác luyện những chuyên nghiệp đề: đại cương hình học tập không khí, mối liên hệ tuy nhiên tuy nhiên, mối liên hệ vuông góc vô ko gian; gom học viên lớp 11 xem thêm lúc học lịch trình Hình học tập 11 chương 2 (đường trực tiếp và mặt mày phẳng lì vô không khí, mối liên hệ tuy nhiên song) và Hình học tập 11 chương 3 (vector vô không khí, mối liên hệ vuông góc); tư liệu cũng phù phù hợp với những em học viên lớp 12 bị “mất gốc” hoặc mong muốn ôn luyện lại kiến thức và kỹ năng về hình học tập không khí vô lịch trình Toán 11.

1 ĐẠI CƯƠNG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài luyện tập luyện.
Dạng 0.1. Tìm phó tuyến của nhị mặt mày phẳng lì.
Dạng 0.2. Tìm tiết diện của hình (H) khi rời vì thế mặt mày phẳng lì (P).
Dạng 0.3. Tìm phó điểm của đường thẳng liền mạch và mặt mày phẳng lì.
Dạng 0.4. Tìm tiết diện của hình (H) khi rời vì thế mặt mày phẳng lì (P).
Dạng 0.5. Chứng minh phụ vương điểm trực tiếp sản phẩm, phụ vương đường thẳng liền mạch đồng qui, minh chứng một điểm nằm trong một đường thẳng liền mạch thắt chặt và cố định.

Bạn đang xem: hình học không gian lớp 11

2 QUAN HỆ SONG SONG.
1 HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
A Tóm tắt lý thuyết.
2 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài luyện tập luyện.
Dạng 2.1. Chứng minh đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch, đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với mặt mày phẳng lì.
Dạng 2.2. Thiết diện của hình chóp bị rời vì thế mặt mày phẳng lì (α) và tuy nhiên song với cùng 1 đường thẳng liền mạch mang lại trước. Tính diện tích S tiết diện.
3 HAI MẶT PHẲNG THẲNG SONG SONG.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài luyện tập luyện.
4 KHỐI LĂNG TRỤ.
5 BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG II.

Xem thêm: thiên cực của tôi tập 1

3 QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN.
1 ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài luyện tập luyện.
2 HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài luyện tập luyện.
Dạng 2.1. Chứng minh nhị mặt mày phẳng lì vuông góc.
3 GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài luyện tập luyện.
Dạng 3.1. Tính góc thân thuộc hai tuyến đường trực tiếp.
4 GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.
A Góc thân thuộc hai tuyến đường trực tiếp.
B Bài luyện tập luyện.
Dạng 4.1. Tính góc thân thuộc hai tuyến đường trực tiếp.
C Góc thân thuộc đường thẳng liền mạch và mặt mày phẳng lì.
Dạng 4.2. Xác ấn định và tính góc thân thuộc đường thẳng liền mạch và mặt mày phẳng lì.
D Bài luyện tập luyện.
E Góc thân thuộc nhị mặt mày phẳng lì.
Dạng 4.3. Tính góc thân thuộc nhị mặt mày phẳng lì.
F Bài luyện tập luyện.
5 KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG.
A Phương pháp giải toán.
B Bài luyện khuôn.
Dạng 5.1. Tính khoảng cách nhờ đặc điểm của tứ diện vuông.
6 HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài luyện tập luyện.
Dạng 6.1. Tính khoảng cách thân thuộc hai tuyến đường trực tiếp chéo cánh nhau.
Dạng 6.2. Xác ấn định đàng vuông góc cộng đồng.

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả hoàn toàn có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]