hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm

Đề bài

Hãy tìm hiểu câu vấn đáp đích trong số câu sau:

Bạn đang xem: hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm

- Hiện tượng thành viên tách thoát khỏi group thực hiện tăng năng lực đối đầu và cạnh tranh trong những thành viên.

- Hiện tượng thành viên tách thoát khỏi group thực hiện mang lại mối cung cấp đồ ăn hết sạch nhanh gọn lẹ.

- Hiện tượng thành viên tách thoát khỏi group thực hiện rời năng lực đối đầu và cạnh tranh trong những thành viên, giới hạn sự hết sạch đồ ăn nhập rừng.

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: cách tính chu vi hình tam giác

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Quan hệ nằm trong loài

Lời giải chi tiết

Câu vấn đáp đích là: Hiện tượng thành viên tách thoát khỏi group thực hiện rời năng lực đối đầu và cạnh tranh trong những thành viên, giới hạn sự hết sạch đồ ăn nhập rừng.

Loigiaihay.com