english is a very useful language

Khách

Khách

Bạn đang xem: english is a very useful language

Hãy nhập thắc mắc của công ty nhập trên đây, trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

Tâm Nguyễn

Boss Chicken

spade z sess

Xem thêm: mở bài chung cho nghị luận xã hội

Lô những pác

Phượng Dương Thị

Khoi Hoang

Xem thêm: nhạc chú đại bi tiếng việt

EDOGAWA CONAN

fill in each blank with a suitable word forn the list . friendship , understanding , know , subjects , written , what , many , to English is a very useful language . If we ...................... ( 1 ) english , we can go vĩ đại any countries we lượt thích . We will not find it hard vĩ đại make people understand ......................... ( 2 ) we want vĩ đại say . english also helps us vĩ đại learn all kinds of ................... ( 3) . Hundreds of books are .................. ( 4 ) in English everyday in...Đọc tiếpfill in each blank with a suitable word forn the list . friendship , understanding , know , subjects , written , what , many , to English is a very useful language . If we ...................... ( 1 ) english , we can go vĩ đại any countries we lượt thích . We will not find it hard vĩ đại make people understand ......................... ( 2 ) we want vĩ đại say . english also helps us vĩ đại learn all kinds of ................... ( 3) . Hundreds of books are .................. ( 4 ) in English everyday in ................................. ( 5 ) countries . English has also helped vĩ đại spread ideas and knowledge .......................... ( 6 ) all corners of the world . Therefore , the English language has helped vĩ đại spread better ............................... ( 7 ) and ................................. ( 8 ) among countries of the world .

phạm kim liên

Nguyễn Quỳnh Như