div là phép toán gì

Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu mệnh lệnh gán

Câu hỏi

Nguyễn Hương Giang

29 mon 11 2019 khi 11:39

Bạn đang xem: div là phép toán gì

Cho bản thân chất vấn div là gì và mod là gì. Lấy ví dụ giùm bản thân được kh ạ

hang viet

29 mon 10 2021 khi 15:02

Giúp mik với ạ. Bài này cũng khá được ạCâu 1 Trong Pascal biểu thức (22 div 3 +26 mod 3 – 3) vày bao nhiêu?Câu 2 Để 3 gía trị của A, B, C tạo ra trở nên phỏng lâu năm 3 cạnh của một tam giác tớ viết lách biểu thức vô pascal ntn cho tới đúng?Câu 3 Hãy thám thính rời khỏi lỗi sai và sửa lại công tác sau cho tới đúng? Var a, b, thuongreal; Begin Writeln(‘nhap a chạm b); readln(a; b); Thuong a div b; Writeln(‘thuong cua nhì sánh la:’ thuong); Readln; kết thúc.Câu 4: Chuyển biểu thức toán học sau sang trọng Pascal: zCâu 5: Sửa lỗi cho tới đoạn chư...

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Mã Tiểu Quyền

19 mon 12 2019 khi 16:43

xét biểu thức logic (m mod 100<10) and (m div 100>0). M vày từng nào thì biểu thức này cho tới độ quý hiếm TRUE?

A.66

B.99

C.2007

D.2011

Xem chi tiết

09-dương

Câu 2:  Phép toán vô Pascal bao hàm những phép tắc toán nào? Cho ví dụ từng loại?

Xem chi tiết

Tống Thị Loan

10 mon 10 2021 khi 19:26

:((( ngóng chúng ta chất lượng tốt tin cậy giải gom bản thân bài bác 1 và 2 cảm ơn trước ạ❤️

Xem chi tiết

Vie546

30 mon 10 2021 khi 9:37

Xem thêm: các đề văn thi thpt quốc gia qua các năm

Ai thực hiện ơn gom mik câu này được ko ạ!!

Xem chi tiết

Trần An Di

Hãy cho tới thành quả trúng cho tới đoạn công tác sau

Begin

S:=0

for a:=1 vĩ đại 3 bởi

for b:=1 vĩ đại 5 bởi If ((a*b) mod 2 =0) then S:=S = a*b

Write("S=",S) ;

Xem chi tiết

nam congphuongnam

22 mon 10 2021 khi 15:06

Câu 1.Bài toán thám thính max của 4 số nguyên

-Thiết nối tiếp CẤU TRÚC DỮ LIỆU -Thiết nối tiếp giải thuật -SỬ DỤNG NGÔN NGỮ C/C++ setup thuật toán trên

Các chúng ta thực hiện gom bản thân với bản thân đang được cần thiết vội vàng,cho chính mình gửi điều cảm ơn trước

Xem chi tiết

Nguyễn Triệu Nhật Khánh

Cho phương trình  dfrac{ax+b}{cx+d}v Trong ê x là ẩn số của phương trình, còn a, b, c, d, v là những số vẹn toàn, từng số có mức giá trị vô cùng ko vượt lên quá 1 000.Yêu cầu: Tìm và thể hiện nghiệm phương trình bên dưới dạng X p/q, vô ê p, q là những số vẹn toàn và thành phần bên cạnh nhau. Nếu phương trình vô nghiệm thì thể hiện thông tin NONE, vô tình huống vô quyết định – thể hiện thông tin MULTIPLE. input: (gồm 5 chữ số )1 2 3 4 5 output: x -9/7;input :1 1 1 1 1 output :Mulitiplecần bao nhiêu bro gom mik :( 

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Nhập phụ vương số a b c bất kì hãy đánh giá coi phụ vương số ê sở hữu là phỏng lâu năm phụ vương cạnh của một tam giác hay là không chất vấn chấm thông tin lên màn hình hiển thị vừa lòng hay là không vừa lòng với những tình huống tương ứng

Xem chi tiết