điện phân nóng chảy naoh

Câu hỏi:

29/08/2020 29,700

Bạn đang xem: điện phân nóng chảy naoh

A.  catot (-): Na và  anot (+): O2 và H2O

Đáp án chủ yếu xác

B.  catot (-): Na2O và  anot (+): O2 và H2

C.  catot (-): Na và  anot (+): O2 và H2

D.  catot (-): Na2O và  anot (+): O2 và H2O

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điện phân hỗn hợp NaCl năng lượng điện rất rất trơ, không tồn tại vách ngăn. Sản phấm chiếm được gồm

A. H2, Cl2, NaOH

B. H2, Cl2, NaOH, nưc Giaven

C. H2, Cl2, nưc Giaven

D. H2, nưc Giaven

Câu 2:

Phương trình năng lượng điện phân hỗn hợp CuSO4 với năng lượng điện rất rất trơ là

A. CuSO4  Cu + S + 2O2

B. CuSO4  Cu + SO2 + 2O

C. CuSO4 + H2O  Cu(OH)2 + SO3

D. 2CuSO4 + 2H2O  2Cu + 2H2SO4 + O2

Câu 3:

Điện phân với năng lượng điện rất rất trơ, màng ngăn xốp một hỗn hợp chứa chấp những ion Fe2+, Fe3+, Cu2+, Cl-. Thứ tự động năng lượng điện phân xẩy ra ở catot (theo chiều kể từ trái khoáy sang trọng phải) là

Xem thêm: văn bản những ngôi sao xa xôi

A. Fe2+, Fe3+, Cu2+

B. Fe2+, Cu2+, Fe3+

C. Fe3+,Cu2+,  Fe2+

D. Fe3+,  Fe2+,Cu2+

Câu 4:

Điện phân hỗn hợp lếu phù hợp AgNO3,CuNO32, Fe(NO3)3. Các hóa học thứu tự xuất lúc này catot theo đòi loại tự

A.  H2-Cu-Ag

B. Cu-Ag-Fe

C. Ag-Cu-Fe

D. Ag-Cu-H2

Câu 5:

Phát biểu này tại đây là sai

A. Trong quy trình năng lượng điện phân hỗn hợp, lượng hỗn hợp luôn luôn giảm

B. Trong quy trình năng lượng điện phân hỗn hợp, ở catot luôn luôn xẩy ra quy trình khử

C. Trong quy trình năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl (có màng ngăn), pH của hỗn hợp tăng

D. Trong quy trình năng lượng điện phân hỗn hợp, catot luôn luôn chiếm được kim loại

Câu 6:

Điện phân hỗn hợp X chứa chấp lếu phù hợp những muối bột sau: CaCl2, FeCl3, ZnCl2, CuCl2. Kim loại bay rời khỏi thứ nhất ở catot là

A. Ca

B. Fe

C. Zn

Xem thêm: văn tả cây an quả lớp 5

D. Cu