diểm chuẩn lớp 10 2022

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2022 Phú Thọ Điểm chuẩn chỉnh nhập 10 năm 2022 ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm phát âm từng phần hoặc nhấn thời gian nhanh nhập phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn nhất nhé.

Kỳ đua tuyển chọn sinh nhập lớp 10 năm 2022 – 2023 Phú Thọ với 15.598 sỹ tử nhập cuộc tham dự cuộc thi, với 684 chống đua bên trên 36 hội đồng đua. Thí sinh nhập cuộc thực hiện 3 bài xích đua môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

Điểm chuẩn chỉnh nhập lớp 10 Phú Thọ 2022 sẽ tiến hành công tía cho tới những sỹ tử sau ngày 29/6. Trước cơ ngôi trường trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương vẫn công tía điểm chuẩn chỉnh nhập lớp 10 năm học tập 2022 – 2023. Mời chúng ta nằm trong tìm hiểu thêm điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2022 – 2023 Phú Thọ nhập nội dung bài viết bên dưới đây:

Bạn đang xem: diểm chuẩn lớp 10 2022

Xem thêm: in the sustainable agriculture farmers try

Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2022 Phú Thọ công lập

Điểm chuẩn chỉnh nhập 10 năm 2022 công lập

 • TP Việt Trì (Công nghiệp Việt Trì 41,5 điểm; Việt Trì 39,5 điểm; Kỹ thuật Việt Trì 33,2 điểm).
 • Huyện Lâm Thao (Long Châu Sa 32,1 điểm; Phong Châu 30,7 điểm).
 • Huyện Phù Ninh (Phù Ninh 34,6 điểm; Trung Giáp 27,6 điểm; Tử Đà 26,9 điểm).
 • Huyện Thanh Thủy (Thanh Thuỷ 34,5 điểm; Trung Nghĩa 26,5 điểm).
 • Huyện Cẩm Khê (THPT Cẩm Khê 25,4 điểm; Phương Xá 31 điểm; Hiền Đa 22,3 điểm ).
 • Huyện Hạ Hoà (Hạ Hòa 34,8 điểm; Vĩnh Chân 26,3 điểm; Xuân Áng 17,7 điểm).
 • Thị xã Phú Thọ (Hùng Vương 35,8 điểm).
 • Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh 21,8 điểm.
 • Huyện Đoan Hùng (Đoan Hùng 38,2 điểm; Chân Mộng 28,7 điểm; Quế Lâm 27,9 điểm ).
 • Huyện Tân Sơn (Minh Đài 15,5 điểm; Tân Sơn 17,6 điểm)
 • Huyện Tam Nông (Tam Nông 34,6 điểm; Mỹ Văn 26,3 điểm; Hưng Hóa 26,3 điểm).
 • Huyện Thanh Sơn (Thanh Sơn 25,5 điểm; Hương Cần 21,3 điểm; Văn Miếu 17,1 điểm).
 • Huyện Thanh Ba (Thanh Ba 24,6 điểm; Yển Khê 23,7 điểm).
 • Huyện Yên Lập (Yên Lập 27,4 điểm; Lương Sơn 22,6 điểm; Minh Hòa 18,7 điểm).
 • Phổ thông dân tộc bản địa nội trú Yên Lập 24,6 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 thường xuyên Hùng Vương 2022

Chuyên Toán 43,85
Chuyên Tin 39,70
Chuyên Sinh 40,85
Chuyên Vật lý 45,85
Chuyên Hóa 49,40
Chuyên Ngữ văn 44,30
Chuyên Lịch sử 36,65
Chuyên Địa lý 41,75
Chuyên Anh 44,55
Chuyên Pháp 44,75
Lớp CLC 48,90

Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2021 Phú Thọ công lập

STT Trường Điểm chuẩn
1 THPT Việt Trì 38.6
2 THPT Công Nghiệp Việt Trì 35.7
3 THPT Kỹ Thuật Việt Trì 30.2
4 Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh 11.5
5 THPT Long Châu Sa 35.1
6 THPT Phong Châu 28.9
7 THPT Trung Giáp 23.1
8 THPT Tam Nông 28.3
9 THPT Hưng Hóa 23.9
10 THPT Thanh Thủy 27.3
11 THPT Tử Đà 23.4
12 THPT Thanh Sơn 24.1
13 THPT Mỹ Văn 21.6
14 THPT Hương Cần 16.6
15 THPT Văn Miếu 12.5
16 THPT Minh Đài 9
17 THPT Thạch Kiệt 12.9
18 THPT Cẩm Khê 20.08
19 THPT Phương Xá 22.9
20 THPT Hiền Đa 19.3
21 THPT Đoan Hùng 32.3
22 THPT Quế Lâm 23.4
23 THPT Chân Mộng 20.7
24 THPT Hạ Hòa 29.6
25 THPT Hùng Vương 32.9
26 THPT Vĩnh Chân 23
27 THPT Thanh Ba 24.2
28 THPT Yển Khê 18.5
29 THPT Yên Lập 21.1
30 THPT Minh Hòa 7.2
31 THPT Lương Sơn 16.3
32 THPT Xuân Áng 21.4
33 Phổ thông Dân tộc Nội trú Yên Lập 23.5
34 THPT Trung Nghĩa 23.2
35 THPT Phù Ninh 35.7
36 THPT Chuyên Hùng Vương 40.1
41.55
45.25
40.3
42.85
45
40.85
37.3
47.4
44.85
44.1

Cảm ơn chúng ta vẫn theo đuổi dõi nội dung bài viết Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2022 Phú Thọ Điểm chuẩn chỉnh nhập 10 năm 2022 của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích nhớ là nhằm lại comment và review reviews trang web với quý khách nhé. Chân trở thành cảm ơn.