đề thi tiếng việt lớp 1

Bộ 200 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, sở hữu đáp án bám sát sách Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời phát minh gom Giáo viên và bố mẹ được thêm tư liệu Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 kể từ bại gom học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài xích thi đua môn Tiếng Việt lớp 1.

Bạn đang xem: đề thi tiếng việt lớp 1

Top 200 Đề thi đua Tiếng Việt lớp một năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề TV1 KNTT Xem test Đề TV1 CTST Xem test Đề TV1 CD

Chỉ kể từ 150k mua sắm trọn vẹn cỗ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 cả năm (mỗi cỗ sách) phiên bản word sở hữu câu nói. giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

 • Top 30 Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Sở Đề thi đua Cuối học tập kì 1 Tiếng Việt lớp một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 60 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì hai năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 - Kết nối tri thức

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 10 Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (20 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ đôi mươi Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Kết nối học thức năm 2023 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 15 Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Kết nối học thức năm 2023 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 - Cánh diều

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 10 Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (20 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ đôi mươi Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 15 Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời phát minh năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời phát minh năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời phát minh sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Chân trời phát minh năm 2023 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời phát minh năm 2023 sở hữu yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời phát minh sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Chân trời phát minh năm 2023 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời phát minh năm 2023 sở hữu yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi

Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 1

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem chi tiết

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

  Xem chi tiết

Bài tập dượt mỗi ngày lớp 1

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 1

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

 • Bài tập dượt Toán lớp 1

 • Bài tập dượt Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập dượt Toán lớp 1 Cánh diều

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

 • Bài tập dượt Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2

 • Bộ đề Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Tiếng việt (cực hay)

Xem test Đề TV1 KNTT Xem test Đề TV1 CTST Xem test Đề TV1 CD

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023

Bài thi đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

Xem thêm: thể tích của khối cầu

PHẦN I. ĐỌC

Gói bánh chưng

 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Ngày thời điểm cuối năm, nhỏ nhắn nằm trong mọi người gói bánh chưng. Ba thì dọn bàn và ghế lấy khu vực trống trải ngồi gói bánh. Còn u sẵn sàng nếp, thịt, đỗ, lá quả chuối còn xanh. Sau một hồi dành hết thời gian thì cũng sẵn sàng kết thúc. Và ông chính thức gói bánh.

Đầu tiên nhằm một tấm lá quả chuối còn xanh ở bên dưới, rồi mang lại nếp, mang lại đỗ, để thịt heo vô thân thích thực hiện nhân. Tiếp bám theo, ông khôn khéo gói lớp lá lại kín mít, tạo nên trở thành hình vuông vắn. Xong xuôi, bà và u thời gian nhanh nhẹn xếp từng cái bánh vô khuôn mẫu nồi rộng lớn nhằm mang theo nấu cho chín.

Tuy vất vả, tuy nhiên mọi người người nào cũng sung sướng và niềm hạnh phúc.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa vô nội dung ở bài xích phát âm tại vị trí I, em hãy nối đúng:

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 2. Điền vô khu vực trống trải iu hoặc ưu 

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 3. Tập chép

Bố thì dọn bàn và ghế lấy khu vực trống trải ngồi gói bánh. Còn u sẵn sàng nếp, thịt, đỗ, lá quả chuối còn xanh.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

HS tiến công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đồng hồ sở hữu vô đề trước lúc phát âm trở thành giờ đồng hồ.

Chú ý trị âm rõ rệt từng giờ đồng hồ một.

Đọc ngay tắp lự mạch những giờ đồng hồ cạnh nhau, ko tự động ý ngừng hoặc ngắt quá lâu thân thích câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 2.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 3.

- HS chép trúng những chữ

- Khoảng cơ hội trong những chữ đều nhau, trúng quy định

- Chữ ghi chép đẹp mắt, đều, ngay tắp lự nét

- Trình bày thật sạch sẽ, gọn gàng gàng

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023

Bài thi đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

PHẦN I. ĐỌC

Nghỉ hè, nhỏ nhắn về quê. Bà fake nhỏ nhắn lên đường chợ. Chợ họp ở bờ đê. Chợ sở hữu cá rô phi, cá mè, chú cá chép. Chợ sở hữu trái khoáy bu, trái khoáy dưa, trái khoáy lê. Bà mua sắm cam làm quà tặng mang lại nhỏ nhắn. Về căn nhà, nhỏ nhắn nhằm trái khoáy to tát mang lại bà, trái khoáy nhỏ mang lại nhỏ nhắn. 

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa vô nội dung ở bài xích phát âm tại vị trí I, em hãy nối đúng:

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 2. Em hãy nối những hình sau đây với kể từ ngữ tương ứng

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 3. Điền vô khu vực trống trải s hoặc x 

                                                   Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 4. Tập chép

Khi ếch ồm ộp ở bờ hồ nước, là sẽ có được mưa to tát.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

- HS tiến công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đồng hồ sở hữu vô đề trước lúc phát âm trở thành giờ đồng hồ.

- Chú ý trị âm rõ rệt từng giờ đồng hồ một.

- Đọc ngay tắp lự mạch những giờ đồng hồ cạnh nhau, ko tự động ý ngừng hoặc ngắt quá lâu thân thích câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 2.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 3.

                                                    Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 4: 

- HS chép trúng những chữ

- Khoảng cơ hội trong những chữ đều nhau, trúng quy định

- Chữ ghi chép đẹp mắt, đều, ngay tắp lự nét

- Trình bày thật sạch sẽ, gọn gàng gàng

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023

Bài thi đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

PHẦN I. ĐỌC

Đôi bàn tay bé

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời phát minh năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Đôi bàn tay nhỏ nhắn xíu

Lại chăm chỉ nhất nhà

Hết xâu kim mang lại bà

Lại nhặt rau xanh gom u.

Đôi bàn tay be bé

Nhanh nhẹn ai biết không?

Chăm tưới cây mang lại ông

Là xống áo mang lại tía.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa vô nội dung ở bài xích phát âm tại vị trí I, em hãy tiến hành những đòi hỏi sau đây: 

    1. Đánh dấu  vào đứng trước câu vấn đáp em chọn:

a. Bài phát âm ĐÔI BÀN TAY BÉ nói tới đôi tay của ai?

☐ Đôi bàn tay của u                ☐ Đôi bàn tay của nhỏ nhắn                 ☐ Đôi bàn tay của bố 

b. Mỗi câu thơ vô bài xích thơ bên trên sở hữu từng nào từ?

☐ 4 kể từ            ☐ 5 kể từ        ☐ 6 từ

2. Chọn kể từ ngữ phù hợp vô ngoặc đơn nhằm điền vô khu vực trống: 

(lười nhác / siêng năng)

- Quý khách hàng nhỏ  …………….. nhất căn nhà. 

Câu 2. Điền vô khu vực trống trải ua hoặc ưa

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời phát minh năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 3. Tập chép

Dù còn nhỏ tuy nhiên em đang được biết gom phụ huynh thao tác làm việc căn nhà.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

- HS tiến công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đồng hồ sở hữu vô đề trước lúc phát âm trở thành giờ đồng hồ.

- Chú ý trị âm rõ rệt từng giờ đồng hồ một.

- Đọc ngay tắp lự mạch những giờ đồng hồ cạnh nhau, ko tự động ý ngừng hoặc ngắt quá lâu thân thích câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

  1. Đánh dấu  vào đứng trước câu vấn đáp em chọn:

a. Bài phát âm ĐÔI BÀN TAY BÉ nói tới đôi tay của ai?

☐ Đôi bàn tay của u                ☑ Đôi bàn tay của nhỏ nhắn                 ☐ Đôi bàn tay của bố 

b. Mỗi câu thơ vô bài xích thơ bên trên sở hữu từng nào từ?

☐ 4 kể từ            ☑ 5 kể từ        ☐ 6 từ

2. Chọn kể từ ngữ phù hợp vô ngoặc đơn nhằm điền vô khu vực trống: 

(lười nhác / siêng năng)

- Quý khách hàng nhỏ siêng năng nhất căn nhà. 

Câu 2.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời phát minh năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 3.

- HS chép trúng những chữ

- Khoảng cơ hội trong những chữ đều nhau, trúng quy định

- Chữ ghi chép đẹp mắt, đều, ngay tắp lự nét

- Trình bày thật sạch sẽ, gọn gàng gàng

Xem test Đề TV1 KNTT Xem test Đề TV1 CTST Xem test Đề TV1 CD

Bài tập dượt, Đề thi đua, Giáo án lớp 1

- Đề thi đua lớp 1:

 • Bộ đề thi đua Toán lớp 1 (cả tía sách)
 • Bộ đề thi đua Toán lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bộ đề thi đua Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ đề thi đua Toán lớp 1 Cánh diều
 • Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 (cả tía sách)
 • Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều
 • Bộ đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 (cả tía sách)

- Bài tập dượt lớp 1:

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 1 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều
 • Bài tập dượt Toán lớp 1 (hàng ngày)

 • Bài tập dượt Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập dượt Toán lớp 1 Cánh diều

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

- Giáo án lớp 1:

 • Giáo án Toán lớp 1
 • Giáo án Đạo đức lớp 1
 • Giáo án Âm nhạc lớp 1
 • Giáo án giáo dục và đào tạo thể hóa học lớp 1
 • Giáo án Hoạt động hưởng thụ lớp 1
 • Giáo án Mĩ thuật lớp 1
 • Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1Lưu trữ: Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 sách cũ

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề thi đua Toán, Tiếng Việt lớp 1 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 công tác sách mới nhất.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.