đề thi học sinh giỏi toán 6

Bộ đề thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6

Tuyển luyện đề thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6 (có đáp án) tổ hợp nhiều đề thi đua HSG Toán với nội dung bám sát lịch trình học tập theo đòi đòi hỏi và quy ấn định của Sở GD&ĐT. Mời chúng ta chuyển vận về xem thêm cụ thể.

Bạn đang xem: đề thi học sinh giỏi toán 6

Lưu ý: Nếu không tìm kiếm thấy nút Tải về nội dung bài viết này, các bạn mừng rỡ lòng kéo xuống cuối nội dung bài viết nhằm chuyển vận về.

ĐỀ THI THAM KHẢO

(Thời gian dối thực hiện bài xích 120 phút, ko kể thời hạn phú đề)

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LẦN 1

Môn: TOÁN - Lớp 6

Bài 1:(3 điểm)

a) Thực hiện nay phép tắc tính b) Rút gọn gàng biểu thức

b) 23. 53- 3 {400 -[ 673 - 2 (78 : 76 + 12021)]}

Bài 2: (4,0 điểm)

Tìm số bất ngờ x biết:

a) x + (x + 1) + (x + 2) + …+ (x + 99) = 5450.

b) 3.(5x- 1) - 2 = 70.

c) 2x+ 2x + 1 + 2x + 2 = 960 - 2x + 3

Bài 3: (3 điểm) Chứng tỏ rằng:

a) (3100+19990) 2

b) Tổng của 4 số bất ngờ tiếp tục ko phân chia không còn mang lại 4

Bài 4 (6,0 điểm)

a) và

b)Tìm số bất ngờ a nhỏ nhất sao cho: a phân chia mang lại 2 dư 1, a phân chia mang lại 3 dư 1, a phân chia mang lại 5 dư 4, a phân chia mang lại 7 dư 3.

c) Cho p là số thành phần (p > 3) và 2p + 1 cũng chính là số thành phần. Hỏi 4p + một là số thành phần hoặc hợp ý số? Vì sao?

Bài 5 (4,0 điểm)

Một nửa số dù vuông của 1 bàn cờ 8x8 được tô đen giòn như hình vẽ sau. Có toàn bộ từng nào hình vuông vắn 2x2, 4x4, 6x6 tuy nhiên với 50% số dù vuông được tô đen?

………….. Hết …………

>> Chi tiết đáp án ở nhập FILE TẢI VỀ MIỄN PHÍ <<

Đề thi đua học viên xuất sắc lớp 6 môn Toán số 1

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TƯ NGHĨAKÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Môn thi: Toán 6
Thời gian: 150 phút (không kể thời hạn phú đề)

Câu 1. (3,0 điểm) Cho A=\frac{12 n+1}{2 n+3} . Tìm độ quý hiếm của n để:

a) A là một trong những phân số.

b) A là một trong những nguyên

Câu 2. (4,0 điểm)

a) Không quy đồng hãy tính tổng sau: A=\frac{-1}{20}+\frac{-1}{30}+\frac{-1}{42}+\frac{-1}{56}+\frac{-1}{72}+\frac{-1}{90}

b) So sánh Phường và Q, biết: \mathrm{P}=\frac{2010}{2011}+\frac{2011}{2012}+\frac{2012}{2013}\mathrm{Q}=\frac{2010+2011+2012}{2011+2012+2013}

Câu 3. (3,0 điểm): Tìm x, biết:

a) (7x - 11)3 = 25.52 + 200

b) 3\frac{1}{3} x + 16\frac{3}{4} = - 13,25

Câu 4. (3,0 điểm) Tại lớp 6A, số học viên xuất sắc học tập kỳ I vì thế \frac{3}{7}số còn sót lại. Cuối năm được thêm 4 học viên đạt loại xuất sắc nên số học viên xuất sắc vì thế \frac{2}{3}số còn sót lại. Tính số học viên của lớp 6A.

Câu 5. (2,0 điểm) Cho \overline{a b a b a b}là số với sáu chữ số, chứng minh \overline{a b a b a b} số là bội của 3.

Câu 6. (5,0 điểm) Cho góc xAy, bên trên tia Ax lấy điểm B sao mang lại AB = 5 centimet. Trên tia đối của tia Ax lấy điểm D sao mang lại AD = 3 centimet, C là một trong những điểm bên trên tia Ay.

a) Tính BD.

b) sành góc BCD = 85o, góc BCA = 50o. Tính ACD

c) sành AK = 1 centimet (K nằm trong BD). Tính BK

Đáp án đề thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6 - Số 1

Đáp án đề thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6

Đề thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6 số 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐỒNG THÁP
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề bao gồm với 01 trang)
KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC SINH ĐỘI TUYỂN
Môn kiểm tra: TOÁN – LỚP 6
Thời gian: 150 phút (không kể thời hạn vạc đề)

Câu I: (4.0 điểm). Thực hiện nay phép tắc tính

1) \mathrm{A}=\frac{5 \cdot\left(2^{2} \cdot 3^{2}\right)^{9} \cdot\left(2^{2}\right)^{6}-2 \cdot\left(2^{2} \cdot 3\right)^{14} \cdot 3^{4}}{5 \cdot 2^{28} \cdot 3^{18}-7 \cdot 2^{29} \cdot 3^{18}}

2) \mathrm{B}=81 \cdot\left[\frac{12-\frac{12}{7}-\frac{12}{289}-\frac{12}{85}}{4-\frac{4}{7}-\frac{4}{289}-\frac{4}{85}}: \frac{5+\frac{5}{13}+\frac{5}{169}+\frac{5}{91}}{6+\frac{6}{13}+\frac{6}{169}+\frac{6}{91}}\right] \cdot \frac{158158158}{711711711}

Câu II: (4.0 điểm)

1) So sánh Phường và Q

Biết \mathrm{P}=\frac{2010}{2011}+\frac{2011}{2012}+\frac{2012}{2013}\mathrm{Q}=\frac{2010+2011+2012}{2011+2012+2013}

2) Tìm nhị số bất ngờ a và b, biết: BCNN(a, b) = 420; ƯCLN(a, b) = 21 và a + 21 = b.

Câu III: (4.0 điểm)

1) Chứng minh rằng: Nếu 7x + 4y ⋮ 37 thì 13x +18y ⋮ 37

2) Cho \mathrm{A}=\frac{1}{2}+\frac{3}{2}+\left(\frac{3}{2}\right)^{2}+\left(\frac{3}{2}\right)^{3}+\left(\frac{3}{2}\right)^{4}+\ldots+\left(\frac{3}{2}\right)^{2012} \text { và } \mathrm{B}=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}: 2

Tính B – A

Câu IV. (6.0 điểm)

Cho xÂy, bên trên tia Ax lấy điểm B sao mang lại AB = 6 centimet. Trên tia đối của tia Ax lấy điểm D sao mang lại AD = 4 centimet.

1) Tính BD.

2) Lấy C là một trong những điểm bên trên tia Ay. sành BĈD = 80o, BĈA = 45o. Tính AĈD

3) sành AK = 2 centimet (K nằm trong BD). Tính BK

Câu V: (2.0 điểm)

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với các vành đai khí áp trên trái đất

1) Tìm những số bất ngờ x, y chang cho: \frac{x}{9}-\frac{3}{y}=\frac{1}{18}

2) Tìm số bất ngờ n nhằm phân số B=\frac{10 n-3}{4 n-10}đạt GTLN. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 đó

Đáp án đề thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6 - Số 2

Đáp án đề thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6

Đề thi đua học viên xuất sắc lớp 6 môn Toán số 3

Câu 1 (2,0 điểm)

a) Tính nhanh: 16 + (27 - 7.6) - (94.7 - 27. 99)

b) Tính tổng: A = Đề thi đua HSG Toán lớp 6

Câu 2 (2,0 điểm) Cho biểu thức: M = 5 + 52 + 53 + … + 580. Chứng tỏ rằng:

a) M phân chia không còn mang lại 6.

b) M ko nên là số chủ yếu phương.

Câu 3 (2,0 điểm)

a) Chứng tỏ rằng: Đề thi đua HSG Toán lớp 6 (n ∈ N) là phân số tối giản.

b) Tìm những độ quý hiếm vẹn toàn của n nhằm phân số B = Đề thi đua HSG Toán lớp 6có độ quý hiếm là số vẹn toàn.

Câu 4 (1,0 điểm) Tìm số bất ngờ nhỏ nhất sao mang lại Lúc phân chia số bại mang lại 3 dư 1; phân chia mang lại 4 dư 2; phân chia mang lại 5 dư 3; phân chia mang lại 6 dư 4 và phân chia không còn mang lại 11.

Câu 5 (2,0 điểm) Trên nằm trong nửa mặt mũi phẳng phiu bờ chứa chấp tia Ox vẽ 3 tia Oy, Oz, Ot sao cho

Đề thi đua HSG Toán lớp 6

a) Tính góc yOz và góc zOt

b) Trong 3 tia Oy, Oz, Ot tia này nằm trong lòng 2 tia còn lại? Vì sao?

c) Chứng minh: Oz là tia phân giác của góc yOt.

Câu 6 (1,0 điểm) Chứng minh rằng: Đề thi đua HSG Toán lớp 6

Đề thi đua học viên xuất sắc lớp 6 môn Toán số 4

Câu 1 (1,5 điểm): Thực hiện nay phép tắc tính.

Đề thi đua HSG Toán lớp 6

Câu 2 (2,5 điểm)

a) Cho S = 5 + 52+ 53 + 54 + 55 + 56 +…+ 52012. Chứng tỏ S phân chia không còn mang lại 65.

b) Tìm số bất ngờ nhỏ nhất sao mang lại Lúc phân chia mang lại 11 dư 6, phân chia mang lại 4 dư 1và phân chia mang lại 19 dư 11.

c) Chứng tỏ: A = 10n+ 18n - 1 phân chia không còn mang lại 27 (với n là số tự động nhiên)

Câu 3 (2,0 điểm)

a)Tìm x, hắn vẹn toàn biết : 2x (3y – 2) + (3y – 2) = -55

b) Chứng minh rằng: Đề thi đua HSG Toán lớp 6

Câu 4 (2,5 điểm): Cho nửa mặt mũi phẳng phiu bờ AB chứa chấp nhị tia đối OA và OB.

a) Vẽ tia OC tạo ra với tia OA một góc vì thế ao, vẽ tia OD tạo ra với tia OCC một góc vì thế (a + 10)ovà với tia OB một góc vì thế (a + 20)o . Tính ao

b) Tính góc xOy, biết góc AOx vì thế 22o và góc BOy vì thế 48o

c) Gọi OE là tia đối của tia OD, tính số đo góc kề bù với góc xOD Lúc góc AOC vì thế ao

Câu 5 (1,5 điểm): Cho Đề thi đua HSG Toán lớp 6

a) Chứng minh rằng A phân chia không còn mang lại 24

b) Chứng minh rằng A ko nên là số chủ yếu phương.

Đề thi đua học viên xuất sắc lớp 6 môn Toán số 5

Bài 1 (4,5 điểm) Tính độ quý hiếm những biểu thức sau:

a. A = \frac{2}{3}+\frac{5}{6}: 5-\frac{1}{18} \cdot(-3)^{2}

b. B = 3.{5.[(52 + 23): 11] - 16} + 2015

c. \mathrm{C}=\left(1+\frac{1}{1.3}\right)\left(1+\frac{1}{2.4}\right)\left(1+\frac{1}{3.5}\right) \ldots\left(1+\frac{1}{2014.2016}\right)

Bài 2 (4,0 điểm)

a. Tìm số tự nhiên x biết 8.6 + 288 : (x - 3)2 = 50

b. Tìm những chữ số x; hắn nhằm A = x183y phân chia mang lại 2; 5 và 9 đều dư 1.

c. Chứng tỏ rằng nếu p là số vẹn toàn tố lớn rộng lớn 3 thì p2 - 1 phân chia hết mang lại 3.

Bài 3 (4,5 điểm)

a. Cho biểu thức: B=\frac{5}{n-3} (n ∈ Z, n ≠ 3)

Tìm tất cả các giá trị vẹn toàn của n để B là số vẹn toàn.

b. Tìm những số thành phần x, y chang cho: x2 + 117 = y2

c. Số 2100 viết nhập hệ thập phân có từng nào chữ số .

Bài 4 (5,0 điểm)

Cho góc \widehat{x B y}=55^{0}. Trên những tia Bx; By theo thứ tự lấy những điểm A; C

(A ≠ B; C ≠ B). Trên đoạn trực tiếp AC lấy điểm D sao mang lại = 30o

a. Tính chừng nhiều năm AC, biết AD = 4cm, CD = 3cm.

b. Tính số đo của góc DBC.

c. Từ B vẽ tia Bz sao mang lại \widehat{D B z}=90^{0}. Tính số đo của góc ABz.

Bài 5 (2,0 điểm)

a. Tìm những chữ số a, b, c không giống 0 thỏa mãn: \overline{\mathrm{abbc}}=\overline{\mathrm{ab}} \times \overline{\mathrm{ac}} \times 7

Xem thêm: nhà hậu lê cho vẽ bản đồ hồng đức để làm gì

b. Cho \mathrm{A}=\frac{1}{2}\left(7^{2012^{2015}}-3^{92^{94}}\right) . Chứng minh A là số bất ngờ phân chia không còn mang lại 5

---------------------------------

Để sẵn sàng mang lại kì thi đua học viên xuất sắc tiếp đây, chào chúng ta nhập phân mục Thi học viên xuất sắc bên trên VnDoc. Chuyên mục tổ hợp đề thi đua HSG lớp 6 của toàn bộ những môn, là tư liệu hoặc cho những em học viên ôn luyện và cũng chính là tư liệu hoặc mang lại thầy cô ôn luyện group tuyển chọn học viên xuất sắc của tớ.

Đề thi đua Olympic Toán lớp 6

  • Đề thi đua Olympic môn Toán lớp 6
  • Đề thi đua Olympic cung cấp thị xã môn Toán lớp 6 với đáp án
  • Đề thi đua Olympic môn Toán lớp 6 với đáp án Phòng GD&ĐT Thanh Oai