đại học ngân hàng điểm chuẩn 2022

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

Nơi vạc hành: Ngày vạc hành: 15-9-2022

Hội đồng tuyển chọn sinh Trường Đại học tập Ngân mặt hàng TP. Sài Gòn trân trọng thông tin điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn ĐH chủ yếu quy năm 2022 theo gót công thức xét điểm thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông và thành phẩm xét tuyển chọn theo gót Phương thức tổ hợp, Phương thức xét điểm thi đua Review năng lượng của Đại học tập Quốc Gia TP. Sài Gòn ví dụ như sau:

Bạn đang xem: đại học ngân hàng điểm chuẩn 2022

1.      Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn theo gót công thức xét điểm thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022

TT

Ngành móc tạo

Mã ngành/ Mã ĐKXT

Tổ phù hợp môn xét tuyển

Điểm trúng tuyển

A

Chương trình đai học tập chủ yếu quy rất tốt :

1) Tài chủ yếu - Ngân hàng

2) Kế toán

3) Quản trị kinh doanh

7340001

A00, A01, D01, D07

23.1

B

Chương trình ĐH chủ yếu quy quốc tế cấp cho tuy vậy bằng:

   Ngành Quản trị marketing, những chương trình:

-         Quản trị kinh doanh

-         Quản lý chuỗi cung ứng

-         Marketing

-         Tài chính

7340002

A00, A01, D01, D07

23.1

C

Chương trình ĐHCQ chuẩn

1

Tài chủ yếu – Ngân hàng

7340201

A00, A01, D01, D07

25.05

2

Kế toán

7340301

A00, A01, D01, D07

25.15

Xem thêm: tả quang cảnh trường em trong giờ ra chơi

3

Quản trị kinh doanh

7340101

A00, A01, D01, D07

25.35

4

Kinh tế quốc tế

7310106

A00, A01, D01, D07

24.65

5

Hệ thống vấn đề cai quản lý

7340405

A00, A01, D01, D07

     24.55

6

Luật Kinh tế

7380107

A00, A01, C00, D01

     25.00

7

Ngôn ngữ Anh

7220201

A01, D01, D14, D15 (*)

     22.56

Lưu ý : Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển đã bao hàm điểm ưu tiên điểm và đối tượng người dùng theo gót quy quyết định.

   (*) Ngành Ngôn ngữ Anh môn giờ Anh nhân thông số 2 và điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn đã và đang được quy về thang điểm 30 và tính điểm theo gót công thức : ĐXT = (Môn 1 + Môn 2 + Tiếng Anh*2)*3/4


      2. Kết ngược xét tuyển chọn Phương thức tổ hợp và Phương thức xét điểm thi đua Review năng lượng của Đại học tập Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh

         Thí sinh tra cứu vớt thành phẩm xét tuyển chọn Phương thức tổ hợp và Phương thức xét điểm thi đua Review năng lượng của Đại học tập Quốc Gia TP. Sài Gòn bên trên Cổng vấn đề tuyển chọn sinh của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra (địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/).

3. Thủ tục xác nhận nhập học:

       Thí sinh trúng tuyển chọn nên triển khai việc xác nhận nhập học tập lên Cổng vấn đề tuyển chọn sinh của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra sẽ được thừa nhận trúng tuyển chọn đầu tiên và nhận Giấy báo trúng tuyển chọn. Thời lừa lọc xác nhận nhập học: Từ ngày 18/9/2022 cho tới 17 giờ ngày 30/9/2022.

       Hình thức xác nhận nhập học: Trực tuyến, sử dụng thông tin tài khoản được cấp cho bên trên Hệ thống công cộng của Sở GD&ĐT (địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/).

        Sau Khi hoàn thiện giấy tờ thủ tục xác nhận nhập học tập trực tuyến, sỹ tử tiếp tục cảm nhận được Giấy báo trúng tuyển chọn và nhập học tập qua loa vị trí gmail đang được ĐK bên trên khối hệ thống của Sở GD&ĐT và qua loa lối bưu năng lượng điện.

         4. Thời lừa lọc nhập học tập thẳng bên trên trường:

Xem thêm: cách chèn logo vào word

         Dự con kiến vô những ngày 04 - 08 mon 10 năm 2022 (Thí sinh theo gót dõi ví dụ bên trên thông tin trúng tuyển chọn và plan nhập học tập của Trường).

            HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Quay lại