công thức diện tích hình thang

Xung xung quanh tất cả chúng ta, vô số dụng cụ với hình dạng thang, ví dụ như: túi xách tay, thùng đựng rác rưởi,… Vậy làm thế nào nhằm tính chu vi và diện tích hình thang? Mời các bạn xem thêm nội dung bài viết sau đây.

1. Tính diện tích S hình thang

Hình thang là hình với 2 cạnh lòng tuy nhiên song và tổng toàn bộ những góc tự 3600 .

Bạn đang xem: công thức diện tích hình thang

Diện tích hình thang tự tầm nằm trong 2 cạnh lòng nhân với độ cao đằm thắm 2 đáy. Dưới đó là một số trong những tình huống tính diện tích S (S) hình thang các bạn nên biết.

1.1. Cách tính diện tích S của hình thang bất kỳ

Để tính diện tích S hình thang ngẫu nhiên tao lấy tầm nằm trong của 2 lòng nhân với độ cao. Công thức ví dụ là:

S = h x (a + b)/2

Trong đó:

S là diện tích S hình thang

a là phỏng nhiều năm lòng bé

b là phỏng nhiều năm lòng lớn

h là độ cao của hình thang (khoảng cơ hội đằm thắm 2 cạnh đáy).

Công thức và mẹo ghi lưu giữ diện tích S hình thang

Công thức và mẹo ghi lưu giữ phương pháp tính diện tích S của một hình thang

Bạn rất có thể ghi lưu giữ công thức tính diện tích S của hình thang một cơ hội dễ dàng và đơn giản qua quýt bài xích thơ bên dưới đây:

“Muốn tính diện tích S hình thang

Đáy rộng lớn lòng nhỏ nhắn tao đem nằm trong vào

Rồi lấy nhân với chiều cao

Chia song lấy nửa thế nào thì cũng rời khỏi.”

Công thức tính diện tích S hình thang

Các đại lượng nhập công thức tính diện tích S của hình thang

1.2. Công thức tính diện tích S hình thang vuông

Hình thang vuông là hình thang với cùng 1 góc vuông và độ cao chủ yếu tự cạnh mặt mày vuông góc với 2 lòng.

Áp dụng công thức tính diện tích S hình thang ngẫu nhiên tao có:

S = h x  (a + b)/ 2 = AD x (AB + CD)/2

Trong đó:

S là diện tích S của hình thang vuông.

a và b là phỏng nhiều năm của 2 cạnh lòng.

h là phỏng nhiều năm cạnh mặt mày vuông góc với 2 lòng.

Tính diện tích S hình thang vuông

Cách tính diện tích S của một hình thang vuông

1.3. Công thức tính diện tích S hình thang cân

Hình thang cân nặng là hình thang với nhị góc kề của một lòng tự nhau;  2 cạnh mặt mày cân nhau và ko tuy nhiên song cùng nhau.

Có 2 phương pháp tính diện tích S của hình thang cân:

(1) – gí dụng công thức tính diện tích S của hình thang ngẫu nhiên (ở mục 1)

(2) – quý khách hàng với tính diện tích S của hình thang bằng phương pháp phân tách nhỏ rồi nằm trong diện tích S của từng phần lại cùng nhau.

Cụ thể:

Ta với hình thang cân nặng ABCD với 2 cạnh mặt mày AD và BC cân nhau (hình mặt mày dưới). Đường cao AH và BK phân tách hình thang rời khỏi trở nên 1 hình chữ nhật ABKH và 2 hình tam giác là ADH, BCK.

Khi ê, vận dụng công thức tính diện tích S hình chữ nhật mang lại ABHK và diện tích S tam giác mang lại ADH và BCK. Kết ngược tính được lấy nằm trong lại cùng nhau tiếp tục rời khỏi diện tích S hình thang ABCD.

Tính diện tích S hình thang cân

2 phương pháp tính diện tích S hình thang cân

>> Tham khảo thêm: Công thức tính chu vi và diện tích S hình tròn

Xem thêm: hoàn cảnh sáng tác chuyện người con gái nam xương

2. Ví dụ về tính chất diện tích S hình thang

Ví dụ 1: Cho một hình thang với chiều nhiều năm cạnh a = 40cm, cạnh b = 28cm và độ cao nối kể từ đỉnh hình mon xuống lòng là 24cm. Hỏi diện tích S của hình thang là bao nhiêu?

Lời giải:

Áp dụng công thức tính diện tích S của hình thang, tao có:

S = h x (a +b)/2  = 24 x  = 816 (cm2)

Vậy diện tích S của hình thang bên trên là 816 (cm2)

Ví dụ 2:

Có một mảnh đất nền hình thang với lòng nhỏ nhắn là 48m, lòng rộng lớn là 60m. Mở rộng lớn nhị lòng về phía ở bên phải của mảnh đất nền với lòng rộng lớn tăng 14m, lòng nhỏ tăng 10m nhận được mảnh đất nền hình thang mới nhất với diện tích S to hơn diện tích S lúc đầu là 72m2. Tính diện tích S mảnh đất nền hình thang lúc đầu.

Lời giải:

Theo đề bài xích, diện tích S gia tăng là diện tích S hình thang với lòng rộng lớn là 14m và lòng nhỏ nhắn là 10m. Từ công thức tính diện tích S của hình thang tao có:

h = (S x 2)/(a + b) = (72 x 2)/(14+10) = 6

Diện tích mảnh đất nền hình thang lúc đầu là: S = 6 x (48 + 60)/2 = 324m²

Bài 3:

Cho 1 hình thang vuông với khoảng cách đằm thắm 2 lòng là 32cm, lòng nhỏ tự ¾ lòng rộng lớn. Tính phỏng nhiều năm 2 lòng lúc biết diện tích S hình thang vuông là 224cm².

Lời giải:

Từ tài liệu câu hỏi tao có:

 • Chiều cao hình thang là 32cm
 • Tổng phỏng nhiều năm nhị lòng là (224 x 2)/32 = 14cm
 • Gọi phỏng nhiều năm lòng nhỏ nhắn là a, phỏng nhiều năm lòng rộng lớn là b, tao có:

a + b = 14 và a = ¾ b

b = 14 x 4/7 = 8cm

Từ ê tính được lòng rộng lớn tự 8cm, lòng nhỏ nhắn tự 6cm

3. Cách tính chu vi hình thang

Chu vi của hình thang tự nằm trong tổng phỏng nhiều năm những cạnh của hình thang. Với từng mô hình thang, tao sẽ sở hữu được những phương pháp tính nhanh chóng rộng lớn. Dưới đó là công thức tính cho từng mô hình thang.

3.1. Cách tính chu vi hình thang bất kỳ

P = a + b + c + d

Trong đó:

 • P là chu vi
 • a, b theo thứ tự là lòng nhỏ nhắn và lòng rộng lớn của hình thang
 • c, d là cạnh mặt mày hình thang.

Công thức tính chu vi hình thang

Công thức tính chu vi của hình thang

3.2. Cách tính chu vi hình thang vuông

Tính chu vi hình thang vuông bằng phương pháp tính với những cạnh mặt mày và cạnh lòng.

P = a + b + c + d

Trong đó:

 • P là chu vi hình thang vuông
 • a, b là nhị cạnh lòng hình thang
 • c, d là cạnh mặt mày hình thang

Tính chu vi của hình thang vuông

Mô mô tả công thức tính chu vi mang lại hình thang vuông

3.3. Cách tính chu vi hình thang cân

Muốn tính chu vi hình thang cân nặng tao lấy phỏng nhiều năm cạnh mặt mày nhân 2 cùng theo với phỏng nhiều năm 2 cạnh lòng.

P = (2 x a) + b + c

Trong đó:

 • P là chu vi hình thang cân
 • b,c là nhị cạnh lòng hình thang
 • a là cạnh mặt mày hình thang

Cách tính chu vi mang lại hình thang cân

Cách tính chu vi của hình thang cân

Từ công thức phía trên, tao cũng rất có thể lần rời khỏi cạnh mặt mày của hình thang nếu như biết chu vi và 2 cạnh lòng. Cách tính 2 cạnh mặt mày của hình thang cân: Lấy chu vi trừ tổng phỏng nhiều năm 2 cạnh lòng, tiếp sau đó phân tách 2.

Công thức: a = [P- (b+c)] /2

Xem thêm: giải pháp bảo vệ môi trường

 

Như vậy, nội dung bài viết bên trên trên đây đang được giúp cho bạn hiểu rằng phương pháp tính chu vi và diện tích của hình thang. Để phần mềm nhanh chóng và đúng chuẩn các bạn nhớ rằng coi phần ví dụ và được Shop chúng tôi trả tra nhập bài xích.

Có thể các bạn quan lại tâm:

 • Diện tích hình bình hành
 • Cách tính diện tích S hình thoi