công thức chung của anken là

Anken là bài học kinh nghiệm cần thiết của chương 6 – Hidrocacbon ko no, ở trong công tác Hóa học tập lớp 11. Bài ghi chép sau đây, Monkey tiếp tục cung ứng cho mình những kiến thức và kỹ năng tổ hợp cụ thể về khái niệm, đặc điểm, phần mềm, cơ hội pha chế của chính nó gần giống phân biệt anken và ankan.

Định nghĩa anken là gì? Đồng đẳng - đồng phân và danh pháp

Theo SGK Hóa học tập 11 (NXB Giáo dục đào tạo Việt Nam) sở hữu khái niệm cực kỳ rõ: “Anken là những hidrocacbon mạch hở tuy nhiên trong phân tử có một link song C=C”.

Bạn đang xem: công thức chung của anken là

Tìm hiểu anken là gì? (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Dãy đồng đẳng anken

Etilen (CH2=CH2) và những hóa học tiếp sau sở hữu công thức anken là C3H6, C4H8, C5H10… sở hữu đặc điểm tương tự động etilen lập trở nên mặt hàng đồng đẳng sở hữu công thức phân tử công cộng CnH2n (n >=2) được gọi là anken hoặc oletin.

Đồng phân

Tìm hiểu đồng phân anken tất cả chúng ta tiếp tục chuồn nhập cụ thể đồng phân kết cấu và đồng phân hình học tập của chính nó.

 • Đồng phân cấu tạo: Etilen và propilen không tồn tại đồng phân anken. Từ C4H8 trở chuồn ứng với 1 công thức phân tử sở hữu những đồng phân anken về địa điểm link song và về mạch cacbon. 
 • Đồng phân hình học: Trong phân tử anken, mạch đó là mạch cacbon lâu năm nhất sở hữu chứa chấp link song C=C. Những anken tuy nhiên từng vẹn toàn tử cacbon ở địa điểm link song liên với nhị group vẹn toàn tử không giống nhau sẽ sở hữu sự phân bổ không khí không giống nhau của mạch chủ yếu xung xung quanh link song. Chính sự phân bổ không giống nhau cơ đưa đến đồng phân về địa điểm không khí của những group vẹn toàn tử gọi là đồng phân hình học tập.
  • Đồng phân cis: Đồng phân sở hữu mạch chủ yếu ở và một phía với link C=C.

  • Đồng phân trans: Đồng phân sở hữu mạch chủ yếu ở về 2 phía không giống nhau của link C=C.

Ví dụ: Với công thức kết cấu CH3-CH=CH-CH3 sở hữu những đồng phân hình học tập như hình bên dưới.

Mô hình phân tử cis-but-2-en (a) và trans-but-2-en (b). (Ảnh: Chụp màn hình hiển thị SGK Hóa học tập 11)

Danh pháp anken là gì?

Cách gọi thương hiệu anken bao hàm thương hiệu thường thì và thương hiệu thay cho thế.

 • Cách hiểu thương hiệu anken thông thường: Được gọi là thương hiệu ankan tuy nhiên thay cho đuôi “an” trở nên “ilen”. Ví dụ như etilen (C2H4), propilen (C3H6), butilen (C4H8).
 • Tên thay cho thế của anken: Xuất vạc kể từ thương hiệu ankan ứng bằng phương pháp thay đổi đuôi “an” trở nên “en”. Từ CH4 trở chuồn, nhập thương hiệu anken cần thiết tăng số chỉ địa điểm vẹn toàn tử cacbon trước tiên chứa chấp link song. Mạch cacbon được viết số kể từ phía sát link song rộng lớn.

Quy tắc được tổ hợp như sau:

 • Chọn mạch C lâu năm nhất và sở hữu chứa chấp link song thực hiện mạch chủ yếu.

 • Đánh số C mạch chủ yếu kể từ phía toạ lạc sát link song nhất.

 • Gọi thương hiệu theo đòi trật tự như sau: Số chỉ địa điểm nhánh + Tên nhánh + Tên C mạch chủ yếu + Số chỉ link song + en. 

Bảng: Tên thay cho thế và một vài ba hằng số cơ vật lý của một vài anken

Tên thay cho thế và một vài ba hằng số cơ vật lý của một vài anken. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Tính hóa học cơ vật lý của anken

Nhắc cho tới đặc điểm cơ vật lý cả anken, tất cả chúng ta ko thể bỏ lỡ một vài ba đặc điểm cần thiết sau:

Tìm hiểu đặc điểm cơ vật lý của anken

 • Trong ĐK thông thường, những anken kể từ C2H4 cho tới C4H8 là hóa học khí; kể từ C5H10 trở chuồn là hóa học rắn hoặc lỏng.

 • Nhiệt nhiệt độ chảy, nhiệt độ chừng sôi, lượng riêng biệt của anken tăng dần dần theo hướng tăng của phân tử khối.

 • Tất cả những anken đều nhẹ nhàng rộng lớn nước (D <1g/cm3).

 • Anken ko tan nội địa.  

XÂY DỰNG NỀN TẢNG TOÁN HỌC VỮNG CHẮC CHO TRẺ TỪ NHỎ VỚI ĐA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC, CHI PHÍ CỰC RẺ CHƯA ĐẾN 2K/NGÀY CÙNG MONKEY MATH.

Tính Hóa chất của anken

Liên kết song C=C bao gồm link σ và một link π (liên kết π kém cỏi bền lâu hơn link σ) vậy nên đơn giản và dễ dàng bị phân hạn chế rộng lớn, tạo ra đặc điểm chất hóa học đặc thù của anken này là đơn giản và dễ dàng nhập cuộc phản xạ nằm trong tạo ra trở nên hợp ý hóa học no ứng.

Tìm hiểu những đặc điểm chất hóa học anken. (Shutterstock.com)

Phản ứng cộng

Phản ứng nằm trong anken bao gồm phản xạ nằm trong hidro, phản xạ nằm trong halogen và phản xạ nằm trong HX.

 • Phản ứng nằm trong hidro của anken: Khi đun rét sở hữu sắt kẽm kim loại niken (hoặc platin/ plaid) thực hiện xúc tác, anken kết phù hợp với hidro tạo ra trở nên ankan ứng. Ví dụ: CH2=CH-CH3 + H2 → CH3-CH2-CH3 (Điều kiện: Ni, nhiệt độ độ)
 • Phản ứng nằm trong halogen: Thực hiện nay thử nghiệm dẫn etilen kể từ từ chuồn nhập hỗn hợp brom, thấy gray clolor đỏ rực của hỗn hợp bị nhạt nhẽo dần dần. Ta sở hữu phương trình như sau: CH2=CH2 + Br2 (nâu đỏ) → CH2Br-CH2Br (1,2-đibrometan, ko màu)

Tiếp tục triển khai ụp hỗn hợp brom nhập ly đựng anken (lỏng), để ý thấy hỗn hợp brom bị rơi rụng color. Ta sở hữu phương trình phản xạ như sau: CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

Thí nghiệm hỗn hợp brom tính năng với anken lỏng. (Ảnh: Chụp màn hình hiển thị SGK Hóa học tập 11)

 • Phản ứng nằm trong HX:  Các anken cũng nhập cuộc nhập phản xạ lộn với nước, hidro halogen (HBr, HCl, HI) và với những axit mạnh. Một số ví dụ minh họa: CH2=CH2 + H-OH → CH3-CH2-OH (Điều khiếu nại H+) hoặc CH2=CH2 + H-Br → CH3-CH2-Br

Các Anken sở hữu cấu tạo ra phân tử ko đối xứng Khi tính năng với HX hoàn toàn có thể sinh rời khỏi lếu hợp ý 2 sản phẩm. Ví dụ như:

CH3-CH=CH2 + HBr → CH3-CHBr-CH3 (2-brompropan – thành phầm chính)

CH3-CH=CH2 + HBr → CH3-CH2-CH2Br (1-brompropan – thành phầm phụ)

Quy tắc nằm trong HX hoặc còn được gọi là quy tắc Maccopnhicop (Markovnikov) sau:

 • Nguyên tử H tiếp tục gắn kèm với vẹn toàn tử cacbon bậc thấp, rõ ràng là C ở link song có rất nhiều H rộng lớn.

 • Nhóm halide (X) tiếp tục gắn kèm với vẹn toàn tử cacbon bậc cao, rõ ràng là C ở link song sở hữu không nhiều H rộng lớn.

 • Sản phẩm chủ yếu của phản xạ đó là thành phầm được tạo ra trở nên theo đòi quy tắc Maccopnhicop.

Phản ứng trùng hợp

Ở nhiệt độ chừng và áp suất cao với hóa học xúc tác tương thích, những phân tử anken hoàn toàn có thể kết phù hợp với nhau tạo ra trở nên những mạch cực kỳ lâu năm và sở hữu phân tử khối rộng lớn.

Ví dụ:

… + CH2=CH2+CH2=CH2+CH2=CH2+…→… -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-… (Điều kiện: Nhiệt chừng, p, xúc tác)

Phương trình thu gọn gàng như sau:

nCH2=CH2 → (-CH­2–CH2-)n (Polietylen hoặc PE)

Phản ứng trùng khớp nằm trong loại phản xạ polime hóa, là quy trình link nhiều phân tử nhỏ kiểu như nhau hoặc tương tự động nhau sẽ tạo trở nên những phân tử rất rộng, gọi là polime. Trong đó:

 • Chất đầu (CH2 = CH2) là monome.

 • -CH2 – CH2– là giắt xích của polime.

 • n là thông số trùng khớp.

Phản ứng oxi hóa 

Phản ứng lão hóa trọn vẹn và phản xạ lão hóa ko trọn vẹn cũng là 1 trong những trong mỗi đặc điểm chất hóa học cần thiết của anken.

Phản ứng lão hóa trả toàn

Khi bị nhen nhóm với oxi, etilen và những đồng đẳng có khả năng sẽ bị cháy và lan rời khỏi nhiệt độ.

CnH2n + 3n/2 O2 → nCO2 + nH2O

Phản ứng lão hóa ko trọn vẹn của anken

Để thực hiện rõ rệt phản xạ lão hóa ko trọn vẹn của anken, tao triển khai thử nghiệm sục khí etilen nhập hỗn hợp KMnO4. Quan sát thấy color của hỗn hợp tiếp tục nhạt nhẽo dần dần và sở hữu kết tủa gray clolor thâm của MnO2.

Ta sở hữu phản xạ như sau:

3CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MNO4 (kết tủa) + 2KOH

Xem thêm: 

 • Ankin là gì? Lý thuyết và giải bài bác tập dượt chi tiết
 • Muối amoni: Chi tiết lý thuyết và bài bác tập dượt kèm cặp điều giải
 • Axit photphoric (H3PO4) là gì? Cấu tạo ra phân tử, đặc điểm, phần mềm và cách thức điều chế

Điều chế anken như vậy nào? 

Cách pha chế anken nhập chống thử nghiệm và phát triển nhập công nghiệp sở hữu sự khác lạ.

Cách pha chế anken nhập chống thí nghiệm

Trong chống thử nghiệm, etilen được pha chế kể từ ancol etylen

C2H5OH → CH2=CH2 + H2O (Điều kiện: H2SO4 đặc, 170 chừng C)

Điều chế etilen kể từ ancol etylic. (Ảnh: Chụp màn hình hiển thị SGK Hóa học tập 11)

Cách pha chế Anken nhập công nghiệp

Trong công nghiệp, anken được pha chế kể từ ankan:

CnH2n+2 → CnH2n + H2 (Điều kiện: Nhiệt chừng, p, xúc tác)

Các anken và dẫn xuất của anken là nguyên vật liệu mang lại quy trình phát triển chất hóa học. Một số phần mềm cần thiết của anken là:

Ứng dụng của anken nhập cuộc sống. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

 • Sử dụng nhập sản xuất màng mỏng dính, ống dẫn nước, bình chứa… bằng phương pháp trùng khớp etilen, propilen, butilen… chiếm được polime.

 • Anken cũng rất được phần mềm nhập phát triển rượu, dẫn xuất halogen hoặc một vài hóa học không giống.

 • Monome được gửi hóa kể từ Etilen nhằm tổ hợp một loạt polime đáp ứng nhu cầu nhu yếu phong phú và đa dạng của cuộc sống, chuyên môn.

Phân biệt anken và ankan

Để phân biệt anken và ankan, tao dùng hỗn hợp brom. Khi ụp brom nhập ly đựng anken (lỏng) tiếp tục thấy hỗn hợp brom bị rơi rụng color trong những lúc cơ ankan thì ko làm mất đi color hỗn hợp brom.

Ngoài brom, tất cả chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng dung dịch tím (KMnO4) nhằm nhận ra anken. Anken làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím nên dễ dàng dạng nhằm nhận ra.

Bài tập dượt về anken SGK Hóa học tập 11 kèm cặp điều giải chi tiết

Sau Khi đang được mò mẫm hiểu những kiến thức và kỹ năng lý thuyết về anken, chúng ta hãy tích cực kỳ thực hiện tăng những bài bác tập dượt nhập SGK nhằm ôn tập dượt và áp dụng ngay lập tức những gì vừa vặn mò mẫm nắm vững.

Xem thêm: chọn phát biểu đúng về thế năng trọng trường

Làm bài bác tập dượt về anken. (Ảnh: Shutterstock.com)

Bài tập dượt 2 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Ứng với công thức C5H10 sở hữu từng nào đồng phân kết cấu ?

A. 4; B. 5 ; C. 3 ;    D. 7

Gợi ý đáp án:

Đáp án thực sự B. 5

Các công thức cấu tạo:

Bài tập dượt 3 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Viết phương trình chất hóa học của phản xạ xẩy ra khi:

a. Propilen tính năng với hidro, đun rét (xúc tác Ni).

b. But-2-en tính năng với hidro clorua.

c. Metylpropen tính năng với nước sở hữu xúc tác axit.

d. Trùng hợp ý but-1-en.

Gợi ý đáp án:

Bài tập dượt 4 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Trình bày cách thức chất hóa học để:

a. Phân biệt metan và etilen.

b. Tách lấy khí metan kể từ lếu hợp ý etilen.

c. Phân biệt nhị bình ko dán nhãn đựng hexan và hex-1-en.

Viết phương trình hoá học tập của phản xạ đang được sử dụng.

Gợi ý đáp án:

a. Lần lượt mang lại metan và etilen trải qua hỗn hợp nước brom, hóa học này thực hiện hỗn hợp nước brom nhạt nhẽo color thì này là etilen, hóa học này ko thực hiện hỗn hợp nước brom nhạt nhẽo color thì này là metan.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

Br2(dd nâu đỏ); CH2Br-CH2Br (không màu)

CH4 ko tính năng với hỗn hợp nước brom

b. Cho lếu hợp ý khí (CH4 và C2H4) trải qua hỗn hợp nước brom dư, C2H4 tiếp tục tính năng với hỗn hợp nước brom, khí sót lại thoát khỏi bình hỗn hợp nước brom là CH4.(PTHH như câu a)

c. Tương tự động câu a

Lần lượt mang lại hexan và hex-1-en trải qua hỗn hợp nước brom, hóa học này thực hiện hỗn hợp nước brom nhạt nhẽo color thì này là hex-1-en, hóa học này ko thực hiện hỗn hợp nước brom nhạt nhẽo color thì này là hexan

PTHH:

CH2=CH-[CH2]3-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-[CH2]3-CH3

Br2(dd nâu đỏ); CH2Br-CHBr-[CH2]3-CH3 (không màu)

Hexan ko tính năng với hỗn hợp nước brom

Bài tập dượt 5 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Chất này tại đây làm mất đi color hỗn hợp brom?

A. Butan

B. but-1-en

C. cacbon đioxi

D. metylpropan

Gợi ý đáp án:

Đáp án thực sự B

PTHH:

CH2=CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

Br2(dd nâu đỏ); CH2Br-CHBr-CH2-CH3(không màu)

Bài tập dượt 6 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Dẫn kể từ từ 3,36 lít lếu hợp ý bao gồm etilen và propilen (đktc) nhập hỗn hợp brom thấy hỗn hợp bị nhạt nhẽo color và không tồn tại khí bay rời khỏi. Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tăng 4,90gam.

a. Viết những phương trình chất hóa học và lý giải những hiện tượng lạ ở thử nghiệm bên trên.

b. Tính bộ phận tỷ lệ về thể tích của từng khí nhập lếu hợp ý ban sơ.

Gợi ý đáp án:

a. Phương trình hóa học:

CH2=CH2 + Br2 (dd, nâu đỏ) → CH2Br-CH2Br (không màu)

CH2=CH-CH3 + Br2 (dd, nâu đỏ) → CH2Br-CHBr-CH3 (không màu)

b. Gọi số mol của etilen và propilen theo thứ tự là x và hắn mol.

Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tăng thêm đó là lượng của lếu hợp ý etilen và propilen.

Ta có:

N(hh) = x+ hắn = 3,36/22.4 = 0.15.

M (hh) = 28x = 42y = 4.9

Giải hệ phương trình tao được x = 0.1 mol và hắn = 0.05 mol.

%VC2H4 = nC2H4 = (0.1/0.15) x 100% = 66.67%.

% VC3H6 = 100% - 66,67% = 33.33%.

Bài tập dượt về Anken - Hóa học tập 11 nhằm những em tự động luyện

Ngoài bài bác tập dượt Anken nhập SGK, bên dưới đấy là một vài bài bác tập dượt không giống nhằm những em tự động luyện:

Bài 1: 2,8 gam anken X làm mất đi color vừa vặn đầy đủ hỗn hợp chứa chấp 8 gam Br2. Hiđrat hóa X chỉ chiếm được một ancol độc nhất. X mang tên là gì?

Bài 2: Hỗn hợp ý khí X bao gồm H2 và C2H4 có tỉ khối đối với He là 3,75. Dẫn X qua quýt Ni nung rét, chiếm được lếu hợp ý khí Y sở hữu tỉ khối đối với He là 5. Tính hiệu suất của phản xạ hiđro hoá?

Bài 3: Dẫn 3,36 lít lếu hợp ý X bao gồm 2 anken là đồng đẳng tiếp đến vào trong bình nước brom dư, thấy lượng bình gia tăng 7,7 gam. Tìm CTPT của 2 anken?

Bài 4: Dẫn kể từ từ 6,72 lit (đktc) lếu hợp ý X bao gồm etilen và propilen và hỗn hợp brom, hỗn hợp brom bị nhạt nhẽo color, và không tồn tại khí bay rời khỏi. Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tăng 9,8 gam. Thành phần tỷ lệ theo đòi thể tích của etilen nhập X là bao nhiêu?

Bài 5: Dẫn 3,36 lít (đktc) lếu hợp ý X bao gồm 2 anken là đồng đẳng tiếp đến vào trong bình nước brom dư, thấy lượng bình gia tăng 7,7 gam. Thành phần phần % về thể tích của nhị anken là bao nhiêu?

Bài 6: Cho hiđrocacbon X phản xạ với brom (trong dung dịch) theo đòi tỉ lệ thành phần mol 1 : 1, chiếm được hóa học cơ học Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản xạ với HBr thì chiếm được nhị thành phầm cơ học sở hữu kết cấu không giống nhau. Tên gọi của X là gì?

Bài 7: Cho H2 và 1 olefin hoàn toàn có thể tích đều nhau qua quýt niken đun rét tao được lếu hợp ý A. tường tỉ khối tương đối của A đối với H2 là 23,2. Hiệu suất phản xạ hiđro hoá là 75%. Công thức phân tử olefin là gì?

Bài 8: Cho hiđrocacbon X phản xạ với brom (trong dung dịch) theo đòi tỷ trọng mol 1: 1 thì được hóa học cơ học Y (chứa 74,08% brom về khối lượng). Khi X phản xạ với HBr thì chiếm được nhị thành phầm cơ học sở hữu kết cấu không giống nhau. Tên gọi của X là gì?

Xem thêm: trên má khuỷu làm thêm đối trọng để làm gì

Bài 9: Trộn 1 mol anken X với một,6 mol H2 rồi dẫn lếu hợp ý qua quýt Ni nung rét chiếm được lếu hợp ý Y. Dẫn lếu hợp ý Y nhập brom dư thấy sở hữu 0,2 mol Br2 đã phản xạ. Hiệu suất phản xạ hiđro hóa là gì?

Bài 10: Hỗn hợp ý X bao gồm H2, C2H4, C3H6 sở hữu tỉ khối đối với H2 là 9,25. Cho 22,4 lit X (dktc) vào trong bình đựng kín đã có sẵn trước không nhiều bột Ni. Đun rét bình một thời hạn chiếm được lếu hợp ý khí Y sở hữu tỉ khối đối với H2 bởi vì 10. Tổng số mol H2 đang được phản xạ là bao nhiêu?

Hy vọng những vấn đề share nhập nội dung bài viết bên trên đang được giúp đỡ bạn hiểu hiểu rộng lớn về anken và vận dụng chất lượng nhập quy trình tiếp thu kiến thức bên trên lớp. Theo dõi trang web của Monkey thông thường xuyên nhằm update những nội dung bài viết share kiến thức và kỹ năng môn Hóa, Vật lý và Toán cùng rất nhiều chủ thể không giống nữa đó.