công suất tiêu thụ của đoạn mạch


Công suất tầm hấp phụ nhập một mạch năng lượng điện xoay chiều bất kì:

Công suất hấp phụ năng lượng điện của mạch năng lượng điện xoay chiều. Hệ số công suất

I. Công suất của mạch năng lượng điện xoay chiều

1. Công suất của mạch năng lượng điện xoay chiều

- Công suất \(P = UIcos\varphi \) là hiệu suất hấp phụ bên trên toàn mạch năng lượng điện, còn hiệu suất \(P{\rm{ }} = {\rm{ }}{I^2}R\) là hiệu suất lan sức nóng Khi mạch với năng lượng điện trở R, 1 phần hiệu suất của mạch bị hao tổn bên dưới dạng hiệu suất lan sức nóng còn phần rộng lớn là hiệu suất tiện ích, Khi ê \(P = {P_{co{\rm{ }}ich}} + {P_{hao{\rm{ phi}}}} \leftrightarrow UIcos\varphi  = {\rm{ }}{P_{co{\rm{ i}}ch}} + {\rm{ }}{I^2}R\)

Mà \(I = \frac{P}{{Uc{\rm{os}}\varphi }} \to {P_{hao{\rm{ phi}}}} = {\left( {\frac{P}{{U\cos \varphi }}} \right)^2}R\)

Từ công thức tính hiệu suất hao tổn bên trên đã cho thấy nhằm thực hiện giảm sút hiệu suất hao tổn thì người tớ mò mẫm cơ hội nâng lên thông số hiệu suất.

Và nhập thực tiễn thì ko dùng những trang bị tuy vậy với thông số hiệu suất \(cos\varphi  < {\rm{ }}0,85\)

- Hiệu suất của mạch năng lượng điện (thiết bị hấp phụ điện) là \({\bf{H}} = \frac{{{P_{co{\rm{ i}}ch}}}}{P}.100\% \)

2. Điện năng hấp phụ của mạch điên

Điện năng hấp phụ của mạch năng lượng điện nhập thời hạn t là: \({\rm{W}} = P..t\)

II. Hệ số công suất

1. Biểu thức của thông số công suất

Trong công thức: \(P = UI\cos \varphi \) thì \(\cos \varphi \) được gọi là thông số hiệu suất.

Vì \(\left| \varphi  \right| < {90^0} \Rightarrow 0 \le \cos \varphi  \le 1\)

2. Tầm cần thiết của thông số hiệu suất nhập quy trình hỗ trợ và dùng năng lượng điện năng

Công suất hấp phụ tầm của những trang bị năng lượng điện nhập nhà máy sản xuất cho tới bởi:

\(P = UI\cos \varphi ,\cos \varphi  > 0\)

Suy ra: \(I = \frac{P}{{U\cos \varphi }}\) nên hiệu suất hao tổn bên trên đàng chạc chuyên chở (có năng lượng điện trở r) là:

Xem thêm: đề toán nâng cao lớp 2

\({P_{hp}} = r{I^2} = \frac{{r.{P^2}}}{{{U^2}{{\cos }^2}\varphi }}\)

Nếu thông số hiệu suất nhỏ thì hiệu suất hao tổn bên trên đàng chạc tiếp tục rộng lớn, vậy nên người tớ cần mò mẫm cơ hội nâng lên thông số.

3. Tính thông số hiệu suất của mạch năng lượng điện RLC nối tiếp

\(\cos \varphi  = \frac{{{U_R}}}{U}\) hoặc \(\cos \varphi  = \frac{R}{Z}\)

Công suất tầm hấp phụ nhập một mạch năng lượng điện xoay chiều bất kì được xem bởi:

\(P = UI\cos \varphi  = {I^2}R\)

=> Công suất hấp phụ nhập mạch năng lượng điện với R,L,C vướng tiếp nối nhau vì chưng hiệu suất lan sức nóng bên trên R.

III. Sơ vật dụng suy nghĩ về hiệu suất hấp phụ của mạch năng lượng điện xoay chiều. Hệ số hiệu suất - Vật lí 12


Bình luận

Chia sẻ

 • Câu C1 trang 81 SGK Vật lý 12

  Giải Câu C1 trang 81 SGK Vật lý 12

 • Câu C2 trang 83 SGK Vật lý 12

  Giải Câu C2 trang 83 SGK Vật lý 12

 • Bài 1 trang 85 SGK Vật lí 12

  Giải bài bác 1 trang 85 SGK Vật lí 12. Công suất năng lượng điện hấp phụ nhập một mạch điện

 • Bài 2 trang 85 SGK Vật lí 12

  Giải bài bác 2 trang 85 SGK Vật lí 12. Trong những câu hỏi sau đây

 • Bài 3 trang 85 SGK Vật lí 12

  Giải bài bác 3 trang 85 SGK Vật lí 12. Hãy lựa chọn câu trúng.

>> Xem thêm

Xem thêm: góc phần tư thứ nhất

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Luyện thi đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo xuất sắc, vừa đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi đua thường xuyên sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.