cơ cấu phân phối khí có nhiệm vụ

Nhiệm vụ, đòi hỏi và phân loại khối hệ thống phân phối khí

Hệ thống phân phối khí với trách nhiệm đóng góp, hé những cửa ngõ mút hút và cửa ngõ xả nhập mô tơ nhóm nhập. Trong nội dung bài viết này mamnontritueviet.edu.vn chia sẻ với chúng ta trách nhiệm, đòi hỏi và phân loại của khối hệ thống phân phối khí.

1. Nhiệm vụ

Hệ thống phân phối khí (cơ cấu phân phối khí) với trách nhiệm đóng góp, hé những cửa ngõ mút hút (nạp), cửa ngõ xả (thải) nhằm hấp thụ chan chứa lếu láo ăn ý (xăng + ko khí) hoặc bầu không khí nhập vào xy lanh và xả tinh khiết khí vẫn cháy ra bên ngoài theo dõi trình tự động thao tác của mô tơ.

Bạn đang xem: cơ cấu phân phối khí có nhiệm vụ

2. Yêu cầu

  – Đảm bảo unique của quy trình trao thay đổi khí;
  – Đóng, hé những xu páp trúng thời điểm;
  – Đảm bảo đóng góp kín chống cháy;
  – Độ hao của cụ thể tối thiểu và giờ kêu nhỏ nhất;
  – Dễ kiểm soát và điều chỉnh, thay thế sửa chữa và thay cho thế Khi hỏng hỏng.

3. Phân loại

3.1 Hệ thống phân phối khí sử dụng xu páp

  – Hệ thống phân phối khí loại xu páp bịa đặt bên;

Xem thêm: sự chênh lệch giữa số người xuất cư và số người nhập cư được gọi là

Xem thêm: vẽ bản đồ việt nam

  – Hệ thống phân phối khí loại xu páp treo;

Hình 1.1: Hệ thống phân phối khí loại xu páp bịa đặt mặt mày (a)
và xu páp treo (b)
Hình 1.1: Hệ thống phân phối khí loại xu páp bịa đặt mặt mày (a) và xu páp treo (b)

  – Hệ thống phân phối khí loại trục cam bên trên nắp máy.

3.2 Hệ thống phân phối khí loại ngăn kéo phân phối (van trượt)

Hình 1.2: Hệ thống phân phối khí loại trục cam bịa đặt bên trên nắp máy (a)
và loại ngăn kéo phân phối (b)

3.3 Hệ thống phân phối khí loại phối kết hợp (vừa ngăn kéo vừa vặn với xu páp)

About The Author

Admin