cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta hiện nay

Câu hỏi:

28/04/2023 2,340

Bạn đang xem: cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta hiện nay

A. tăng tỉ trọng bộ phận ngoài Nhà nước.

B. đang được tạo hình nhiều quần thể công nghiệp. 

Đáp án chủ yếu xác

C. coi tài chính Nhà nước lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu.

D. hạn chế con số và tăng quy tế bào nông trại.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hướng hầu hết nhập di chuyển tổ chức cơ cấu ngành công nghiệp ở Đồng vị sông Hồng là

A. tiến hành gửi giao phó technology, không ngừng mở rộng thị ngôi trường dung nạp. 

B. hấp dẫn những mối cung cấp góp vốn đầu tư, hoàn mỹ mạng lưới hạ tầng. 

C. văn minh hoá hoạt động và sinh hoạt chế biến hóa, cách tân và phát triển ngành trọng tâm. 

D. nâng lên chuyên môn làm việc, tăng nhanh link với nước ngoài.

Câu 2:

Các loại loại vật nhiệt đới gió mùa cướp ưu thế ở VN hầu hết do

A. trực thuộc vùng nội chí tuyến, đồng vị và ụ núi thấp hầu hết. 

B. địa điểm phía trên lối di lưu, thiên di của loại vật, địa hình nhiều chủng loại. 

C. số giờ nắng và nóng nhiều, lượng mưa phân hóa theo đòi những miền đương nhiên. 

D. có khá nhiều cao nguyên trung bộ to lớn, nhiệt độ chừng tăng dần dần kể từ bắc nhập phái nam.

Câu 3:

Giải pháp hầu hết nhằm cách tân và phát triển tổ hợp tài chính biển khơi ở Duyên hải Nam Trung Sở là

A. văn minh hoá hạ tầng vật hóa học, tăng gặp mặt, tạo hình điểm phượt mới. 

B. hấp dẫn góp vốn đầu tư, hoàn mỹ hạ tầng, kiến tạo thế tài chính liên trả. 

C. nâng lên chuyên môn làm việc, tăng nhanh xuất khẩu, bảo đảm loại vật biển khơi. 

D. tăng nhanh link, tăng nhanh hoạt động và sinh hoạt chế biến hóa, nhiều chủng loại ngành nghề nghiệp.

Câu 4:

Sản xuất cây lâu năm ở nước tao hiện tại nay

A. hạn chế quality thành phầm xuất khẩu nòng cốt. 

B. cách tân và phát triển mạnh ở từng những vùng bên trên cả nước. 

C. diện tích S cây thường niên nhỏ rộng lớn cây nhiều năm. 

Xem thêm: trọng tâm của tam giác là gì

D. những vùng đều phải có technology chế biến hóa văn minh.

Câu 5:

Cho bảng số liệu sau:

TỔNG D TRỮ QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM năm ngoái VÀ NĂM 2019

(Đơn vị: Triệu đô la Mỹ)

Năm

Cam-pu-chia

Xin-ga-po

Bru-nây

In-đô-nê-xi-a

2015

6 883

247 534

3 211

103 268

2019

17 033

279 240

4 052

125 339

(Nguồn: Niên giám tổng hợp nước Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)

Theo bảng số liệu, phán xét nào là tại đây đúng vào lúc đối chiếu tổng dự trữ quốc tế của một số trong những vương quốc năm 2019 với năm 2015?

A. In-đô-nê-xi-a tăng nhanh chóng rộng lớn Cam-pu-chia. 

B. Bru-nây tăng nhanh chóng rộng lớn Cam-pu-chia. 

C. Xin-ga-po tăng nhanh chóng rộng lớn Bru-nây. 

D. Cam-pu-chia tăng nhanh chóng rộng lớn Xin-ga-po.

Câu 6:

Vị trí địa lí của nước ta

A. phía trên vòng đai sinh khoáng.  

B. ở nhập vùng có khá nhiều thiên tai. 

C. ở trung tâm Khu vực Đông Nam Á. 

D. trọn vẹn nằm tại vị trí vùng xích đ

Câu 7:

Ý nghĩa hầu hết của việc tăng nhanh xuất khẩu thành phầm cây lâu năm nhiều năm ở Tây Nguyên là

A. di chuyển tổ chức cơ cấu ngành, dùng hiệu suất cao khoáng sản, hấp dẫn vốn liếng. 

B. đưa đến nhiều việc thực hiện mới, tăng thu nhập, thay cho thay đổi tập luyện quán phát hành. 

C. thu nước ngoài tệ, nâng lên hiệu suất cao tài chính, cách tân và phát triển phát hành sản phẩm hoá. 

Xem thêm: văn tả cây an quả lớp 5

D. tăng nhanh link, tạo nên sự phân hoá cương vực, phân bổ lại làm việc.