chu vi hình tròn công thức

Hình tròn trặn là 1 trong những trong mỗi hình học tập giản dị và đơn giản nhất, được dùng rộng thoải mái nhập cuộc sống và những nghành không giống nhau của khoa học tập. Để đo lường diện tích S của một hình trụ, tất cả chúng ta rất có thể dùng một công thức giản dị và đơn giản dựa vào nửa đường kính của hình trụ ê. Hãy nằm trong tìm hiểu hiểu công thức tính diện tích S hình tròn và cơ hội vận dụng nó nhập thực tiễn ở nội dung bài viết sau nằm trong Sakura Montessori – ngôi trường mần nin thiếu nhi montessori nhé.

Định nghĩa về hình trụ, diện tích S hình tròn

Hình tròn trặn là 1 trong những hình học tập quan trọng đặc biệt được tạo nên vị một tụ họp những điểm cơ hội đều nhau bên trên mặt mày phẳng, nhập ê từng điểm ở cơ hội điểm trung tâm của hình trụ một khoảng cách vị nửa đường kính của hình trụ ê. Bán kính là đoạn trực tiếp nối trung tâm hình trụ và ngẫu nhiên điểm nào là bên trên đàng viền của chính nó.

Bạn đang xem: chu vi hình tròn công thức

>>Xem thêm: Cách tính diện tích S hình vuông vắn dễ dàng tiến hành, hiệu suất cao nhất

Công thức tính diện tích S hình tròn

công thức tính diện tích S hình tròn
Hướng dẫn cụ thể phương pháp tính diện tích S hình tròn

Diện tích của một hình trụ là số đo diện tích S phía bên trong đàng viền của hình trụ ê. Nó biểu thị cường độ lắc lưu giữ diện tích S của hình trụ bên trên mặt mày phẳng lì. Công thức tính diện tích S hình trụ là: A = πr^2.

Trong đó:

 • A là diện tích S của hình trụ.
 • r là nửa đường kính của hình trụ.
 • π là hằng số pi, tương tự với khoảng cách thân thích 2 lần bán kính và chu vi của hình trụ, và có mức giá trị xấp xỉ là 3.14 hoặc 22/7.

Để tính diện tích S của hình trụ, tao chỉ việc nửa đường kính của hình trụ và vận dụng công thức bên trên.

Ví dụ: Nếu nửa đường kính của hình trụ là 5 centimet, tao rất có thể tính diện tích S của hình trụ bằng phương pháp thay cho r = 5 nhập công thức trên:

A = πr^2  = 3.14 x 5^2 = 3.14 x 25 = 78.5 cm^2

Vậy diện tích S của hình trụ đem nửa đường kính 5 centimet là 78.5 cm^2.

>>Xem thêm: Tổng thích hợp những công thức tính diện tích S tam giác vừa đủ, chi tiết

Hướng dẫn cụ thể phương pháp tính diện tích S hình tròn

Có tương đối nhiều công thức tính diện tích S hình trụ rất có thể vận dụng nhập vào quy trình học tập và tìm hiểu đi ra điều giải. Cùng SMIS tìm hiểu hiểu cụ thể phương pháp tính diện tích S hình trụ ở trong phần tiếp sau đây.

Tính diện tích S hình trụ theo đuổi phân phối kính

Để tính diện tích S của hình trụ theo đuổi nửa đường kính, tao dùng công thức A = πr^2, Trong đó:

 • A là diện tích S của hình tròn
 • r là nửa đường kính của hình tròn
 • π là hằng số pi, tương tự với khoảng cách thân thích 2 lần bán kính và chu vi của hình trụ.

Ví dụ: Hãy tính diện tích S của một hình trụ đem nửa đường kính 7 centimet.

Bước 1: Xác toan nửa đường kính (r) của hình trụ. Trong tình huống này, nửa đường kính là 7 centimet.

Bước 2: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S của hình tròn:

A = π x r^2 = π x 7^2 =  3.14 x 49 = 153.86 cm^2 (làm tròn trặn cho tới 2 chữ số thập phân)

Vậy diện tích S của hình trụ đem nửa đường kính 7cm là 153.86 cm^2 (làm tròn trặn cho tới 2 chữ số thập phân).

>>Xem thêm: Tại sao học tập Toán với giáo cụ Montessori gom con trẻ khai há suy nghĩ Toán học?

Tính diện tích S hình trụ theo đuổi đàng kính

Để tính diện tích S của hình trụ theo đuổi 2 lần bán kính, tao cần phải biết 2 lần bán kính (d) của hình trụ. Sau ê, tao rất có thể dùng công thức A = π(d/2)^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình trụ.

Bước 1: Xác toan 2 lần bán kính (d) của hình trụ. Đường kính là khoảng cách thân thích nhị điểm bên trên đàng viền của hình trụ và trải qua tâm của hình trụ.

Bước 2: Tính nửa đường kính (r) của hình trụ. Bán kính của hình trụ là nửa 2 lần bán kính, r = d/2.

Bước 3: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình trụ. Thay độ quý hiếm của r nhập công thức A = πr^2 và đo lường độ quý hiếm diện tích S của hình trụ.

Ví dụ: Hãy tính diện tích S của một hình trụ đem 2 lần bán kính 14 centimet.

Bước 1: Xác toan 2 lần bán kính (d) của hình trụ là 14 centimet.

Bước 2: Bán kính của hình trụ là r = d/2 = 14/2 = 7 centimet.

Bước 3: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình trụ.

A = πr^2 = π x 7^2 = 3.14 x 49 = 153.86 cm^2 (làm tròn trặn cho tới 2 chữ số thập phân)

Vậy diện tích S của hình trụ đem 2 lần bán kính 14cm là 153.86 cm^2 (làm tròn trặn cho tới 2 chữ số thập phân).

công thức toán học
Công thức tính diện tích S hình trụ lớp 5

Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức tính chu vi của hình trụ là C = 2πr, nhập ê C là chu vi, r là nửa đường kính và π là 1 trong những hằng số được xác lập vị tỷ số thân thích chu vi và 2 lần bán kính của một hình trụ đem nửa đường kính vị 1.

Từ ê tao tiếp tục tính được diện tích S hình trụ vị công thức sau: S = C^2 / 4π                Trong đó:

 • S là diện tích S hình tròn
 • C là chu vi hình tròn
 • π là 1 trong những hằng số (π = 3.14)

Ví dụ: Hãy tính chu vi và diện tích S của một hình trụ đem nửa đường kính là 5 centimet.

Xem thêm: đh tài chính marketing điểm chuẩn

C = 2πr = 2 x 3.14 x 5 = 31.4 centimet (làm tròn trặn cho tới 1 chữ số thập phân)

S= C^2 / 4π = 31.4 ^2/ 4 x 3.14 = 78.5 cm^2

Vậy chu vi của hình trụ đem nửa đường kính là 5 centimet là 31.4 cm

Diện tích của hình trụ là: 78.5 cm2 (làm tròn trặn cho tới 1 chữ số thập phân).

Phương pháp Montessori đem gì?

Các dạng bài xích thói quen diện tích S hình trụ quen thuộc thuộc

công thức tính diện tích S hình tròn
Các dạng bài xích thói quen diện tích S hình trụ quen thuộc thuộc

Dưới đó là một số trong những dạng bài xích luyện thân thuộc về tính chất diện tích S hình tròn:

Cho nửa đường kính của hình trụ, tính diện tích S của hình tròn

Ở dạng bài xích luyện này, các bạn sẽ giành được dữ khiếu nại là nửa đường kính r, kể từ này sẽ tính diện tích S của hình trụ ê theo đuổi công thức: S = πR2. Còn nếu như cho tới 2 lần bán kính d thì kể từ d => r rồi kể từ ê tính được S.

Ví dụ: Nếu nửa đường kính của một hình trụ là 5cm, thì diện tích S của hình trụ ê là:

Diện tích hình trụ = π x (bán kính)² = π x (5)² = 78.5 cm2

(với π được xấp xỉ là 3.14)

Cho chu vi của hình trụ, tính diện tích S của hình tròn

Dạng bài xích luyện này bạn đã sở hữu tài liệu là chu vi hình trụ C, nhưng mà C= 2πr. Từ ê chúng ta có thể tính được diện tích S hình trụ theo đuổi công thức: S= C^2 / 4π. Tại phía trên chúng ta cũng rất có thể tìm ra nửa đường kính r dễ dàng và đơn giản.

Ví dụ: lõi chu vi hình trụ C= 40 centimet, tính diện tích S hình trụ ê.

Ta đem S= C^2 / 4π = 40^2 / 4π = 127,38 cm2.

Cho diện tích S của hình trụ, tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình trụ.

Nếu chúng ta đem diện tích S của hình trụ, chúng ta có thể tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình trụ như sau:

 • r = √(A/π), nhập ê r là nửa đường kính của hình trụ và A là diện tích S của hình trụ.
 • d = 2r, nhập ê d là 2 lần bán kính của hình trụ và r là nửa đường kính của hình trụ.

Cho diện tích S của hình trụ, tính chu vi của hình tròn

Nếu chúng ta biết diện tích S của hình trụ, chúng ta có thể tính chu vi của hình trụ bằng phương pháp dùng công thức sau: C = 2 x π x r hoặc C = π x d

Vì vậy, nhằm tính chu vi của hình trụ lúc biết diện tích S, tao cần thiết tiến hành quá trình sau: Tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình trụ bằng phương pháp dùng công thức r = √(Diện tích / π) hoặc d = √(4 x Diện tích / π) hoặc dùng nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính tính được ở bước 1 nhằm tính chu vi của hình trụ bằng phương pháp dùng công thức bên trên.

Cho nửa đường kính của một hình trụ và một đàng vuông góc tách qua chuyện tâm hình trụ, tính diện tích S của phần vòng tròn trặn bị tách.

Giả sử nửa đường kính của hình trụ là r và đàng vuông góc tách qua chuyện tâm hình trụ đem chiều lâu năm là d. Ta rất có thể dùng những công thức sau nhằm tính diện tích S của phần vòng tròn trặn bị cắt:

 • Tính diện tích S của phần vòng tròn trặn bị tách khi d < 2r:

Trong tình huống này, phần vòng tròn trặn bị tách là 1 trong những phần của vòng tròn trặn đem nửa đường kính vị d/2. Do ê, diện tích S của phần vòng tròn trặn bị tách là: S = (1/2) x r^2 x (2 x arcsin(d/2r) – sin(2 x arcsin(d/2r)))

 • Tính diện tích S của phần vòng tròn trặn bị tách khi d ≥ 2r:

Trong tình huống này, phần vòng tròn trặn bị tách là 1 trong những phần của vòng tròn trặn đem nửa đường kính vị r và được tách vị một hình vuông vắn có tính lâu năm cạnh vị r. Do ê, diện tích S của phần vòng tròn trặn bị tách là: S = r^2 x (π/4 – 4 x arcsin(1/√2 – d/2r) + 2 x √2 x (d/2r – 1/2) )

Trong ê, arcsin là hàm sin ngược và π là hằng số pi.

Tham khảo một số trong những bài xích luyện về tính chất diện tích S hình tròn

Dưới đó là một số trong những bài xích luyện về tính chất diện tích S của hình tròn:

Bài 1: Tính diện tích S của một hình trụ đem nửa đường kính 5cm?

Giải:

 • Diện tích hình trụ = π x phân phối kính^2 = π x 5^2 = 78.5 cm^2

Bài 2: Một vòng tròn trặn đem chu vi là 62.8 centimet. Tính diện tích S của vòng tròn trặn đó?

Giải:

 • Chu vi hình trụ = 2 x π x nửa đường kính => 62.8 = 2πr => r = 62.8 / (2π) ≈ 10 cm
 • Diện tích hình trụ = π x phân phối kính^2 = π x 10^2 = 314 cm^2

Bài 3: Một hình trụ đem chu vi vị với diện tích S của một hình vuông vắn đem cạnh vị 8 centimet. Tính diện tích S của hình trụ đó?

Giải:

 • Chu vi hình trụ = π x đàng kính
 • Diện tích hình vuông vắn = d ^2 = 8^2 = 64cm^2
 • Chu vi hình trụ = diện tích S hình vuông vắn => π x 2 lần bán kính = 64
 • Đường kính hình trụ = 64 / π ≈ đôi mươi.3718 cm
 • Bán kính hình trụ = 2 lần bán kính / 2 ≈ 10.1859 cm
 • Diện tích hình trụ = π x phân phối kính^2 = π x (10.1859)^2 ≈ 326.73 cm^2

Bài 4: Một cái đĩa CD đem 2 lần bán kính 12cm. Tính diện tích S phần mặt mày của cái đĩa CD?

Xem thêm: vẽ áo dài lớp 9

Giải:

 • Bán kính hình trụ = 2 lần bán kính / 2 = 12 / 2 = 6 cm
 • Diện tích hình trụ = π x phân phối kính^2 = π x 6^2 ≈ 113.1 cm^2

>>Xem thêm: Cách tập luyện suy nghĩ cho tới con trẻ bên trên ngôi trường mần nin thiếu nhi quốc tế

Hy vọng những share về công thức tính diện tích S hình trụ ở bên trên cùng theo với bài xích luyện ví dụ  sẽ hỗ trợ những con cái hiểu và thích nghi với những phương pháp tính diện tích S của hình trụ và áp dụng nhập vào học hành.

Tác giả

Bình luận