chu kì dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào

Câu hỏi:

29/09/2019 152,377

Bạn đang xem: chu kì dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào

A. lực cản của môi trường thiên nhiên.

C. ĐK kích ứng ban sơ cho tới con cái rung lắc xấp xỉ.

D. khối lượng của vật và chừng cứng của xoắn ốc.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án D

+ Chu kì xấp xỉ của con cái rung lắc xoắn ốc tùy theo lượng của vật và chừng cứng  của xoắn ốc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sau đây không đúng:

A. Tần số của xấp xỉ chống bức vì thế tần số của lực chống bức.

B. Tần số của xấp xỉ chống bức luôn luôn vì thế tần số xấp xỉ riêng biệt.

C. Chu kì của xấp xỉ chống bức hoàn toàn có thể ko vì thế chu kì của xấp xỉ riêng biệt.

D. Chu kì của xấp xỉ chống bức vì thế chu kì của lực chống bức.

Câu 2:

Lực kéo về nhập xấp xỉ điều hòa

A. chuyển đổi theo đuổi thời hạn, nằm trong trộn với véc tơ vận tốc tức thời.

B. biến thay đổi theo đuổi thời hạn, ngược trộn với véc tơ vận tốc tức thời.

C. chuyển đổi theo đuổi thời hạn, ngược trộn với li chừng.

D. khi qua chuyện địa điểm thăng bằng có tính rộng lớn cực to.

Câu 3:

Tại điểm sở hữu vận tốc trọng ngôi trường g, một con cái rung lắc xoắn ốc treo trực tiếp đứng đang được xấp xỉ điều tiết. sành bên trên địa điểm thăng bằng của vật thì chừng dãn của xoắn ốc là Δl0. Chu kì xấp xỉ của con cái rung lắc này là

Xem thêm: đường chéo hình hộp chữ nhật

Câu 4:

Trong tình huống nào là tại đây, sự tắt dần dần nhanh chóng của xấp xỉ là sở hữu lợi

A. Quả rung lắc đồng hồ thời trang.

B. con cái rung lắc đơn nhập chống thực nghiệm.

C. Khung xe cộ siêu xe sau thời điểm trải qua điểm không phẳng.

D. Con rung lắc xoắn ốc nhập chống thực nghiệm.

Câu 5:

Một con cái rung lắc đơn sở hữu chiều lâu năm l, vật sở hữu trọng lượng là 2 N, Khi vật trải qua địa điểm sở hữu véc tơ vận tốc tức thời cực to thì trương lực của thừng vì thế 4 N. Sau thời hạn 0,25T tiếp theo sau (với T là chu kì xấp xỉ của con cái lắc) trương lực của thừng có mức giá trị bằng

A. 0,5 N.

B. 2,0 N.

C. 2,5 N.

D. 1,0 N.

Câu 6:

Chọn đáp án sai khi nói đến xấp xỉ cơ điều tiết với biên chừng A.

A. Khi vật chuồn từ vựng trí thăng bằng đi ra biên thì chiều của véc tơ vận tốc tức thời ngược với chiều của vận tốc.

B. Khi vật chuồn từ vựng trí thăng bằng đi ra biên thì kích cỡ của vận tốc tăng.

C. Quãng đàng vật chuồn được nhập 1 phần tư chu kì xấp xỉ là A.

Xem thêm: tiểu sử ngắn gọn về bác

D. Khi vật chuồn kể từ biên về địa điểm thăng bằng thì chiều của véc tơ vận tốc tức thời cùng theo với chiều của vận tốc.