chiều của lực lo ren xơ được xác định bằng

Câu hỏi:

06/06/2020 19,873

Bạn đang xem: chiều của lực lo ren xơ được xác định bằng

A. Qui tắc bàn tay trái

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn: A

 Chiều của lực Lorenxơ được xác lập tự qui tắc bàn tay ngược.Nội dung quy tắc bàn tay trái: Xoè bàn tay ngược hứng những lối chạm màn hình kể từ, chiều kể từ cổ tay cho tới những ngón tay chỉ chiều vận động của năng lượng điện thì ngón tai cái choãi ra 90° chỉ chiều của lực Lorenxơ ứng vói năng lượng điện dương và ngược hướng lực Lorenxơ với năng lượng điện âm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là bên dưới đó là Đúng?Cho một quãng chạc dẫn đem loại năng lượng điện I bịa đặt tuy nhiên song với lối mức độ kể từ, chiều của loại năng lượng điện ngược hướng với chiều của lối mức độ kể từ. 

A. Lực kể từ luôn luôn tự ko Lúc tăng mức độ loại điện

B. Lực kể từ tăng Lúc tăng mức độ loại năng lượng điện.

C. Lực kể từ tách Lúc tăng mức độ loại điện

D. Lực kể từ thay đổi chiều Lúc tao thay đổi chiều loại điện

Câu 2:

Phát biểu nào là sau đó là ko đúng?

Một đoạn chạc dẫn trực tiếp đem loại năng lượng điện I bịa đặt vô kể từ ngôi trường đều thì

A. lực kể từ ứng dụng lên từng phần của đoạn dây

B. lực kể từ chỉ ứng dụng vô trung điểm của đoạn dây

C. lực kể từ chỉ ứng dụng lên đoạn chạc Lúc nó ko tuy nhiên song với lối mức độ kể từ.

D. lực kể từ ứng dụng lên đoạn chạc đem nơi đặt là trung điểm của đoạn chạc.

Câu 3:

Phát biểu nào là tại đây là không đúng?

A. Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù mang đến kể từ ngôi trường về mặt mày ứng dụng lực

B. Độ rộng lớn của chạm màn hình kể từ được xác lập theo đòi công thức B=FIlsinα phụ nằm trong vô độ mạnh loại năng lượng điện I và chiều lâu năm đoạn chạc dẫn bịa đặt vô kể từ trường

C. Độ rộng lớn của chạm màn hình kể từ được xác lập theo đòi công thức B=FIlsinα không tùy theo độ mạnh loại năng lượng điện I và chiều đài đoạn chạc dẫn bịa đặt vô kể từ trường

D. Cảm ứng kể từ là đại lượng vectơ

Xem thêm: diện tích xq hình nón

Câu 4:

Hai chạc dẫn trực tiếp, lâu năm tuy nhiên song xa nhau 32 (cm) vô không gian, độ mạnh loại năng lượng điện điều khiển xe trên chạc một là I1 = 5 (A), độ mạnh loại năng lượng điện điều khiển xe trên chạc 2 là I2. Điểm M nằm trong mặt mày phẳng phiu 2 loại năng lượng điện, ngoài khoảng tầm 2 loại năng lượng điện và cơ hội loại I2 8 (cm). Để chạm màn hình kể từ bên trên M tự ko thì loại năng lượng điện I2 có

A. độ mạnh I2 =  2 (A) và nằm trong chiều với I1

B. độ mạnh I2 =  2 (A) và ngược hướng với I1

C. độ mạnh I2 =  1 (A) và nằm trong chiều với I1

D. độ mạnh I2 =  1 (A) và ngược hướng với I1

Câu 5:

Một loại năng lượng điện trực tiếp, lâu năm đem độ mạnh trăng tròn (A), chạm màn hình kể từ bên trên điểm M cơ hội loại năng lượng điện 5 (cm) có tính rộng lớn là:

A. 8.10-5 (T)

B. 8π.10-5 (T)

C. 4.10-6 (T)

D. 4π.10-6 (T)

Câu 6:

Chiều của lực Lorenxơ dựa vào vào 

A. Chiều vận động của phân tử đem điện

B. Chiều của lối mức độ từ

C. Điện tích của phân tử đem điện

D. Cả 3 nhân tố trên

Câu 7:

Phát biểu nào là tại đây là không đúng?

A. Lực kể từ ứng dụng lên loại năng lượng điện đem phương vuông góc với loại điện

B. Lực kể từ ứng dụng lên loại năng lượng điện đem phương vuông góc với lối chạm màn hình từ

C. Lực kể từ ứng dụng lên loại năng lượng điện đem phương vuông góc với mặt mày phẳng phiu chứa chấp loại năng lượng điện và lối chạm màn hình từ

Xem thêm: chọn phát biểu đúng về thế năng trọng trường

D. Lực kể từ ứng dụng lên loại năng lượng điện đem phương tiếp thuyến với những lối chạm màn hình từ