chỉ dùng dung dịch koh để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây

Câu hỏi:

28/03/2020 55,614

Đáp án C

Dùng hỗn hợp KOH hoàn toàn có thể phân biệt group chất Mg, Al2O3, Al               

Chất

Phương trình phản ứng

Hiện tượng

Mg

Không phản ứng

Chất rắn không biến thành hòa tan.

Al2O3

Al2O3 + NaOH →2NaAlO2 + H2O

Chất rắn bị hòa tan, tuy nhiên ko giải tỏa khí.

Al

2Al + 2NaOH + 2H2O→2NaAlO2 + 3H2

Chất rắn bị hòa tan và giải tỏa khí.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có những sắt kẽm kim loại riêng lẻ sau: Na, Mg, Al, Ba. Để phân biệt những sắt kẽm kim loại này chỉ được sử dụng tăng hỗn hợp hoá hóa học này sau đây?

A. Dung dịch HCl

B. Dung dịch NaOH cực kỳ loãng

C. Dung dịch Na2CO3

D.  Nước

Câu 2:

Chất Z với phản xạ với hỗn hợp HCl, còn Lúc phản xạ với hỗn hợp nước vôi vô dẫn đến hóa học kết tủa. Chất Z là

A. NaHCO3

B. CaCO3

C. Ba(NO3)2

D. AlCl3

Câu 3:

Để phân biệt 2 hỗn hợp Fe(NO3)2 và FeCl2 người tớ sử dụng hỗn hợp ?

A. HCl

Xem thêm: ever since it was first

B. NaCl

C. NaOH

D. NaNO3

Câu 4:

Để phân biệt 4 ly nước: ly 1 chứa chấp nước chứa chấp, ly 2 chứa chấp nước cứng trong thời điểm tạm thời, ly 3 chứa chấp nước cứng vĩnh cửu, ly 4 chứa chấp nước cứng toàn phần. cũng có thể thực hiện bằng phương pháp là:

A. chỉ sử dụng hỗn hợp HCl

B. hâm sôi nước, sử dụng hỗn hợp Na2CO3

C. chỉ sử dụng Na2CO3

D. hâm sôi nước, sử dụng hỗn hợp NaCl

Câu 5:

Các hóa học khí X, Y, Z, R, T thứu tự được dẫn đến kể từ những quy trình phản xạ sau:

(1) Thuốc tím ứng dụng với hỗn hợp axit clohiđric quánh.

(2) Sắt sunfua ứng dụng với hỗn hợp axit clohiđric.

(3) Nhiệt phân kali clorat, xúc tác mangan đioxit.

(4) Nhiệt phân quặng đolomit.

(5) Đốt quặng pirit sắt.

Số hóa học khí ứng dụng được với hỗn hợp KOH là :

A. 2

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 6:

Thuốc demo dùng để làm phân biệt những hỗn hợp riêng lẻ, tổn thất nhãn: NaCl, HCl, NaHSO4, Na2CO3

A. KNO3

B. NaOH

C. BaCl2

Xem thêm: công thức tính nguyên hàm

D. NH4Cl