chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh

Câu hỏi:

15/08/2019 87,062

D. NaCl.

Bạn đang xem: chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh

Đáp án chủ yếu xác

Chất năng lượng điện li mạnh bao gồm axit mạnh, bazơ mạnh và đa số những muối hạt.

Chọn D.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập hợp ý những ion này tại đây rất có thể tồn bên trên đôi khi vô và một dung dịch?

A. NH4+, Na+, HCO3-, OH-.

B. Fe2+, NH4+, NO3-, SO42-.

C. Na+, Fe2+, OH-, NO3-.

D. Cu2+, K+, OH-, NO3-.

Câu 2:

Phương trình ion thu gọn: Ca2+ + CO32- → CaCO3 là của phản xạ xẩy ra thân thích cặp hóa học này sau đây?

(1) CaCl2 + Na2CO3                        (2) Ca(OH)2 + CO2

(3) Ca(HCO3)2 + NaOH                  (4) Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3

A. (1) và (2).

B. (2) và (3).

C. (1) và (4).

D. (2) và (4).

Câu 3:

Trong những cặp hóa học tiếp sau đây, cặp hóa học này nằm trong tồn bên trên vô một dung dịch?

A. NaAlO2 và HCl.

B. AgNO3 và NaCl.

Xem thêm: trên má khuỷu làm thêm đối trọng để làm gì

C. NaHSO4 và NaHCO3.

D. CuSO4 và AlCl3.

Câu 4:

Chất này sau đó là hóa học năng lượng điện li yếu?

A. NaCl.

B. AgCl.

C. HI.

D. HF.

Câu 5:

Dung dịch axit mạnh H2SO4 0,1M có:

A. pH = 1.

B. pH > 1.

C. pH < 1.

D. [H+] > 0,2M.

Câu 6:

Chất này sau đó là hóa học năng lượng điện li mạnh?

A. NaOH.

B. HF.

C. CH3COOH.

Xem thêm: trọng tâm của tam giác là gì

D. C2H5OH.