chất nào sau đây tác dụng với nước sinh ra khí h2

YOMEDIA

Mã câu hỏi: 162670

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Xem thêm: sông núi nước nam vua nam ở

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội điểm chuẩn 2022

CÂU HỎI KHÁC

 • Ở nhiệt độ chừng thông thường, sắt kẽm kim loại Fe thuộc tính được với hỗn hợp này sau đây:
 • Dung dịch này tại đây thực hiện quỳ tím trả thanh lịch color xanh?
 • Dung dịch này tại đây thuộc tính được với Al(OH)3?
 • Sắt với số lão hóa +2 nhập ăn ý hóa học này sau đây?
 • Tro thực vật được dùng như 1 loại phân bón hỗ trợ yếu tắc kali cho tới cây chứa chấp muối bột kali cacbonat, Công thức của kali cacbonat là
 • Chất này tại đây được dùng để làm thực hiện mượt nước với tính cứng vĩnh của
 • Dung dịch này tại đây với pH < 7?
 • Khí thải của một trong những xí nghiệp với chứa chấp khí sunfurơ tạo ra ô nhiễm và độc hại không gian. Công thức của khí sunfurơ là
 • Tên gọi của este CH3COOCH3 là
 • Số group cacboxyl (COOH) nhập phân tử glyxin là
 • Chất này tại đây thuộc tính với nước sinh rời khỏi khí H2?
 • Kim loại này sau đấy là sắt kẽm kim loại kiềm?
 • Ion sắt kẽm kim loại này tại đây với tính lão hóa mạnh nhất?
 • Thủy phân tristearin (C17H35COOC3H5) nhập hỗn hợp NaOH, nhận được muối bột với công thức là
 • Chất này tại đây thuộc tính với hỗn hợp NaHCO3 sinh rời khỏi khí CO2?
 • Ở ĐK thông thường, hóa học này tại đây làm mất đi color hỗn hợp Br2?
 • Kim loại này tại đây pha chế được vì thế cách thức thủy luyện?
 • Số vẹn toàn tử oxi nhập phân tử glucozơ là
 • Có Chất X với công thức FeSO4. Tên gọi của X là
 • Polime này tại đây được pha chế vì thế phản xạ trùng ngưng?
 • Cho 2,25 gam H2NCH2COOH thuộc tính không còn với hỗn hợp NaOH, nhận được hỗn hợp chứa chấp m gam muối bột. Giá trị của m là
 • Khi nhen nhóm cháy trọn vẹn 3,51 gam láo ăn ý glucozo và saccacrozo cần thiết vừa phải đầy đủ 0,12 mol O2, nhận được CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là
 • Phát biểu này tại đây sai?
 • Thủy phân saccarozơ, nhận được nhì monosaccarit X và Y. Chất X với nhập huyết người và với độ đậm đặc khoảng tầm 0,1%. Phát biểu này tại đây đúng?
 • Hòa tan không còn 0,81 gam Al nhập hỗn hợp NaOH, nhận được V ml khí H2 (đktc). Giá trị của V là
 • Cho lá kẽm mỏng tanh nhập ống thử đựng 2 ml hỗn hợp hóa học X, thấy lá kẽm tan dần dần và với lớp bọt do khí tạo ra bay rời khỏi. Chất X là:
 • Cho hỗn hợp NaOH dư nhập hỗn hợp bao gồm Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3, nhận được kết tủa X. Cho X thuộc tính với lượng dư hỗn hợp H2SO4 (đặc, nóng), nhận được hỗn hợp chứa chấp muối bột.
 • Phát biểu này tại đây đúng?
 • Hòa tan không còn 1,8 gam sắt kẽm kim loại R (hóa trị II) nhập hỗn hợp H2SO4 loãng, nhận được 0,075 mol H2 Kim loại R là
 • Có từng nào tơ tổ hợp trong những tơ: xenlulozơ axetat, visco, nitron, nilon-6,6?
 • Nung lạnh lẽo m gam láo ăn ý X bao gồm Mg, Al và Cu nhập O2 dư, nhận được 13,1 gam láo ăn ý Y bao gồm những oxit. Hoàn tan không còn Y vì thế lượng vừa phải đầy đủ hỗn hợp bao gồm HCl 1M và H2SO4 1M, nhận được hỗn hợp chứa chấp 34,6 gam láo ăn ý muối bột hòa hợp. lõi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là
 • Khi thủy phân không còn 3,42 gam láo ăn ý X bao gồm nhì este đơn chức, mạch hở thì nên vừa phải đầy đủ 0,05 mol NaOH, nhận được một muối bột và láo ăn ý Y bao gồm nhì ancol nằm trong sản phẩm đồng đẳng. Đốt cháy không còn Y nhập O2 dư nhận được CO2 và m gam H2O. Giá trị m là
 • Nhiệt phân trọn vẹn 11,88 gam X (là muối bột ở dạng dìm nước), nhận được khỉ và hơi) và 3,24 gam một hóa học rắn Z. Hấp thụ không còn Y nhập nước, nhận được hỗn hợp T. Cho 80 ml hỗn hợp NaOH 1M nhập T, nhận được hỗn hợp chỉ có một muối bột, lượng của muối bột là 6,8 gam. Phần trăm lượng yếu tắc oxi nhập X là
 • Cho những tuyên bố sau: (a) Trong mật ong với chứa chấp fructozơ và glucozơ.
 • Thí nghiệm xác lập lăm le tính vẹn toàn tử cacbon và hiđro nhập phân tử saccarozơ được tổ chức theo đòi công việc sau:
 • Cho những sơ thiết bị phản ứng:
 • Hỗn ăn ý E bao gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Cho m gam E thuộc tính trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư, nhận được 86,76 gam láo ăn ý nhì muối bột. Nếu nhen nhóm cháy không còn m gam E thì nên vừa phải đầy đủ 7,47 mol O2, nhận được H2O và 5,22 mol CO2. Khối lượng của X nhập m gam E là
 • Cho láo ăn ý E bao gồm phụ vương hóa học X, Y và ancol propylic, X, Y là nhì anin tiếp đến nhau nhập sản phẩm đồng đẳng, phân tử X, Y đều sở hữu nhì group NH2 và góc hiđrocacbon ko no, MX MY. Khi nhen nhóm cháy không còn 0,5 mol E cần thiết vừa phải đầy đủ 2,755 mol O2, nhận được H2O, N2 và 1,77 mol CO2. Phần trăm lượng của X nhập E là
 • Hỗn ăn ý E bao gồm phụ vương este mạch hở X, Y và Z, nhập bại với cùng 1 este nhì chức và nhì este đơn chức: Mx MY MZ. Cho 29,34 gam E thuộc tính trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư, nhận được láo ăn ý những ancol no và 31,62 gam láo ăn ý muối bột của nhì axit cacboxylic tiếp đến nhập nằm trong đồng đẳng. Khi nhen nhóm cháy không còn 29,34 gam E thì nên vừa phải đầy đủ 1,515 mol O2, nhận được H2O và 1,29 mol CO2. Khối lượng của Y nhập 29,34 gam E là
 • Thực hiện nay những thực nghiệm sau: (8) Cho láo ăn ý Ba và Al (tỉ lệ mol ứng 1: 2) nhập nước (d

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA