cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước

1. Lặp

- Cấu trúc lặp là một trong tinh chỉnh và điều khiển triển khai việc làm lặp cút tái diễn trùng hợp đầy đủ số lượt lặp hoặc khi một ĐK nào là này còn trúng.

Bạn đang xem: cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước

- Quá trình lặp ko thể giới hạn được gọi là quy trình lặp vô hạn. Vấn đề này xẩy ra khi ĐK để dừng lại lặp không thể bị biến hóa độ quý hiếm sau từng lượt lặp. Khi cơ nhằm bay lặp vô hạn, cần phải có những câu mệnh lệnh được cho phép bay ngay lập tức ngoài lặp.

- Có nhì loại cấu tạo lặp: lặp với số lượt biết trước và lặp với số lượt không biết trước.

2. Lặp đem số lượt biết trước và câu lệnh for-do

Dạng lặp với số lượt biết trước dùng làm triển khai câu mệnh lệnh một trong những lượt xác lập. Dạng này người sử dụng một biến hóa điều khiến cho vòng lặp. Trong Pascal từng lượt triển khai câu mệnh lệnh thì biến hóa điều khiến cho (giả sử là i) được tự động hóa tăng (nhận độ quý hiếm tiếp theo sau là succ(i)) hoặc hạn chế (nhận độ quý hiếm nhỏ rộng lớn ngay lập tức trước pred(i)). Đến khi biến hóa tinh chỉnh và điều khiển đạt độ quý hiếm xác lập thì vòng lặp kết giục.

Câu mệnh lệnh for- bởi với nhì dạng tiến thủ và lùi:

- Dạng lặp tiến thủ :

for <biến đếm>:= <giá trị đầu> to tát <giá trị cuối> bởi <câu lệnh> ;

- Dạng lặp lùi:

for <biến đếm>:= <giá trị cuối> dowto <giá trị đầu> bởi <câu lệnh> ;

Trong đó:

- biến hóa kiểm đếm là biến hóa đơn, thông thường đem loại vẹn toàn.

- độ quý hiếm đầu, độ quý hiếm cuối là những biểu thức nằm trong loại với biến hóa kiểm đếm và độ quý hiếm đầu nên nhỏ rộng lớn hoặc vì như thế độ quý hiếm cuối. Nếu độ quý hiếm đầu to hơn độ quý hiếm cuối thì vòng lặp ko được triển khai.

Hoạt động của mệnh lệnh for-do:

Ở dạng lặp tiến thủ, câu mệnh lệnh viết lách sau kể từ khóa phải thực hiện nay tuần tự động, với biến hóa kiểm đếm theo thứ tự nhận độ quý hiếm kể từ độ quý hiếm đầu cho tới độ quý hiếm cuối.

Hoặc sinh hoạt của dạng lặp tiến thủ hoàn toàn có thể được trình diễn giải như sau:

Bước 1: Biến tinh chỉnh và điều khiển nhận độ quý hiếm đầu.

Bước 2: Nếu độ quý hiếm biến hóa tinh chỉnh và điều khiển nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối thì gửi cho tới bước 4. Cách 3: {giá trị biến hóa tinh chỉnh và điều khiển vì như thế độ quý hiếm cuối} triển khai câu mệnh lệnh, tiếp sau đó giới hạn lặp, gửi cho tới câu mệnh lệnh tiếp theo sau vòng lặp.

Bước 4: Thực hiện nay câu mệnh lệnh sau bởi và tăng biến hóa điều khiên cho tới độ quý hiếm tiếp theo sau.

Xem thêm: các thì trong tiếng anh lớp 7

Ở dạng lặp lùi, câu mệnh lệnh viết lách sau kể từ khóa bởi được triển khai tuần tự động, với biến hóa kiểm đếm theo thứ tự nhận độ quý hiếm kể từ độ quý hiếm đầu cho tới độ quý hiếm cuối.

Ở dạng lặp lùi này độ quý hiếm của biến hóa điểu khiên được tự động hóa hạ xuống độ quý hiếm tiếp theo sau sau từng lượt lặp.

Lưu ý: Trong vòng lặp ko được chứa chấp mệnh lệnh thực hiện thay cho thay đổi độ quý hiếm của biến hóa tinh chỉnh và điều khiển vì như thế sẽ gây nên đi ra biểu hiện khó khăn theo đòi dõi và cai quản lí vòng for-do.

3. Lặp với số lượt không biết trước và câu mệnh lệnh while-do

• Lặp với số lượt không biết trước đem nhì dạng:

Dạng 1 : Trong khi <điều kiện> còn trúng thì còn triển khai <công việc>

Dạng 2: Còn triển khai <công việc> trong những khi <điều kiện> còn trúng.

Trong dạng 1, trước tiên đánh giá và tính độ quý hiếm của ĐK, nếu như ĐK nhận độ quý hiếm true thì triển khai việc làm (một lần). Mỗi lượt triển khai việc làm hoàn toàn có thể tiếp tục thực hiện thay cho thay đổi độ quý hiếm của ĐK nên cho tới một khi nào là cơ ĐK lặp không thể trúng nữa và cấu tạo lặp sẽ tiến hành kết giục. trái lại, nếu lúc triển khai việc làm ko thực hiện thay cho thay đổi độ quý hiếm của ĐK thì cấu tạo lặp kéo dãn dài mãi (gọi là vòng lặp vô hạn). Để bay ngoài vòng lặp vô hạn, nhập việc làm cần phải có câu mệnh lệnh rẽ nhánh bay ngoài vòng lặp vô hạn khi vừa lòng ĐK rẽ nhánh.

• Trong Pascal, lặp với số lượt không biết trước là dạng while-do

Câu mệnh lệnh while-do có một biểu thức ĐK nhằm tinh chỉnh và điều khiển triển khai lặp một câu mệnh lệnh đơn hoặc kép.

Cú pháp:

while <điều kiện> bởi <câu lệnh> ;

Trong đó:

Điều khiếu nại là biểu thức mối quan hệ hoặc lôgic;

Câu mệnh lệnh là một trong câu mệnh lệnh cùa Pascal.

- Hoạt động của câu mệnh lệnh while-do:

Câu mệnh lệnh viết lách sau kể từ khóa bởi được triển khai khi biểu thức ĐK còn nhận độ quý hiếm true. Biểu thức điểu khiếu nại được xem độ quý hiếm trước lúc câu mệnh lệnh được triển khai, tuy nhiên nếu như biểu thức điểu khiếu nại đã nhận được độ quý hiếm false ngay lập tức từ trên đầu thì câu mệnh lệnh ko được triển khai lượt nào là. Nếu biểu thức ĐK luôn luôn nhận độ quý hiếm true thì câu mệnh lệnh được triển khai mãi, tớ gọi là vòng lặp vô hạn.

Xem thêm: tranh vẽ tiết kiệm nước

* Định lí Bohn Jacopini: Mọi quy trình đo lường và tính toán đều hoàn toàn có thể tế bào mô tả và triển khai dựa vào phụ thân cấu tạo cơ bạn dạng là cấu tạo tuần tự động, cấu tạo rẽ nhánh và cấu tạo lặp.

Loigiaihay.com